BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowska-Trybull Marzena (Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa), Jabłońska-Wołoszyn Maria (Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa)
Tytuł
Atrybuty różnorodności kobiet żołnierzy w świetle wyników badań pilotażowych
The Diversity Attributes of Women Soldiers in Light of the Results of Pilot Studies
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2017, nr 3-4, s. 39-52, tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Wojsko, Kobieta, Zarządzanie różnorodnością, Motywowanie pracowników, Badania pilotażowe
Management, Army, Woman, Diversity management, Motivating employees, Pilot studies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie zarządzania różnorodnością w wojsku w ujęciu równości płci. Szczególna uwaga badaczy została skierowana na problematykę aspiracji kobiet zatrudnionych w wojsku i zestawienie wyników badania w tym zakresie z warunkami pracy w siłach zbrojnych. Autorki przedstawiają koncepcję zarządzania różnorodnością z perspektywy wymagania tworzenia w organizacji wojskowej warunków pracy, umożliwiających właściwe wykorzystanie różnic pomiędzy jej członkami. (abstrakt oryginalny)

The article aims to provide an insight into diversity management in the military from the perspective of gender equality. Special attention was devoted by the researchers to the issue of the aspirations of women employed in the army as well as the comparison of research results in this regard with working conditions in the armed forces. The authors present a concept of diversity management in a military organization from the perspective of the need to create working conditions that allow proper use of differences among its members. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CBOS (2013), Komunikat z badań: Wartości i normy, BS/111/2013, Warszawa, CBOS, sierpień, dostęp 31 stycznia 2017, < www.wojsko-polskie.pl >.
 2. Decyzja nr 464/MON z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania Rady ds. Kobiet w resorcie obrony narodowej.
 3. Drapikowska B. (2015), Udział kobiet żołnierzy w zadaniach operacyjnych realizowanych przez Polskie Kontyngenty Wojskowe w Iraku i w Afganistanie, rozprawa doktorska, Warszawa, Akademia Obrony Narodowej.
 4. Durska M. (2009), Zarządzanie różnorodnością: kluczowe pojęcia, dostęp 15grudnia 2016, < http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/publikacje/Documents/Rocznik_2009.pdf >.
 5. Jabłońska-Wołoszyn M., kier. pracy naukowo-badawczej (2016), Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim Sił Zbrojnych RP w perspektywie organizacyjnej, procesowej i indywidualnej, nr II.2.23.7.0., Warszawa, Akademia Obrony Narodowej.
 6. Jagoda A. (2016), Zarządzanie różnorodnością pokoleniową a organizacja czasu i miejsca pracy pracowników, Marketing i Rynek, nr 3.
 7. Lawthom R. (2003), Przeciw wszelkiej nierówności, w Chmiel N. (red.), Psychologia pracy i organizacji, Gdańsk, GWP.
 8. Leks-Bujak E. (2014), Zarządzanie różnorodnością w organizacji, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, nr 72.
 9. Majewski T. (2016), Aspekty teoretyczne aspiracji zawodowych, w Piotrowska-Trybull M. (kier. pracy naukowo-badawczej), Aspiracje zawodowe kobiet w Siłach Zbrojnych RP a sprawne wykonywanie zadań, nr II.2.14.6.0., Warszawa, Akademia Obrony Narodowej.
 10. Piotrowska-Trybull M., kier. pracy naukowo-badawczej (2016), Aspiracje zawodowe kobiet w Siłach Zbrojnych RP a sprawne wykonywanie zadań, nr II.2.14.6.0., Warszawa, Akademia Obrony Narodowej.
 11. Urbaniak B. (2014), Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w organizacji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4 (98-99).
 12. Urbanowicz J. red. (1971), Mała encyklopedia wojskowa, t. 3, Warszawa, MON.
 13. Walczak W. (2011), Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji, E-mentor, nr 3 (40), dostęp 2 stycznia 2017, < http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/40/id/840 >
 14. Wojskowa służba kobiet, Statystyki, dostęp 21 marca 2016, < www.wojsko-polskie.pl/pl/sily-zbrojne-rp/wojskowa-sluzba-kobiet/statystyki/31669,statystyki.html >.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu