BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wajszczuk Karol (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Strategie logistyki dla przedsiębiorstw rolniczych na bazie koncepcji LSR - case study
A Model of Logistics Strategy for Agricultural Enterprises Based on LSR Concept - Case Study
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 48 T. 2., s. 351-362, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Strategia logistyczna, Przedsiębiorstwo rolne, Społeczna odpowiedzialność, Logistyka społeczna
Logistic strategies, Agricultural enterprises, Social Responsibility, Social logistic
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q5
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w wybranych przedsiębiorstwach rolniczych w celu identyfi kacji stosowanych strategii logistyki uwzględniających ideę koncepcji LSR. Badania przeprowadzono w fi rmie Farm Frites Poland Dwa Sp. z o.o. (FFPD), specjalizującej się w uprawie ziemniaków i sadzeniaków na skalę przemysłową, oraz w kilku rodzinnych przedsiębiorstwach rolniczych na terenie Wielkopolski. W badaniach zastosowano zaadaptowaną dla przedsiębiorstw rolniczych metodykę pomiaru zrównoważenia logistyki uwzględniającą pięć głównych obszarów koncepcji LSR. Są to: społeczna odpowiedzialność w sferze zakupów, zrównoważony transport, zrównoważenie w sferze procesu pakowania, zrównoważenie w sferze magazynowania oraz logistyka zwrotna. Wyniki badań wykazały znaczny stopień wdrożenia koncepcji LSR w przedsiębiorstwie FFPD w przeciwieństwie do przedsiębiorstw rodzinnych.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of pilot studies conducted in selected agricultural enterprises in order to identify the strategies in logistics taking into account the idea of the LSR concept. The study was conducted at Farm Frites Poland Two Sp. o.o. (FFPD), specializing in the cultivation of potatoes and seed potatoes on an industrial scale and in several small family agricultural enterprises in Wielkopolska region. The study used an adapted methodology for measuring the sustainability of the logistics in agricultural enterprises, taking into account the five main areas of the LSR concept. These are: purchasing social responsibility, sustainable transportation, sustainable packaging, sustainable warehousing and reverse logistics. The results showed a considerable degree of implementation of the LSR concept already in the FFPD company as opposed to family businesses.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Carter, C.R., Jennings, M.M. (2002). Logistics Social Responsibility: An Integrative Framework. Journal of Business Logistics, 23 (1), 145-180.
  2. Carter, C.R., Jennings, M.M. (2004). The Role of Purchasing in Corporate Social Responsibility: A Structural Equation Analysis. Journal of Business Logistics, 25 (1), 145-186.
  3. Ciliberti, F., Pontrandolfo, P., Scozzi, B. (2008). Logistics Social Responsibility: Standard Adoption and Practices in Italian Companies. International Journal of Production Economics, 113, 88-106.
  4. Iakovou, E., Vlachos, D., Achillas, Ch., Anastasiadis, F. (2014). Design of Sustainable Supply Chains for the Agrifood Sector: A Holistic Research Framework. Agric Eng Int: CIGR Journal, Special Issue: Agri-food and biomass supply chains, 1-10.
  5. Murphy, P.R., Poist, R.F. (2002). Socially Responsible Logistics: An Exploratory Study. Transportation Journal, 41 (4), 23-35.
  6. Robinson, J. (2004). Squaring the Circle? Some Thoughts on the Idea of Sustainable Development. Ecological Economics, 48 (4), 369-384.
  7. Wajszczuk, K. (2016). Metodyka pomiaru zrównoważenia logistyki dla przedsiębiorstw sektora gospodarki żywnościowej na bazie koncepcji LSR - ujęcie procesowe. W: Zarządzanie procesami w teorii i praktyce (w druku).
  8. Wajszczuk, K. (2016). The Role and Importance of Logistics in Agri-Food Supply Chains: An Overview of Empirical Findings. Logistics and Transport, 2 (30), 47-55.
  9. World Commission on Environment and Development (1987). Our Common Future. New York: Oxford University Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-30
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu