BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szarek Malwina (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Znaczenie strategicznego przywództwa we wdrażaniu strategii organizacji
Role of Strategic Leadership in Implementing the Strategy of the Organization
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 48 T. 2., s. 339-349, rys., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Przywództwo, Zarządzanie strategiczne, Średni personel kierowniczy, Personel kierowniczy
Leadership, Strategic management, Middle management, Management staff
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L25, M14
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto tematykę barier skutecznego wdrażania strategii oraz - w tym kontekście - znaczenia strategicznego przywództwa w zarządzaniu współczesną organizacją. Skupiono się na relacji pomiędzy menedżerami najwyższego szczebla (top management - TM) a menedżerami średniego szczebla (middle management - MM). Podkreślono znaczenie interakcji zachodzących między TMT i MM na proces zarządzania strategicznego. Do napisania artykułu wykorzystano analizę literatury i wyniki badań wtórnych.(abstrakt oryginalny)

The article presents barriers of effective implementation of strategies and the role of strategic leadership in managing a modern organization. The focus is on the relationship between the Top Management (TM), a middle management (MM). It emphasizes the importance of interactions between TMT and the MM on the process of strategic management. The article is based on the literature study and secondary research.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Avery, G.C. (2009). Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków. Warszawa: PWE.
 2. Balanced Scorecard Statistics. Pobrane z: http://www.valuecreationgroup.com/balanced_scorecard_statistics.htm (28.07.2016).
 3. Beer, M., Eisenstat, R.A. (2000). The Silent Killers of Strategy Implementation and Learning. Sloan Management Review, 41 (4), 29-40.
 4. Grzesik, K. (2011). Wpływ przywództwa strategicznego na trwałość i rozwój przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 219, 88-95.
 5. Hrebiniak, L.G. (2008). Making Strategy Work. Leading Effective Execution and Change. Pearson Education.
 6. Jooste, C., Fourie, B. (2009). The Role of Strategic Leadership in Effective Strategy Implementation: Perceptions of South African Strategic Leaders. Southern African Business Review, 13 (3), 51-68.
 7. Kaleta, A. (2013). Realizacja strategii. Warszawa: PWE.
 8. Kozłowski, R. (2015). Myślenie strategiczne i strategiczne przywództwo. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 229, 57-65.
 9. Koźmiński, A.K. (2013). Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne. Warszawa: Poltext.
 10. Koźmiński, A.K., Nogalski, B., Szpaderski, A. (red.) (2011). Wprowadzenie. Master of Business Administration, 3 (110), 3-8.
 11. Kraśnicka, T. (red.) (2010). Przywództwo a konkurencyjność organizacji przedsiębiorczych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 12. Kuyvenhoven, R., Buss, C.W. (2011). A Normative View of the Role of Middle Management in the Implementation of Strategic Change. Journal of Management & Marketing Research, 8, 1-14.
 13. Marcella, A.R., Njanja, L., Ochieng, I. (2012). The Role of Strategic Leadership during Change. KCA Journal of Business Management, 4 (1), 48-58.
 14. Polowczyk, J. (2011). Przywództwo strategiczne w świetle osiągnięć psychologii. Przegląd Organizacji, 1, 3-7.
 15. Raes, A., Heijltjes, M.G., Glunk, U., Roe, R.A. (2011). The Interface of the Top Management Team and Middle Managers: A Process Model. Academy of Management Review, 36 (1), 102-126.
 16. Rajasekar, J. (2014). Factors Affecting Effective Strategy Implementation in a Service Industry: A Study of Electricity Distribution Companies in the Sultanate of Oman. International Journal of Business and Social Science, 5 (9/1), 169-183.
 17. Rowe, G., Nejad, H. (2009). Strategic Leadership: Short-therm Stability and Long-term Viability. Ivey Business Journal, 73 (5), 2-6.
 18. Sajdak, M. (2014). Przywództwo strategiczne jako wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 366, 460-469.
 19. Schoemaker, P., Krupp, S., Howland, S. (2014). Strategiczne przywództwo: niezbędne umiejętności. Raport specjalny Harward Business Review Polska Strategiczne przywództwo 2.0.
 20. Wołczek, P. (2014). Pięć kluczowych problemów wdrażania strategii w świetle wyników badań empirycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 366, 593-604.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-29
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu