BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyrzykowska Barbara (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Zaleśna Aleksandra (Uczelnia Jońskiego w Łomży)
Tytuł
Kompetencje menedżerów w zrównoważonej organizacji
Competences of Managers for Sustainable Organization
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 48 T. 2., s. 373-382, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Menedżer, Rozwój zrównoważony, Kompetencje kierownicze
Manager, Sustainable development, Managerial competencies
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M12, M14
streszcz., summ.
Abstrakt
W obliczu narastających problemów ekologicznych i społecznych kierownicy organizacji są predysponowani do skutecznego i efektywnego kierowania fi rmą, mając na uwadze równoważenie potrzeb międzypokoleniowych. W opracowaniu zaproponowano model kompetencji menedżerów, który obejmuje kompetencje potrzebne z punktu widzenia realizacji celów w zrównoważonej organizacji. Opracowanie oparto na źródłach wtórnych, wykorzystując metodę desk research oraz doświadczenia i przemyślenia własne autorek.(abstrakt oryginalny)

In the face of increasing environmental and social problems steering the organization they are predisposed to the efficient and effective management of the company with a view to balancing the needs of intergenerational. The study was proposed competency model of managers, which includes the skills needed for the realization of the objectives of a sustainable organization. The study was based on secondary sources, using the method of desk research and experience and rethink their own authors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bansal, P. (2002). The Corporate Challenges of Sustainable Development. Academy of Management Executive, 16 (2), 122-131.
 2. Bosch, G. (2010). System zarządzania zrównoważonym rozwojem. W: Kronenberg J., Bergier T. (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce. Kraków: Fundacja Sendzimira.
 3. Brzozowski, T. (2013). Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako fundamenty nowego modelu biznesowego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 288, 11-21.
 4. Cardona, P., Garcia-Lombardia, P. (2005). How to Develop Leadership Competencies. Pamplona: Eunsa. Polskie wydanie: (2010) Jak rozwijać kompetencje przywódcze. Kraków: Wydawnictwo M.
 5. Dyllick, T., Hockerts, K. (2002). Beyond the Business Case for Corporate Sustainability. Business Strategy and Environment, 11 (2), 130-141.
 6. Grudzewski, W.M., Hejduk I.K., Sankowska, A., Wańtuchowicz, M. (2010). Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania. Warszawa: Poltext.
 7. Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K. (2011). Sustainable entrprise (przedsiębiorstwo przyszłości) - odpowiedzią na kryzys ekonomiczny. W: I.K. Hejduk (red.), Sustainability odpowiedzią na kryzys ekonomiczny. Nowe koncepcje przedsiębiorstwa przyszłości. Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ.
 8. Hart, S.L., Milstein, M.B. (2003). Creating Sustainable Value. Academy of Management Executive, 17 (2), 56-69.
 9. Nasza wspólna przyszłość (1991). Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju pod kierunkiem G.H. Brundtland. Warszawa: PWE.
 10. Pabian, A. (2011), Sustainable personnel - pracownicy przedsiębiorstwa przyszłości. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5, 13-14.
 11. Pfeffer, J. (2010). Building Sustainable Organizations: The Human Factor. Academy of Management Perspective, 24 (1), 34-45.
 12. Przychodzeń J., Przychodzeń W. Edukacja menedżerów jako warunek skutecznej implementacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w działalność biznesową. Pobrane z: http://docplayer.pl/7503774 (19.12.2016).
 13. Shrivastava, P., Hart, S.L. (1995). Creating Sustainable Corporations. Business Strategy and the Environment, 4 (3), 154-165.
 14. Spreitzer, G., Porath, C.L., Gibson, C.B. (2012). Toward Human Sustainability: How to Enable More Thriving at Work. Organizational Dynamics, 41 (2), 155-162.
 15. Wesselink R., Blok V., Van Leur S., Lans T., Dentoni D. (2015). Individual Competencies for Managers Engaged in Corporate Sustainable Development Practices. Journal of Cleaner Production.
 16. Wiek, A., Withycombe, L., Redman, C.L. (2011). Key Competencies in Sustainability: A Reference Framework for Academic Program Development. Sustainability Science, 6 (2), 203-218.
 17. Willard, M., Wiedmeyer, C., Flint R.W., Weedon J.S., Woodward R., Feldman I., Edwards M. (2010). The Sustainability Professional: 2010 Competency Survey Report. International Society of Sustainability Professionals.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-32
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu