BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matysiewicz Justyna (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Value Co-Creation in Health Care Networks - International Perspective
Współtworzenie wartości dla pacjenta w sieciowych jednostkach medycznych - perspektywa międzynarodowa
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 2, s. 177-183, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Marketing, Ochrona zdrowia, Służba zdrowia, Tworzenie wartości
Marketing, Health care protection, Health service, Value creation
Uwagi
Klasyfikacja JEL: : M31; I1
summ., streszcz.
Abstrakt
Współcześnie marketing w dominujący sposób związany jest z tworzeniem wartości. Ujawnia się to m.in. przez rosnące znaczenie nowych nurtów w marketingu - logiki dominacji usługi, marketingu usług (szczególnie relacyjnego marketingu usług), marketingu doświadczeń, przenikania do marketingu postulatów związanych z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu czy w końcu różnych koncepcji zaangażowania klientów we współtworzenie wartości. Wartości w marketingu przestają być łączone bez- pośrednio z produktem lub usługą w kontekście korzyści lub satysfakcji klientów, ale urzeczywistniają się w doświadczeniach klientów, co ujawnia ich personalizowany charakter. Tematyka ta nabiera szczególnego znaczenia w przypadku sektora usług medycznych. W opracowaniu podjęto próbę identyfikacji i opisu działalności marketingowej sieciowych jednostek usług profesjonalnych w kontekście procesu współtworzenia wartości dla klienta w oparciu o przeprowadzone badania empiryczne. Badaniami objęto sieciowe jednostki medyczne funkcjonujące w otoczeniu międzynarodowym.(abstrakt oryginalny)

Creating value for customers has been recognized as a key concept in marketing, making the value and value creation an important research subject. In the article it is assumed that value for customers means that, after being assisted by the provision of resources or interactive processes, customers are or feel better off than before. Value co-creation is seen as an interactive process, in which the both service provider and customer are involved and considered in an inherently relational context. The main objective of the research was to identify and describe the role and the scope of the co-creation value process. The research included two international health care networks operating in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allee, V., Value network analysis and value conversion of tangible and intangible assets, Journal of Intellectual Capital, Vol. 9 No. 1, 2008.
 2. Armstrong, G., Kotler, P., Marketing: An Introduction. 8 th ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall , 2007.
 3. Bitner M.J., W.T. Faranda, W.T., Hubbert, A.R., Ziethaml, V.A., Customer contributions and roles in service delivery, International Journal of Service Industry Management, (8:3)/2007.
 4. Butz, H.E.J.; Goodstein, L.D., Measuring Customer Value: Gaining the Strategic Advantage. Organisational Dynamics, 24(Winter), 1996.
 5. Drucker, P. F., The practice of management. New York: Harper Collier, 1954.
 6. Eisenhardt K., Building Theories from Case Study Research, Academy of Management Review, Vol. 14 Issue 4, 1989.
 7. Empson, L., Introduction: Knowledge management in professional service firms. Human Relations, 54: 2001.
 8. Greenwood, R., Suddaby, R., McDougald, M., Introduction. Research in the Sociology of Organizations: Professional Service Firms, 24: 2006.
 9. Grönroos Ch., A service perspective on business relationships: The value creation, interaction and marketing interface, Industrial Marketing Management, 40, 2001.
 10. Grönroos Ch., Service logic revisited: Who creates value? and who co-creates? European Business Review, 20(4), 2008.
 11. Helander, N., Hirvonen, P., Towards joint value creation processes in professional services. The TQM Magazine 13 (4), 2001.
 12. Hinings, C. R., Leblebici, H., Introduction: Knowledge and professional organizations. Organization Studies, 24: 2003.
 13. Holbrook, M.B., Customer value and autoethnography: subjective personal introspection and the meanings of a photograph collection. Journal of Business Research, 25/2005.
 14. Macdonald, E. K., Wilson, H., Martinez, V.,Toossi, A., Assessing value-in-use: A conceptual framework and exploratory study. Industrial Marketing Management, 40(5), 2001.
 15. Matysiewicz J., Marketing organizacji sieciowych usług profesjonalnych w procesie tworzenia wartości dla klienta, Publishing House UE Katowice, Katowice. Poland, 2014.
 16. Möller K., Rajala, A., Rise of strategic nets - New modes of value creation, Industrial Marketing Management, Vol. 36, 2007.
 17. Ojasalo, J., Quality Dynamics in Professional Services. Publications of the Swedish School of Economics and Business Administration. Nr. 76. Helsinki, 1999.
 18. Parolini, C., The Value Net: A Tool For Competitive Strategy, John Wiley & Sons, 1999.
 19. Payne, A. F., Storbacka, K., Frow, P., Managing the co-creation of value. Journal of the Academy of Marketing Science, 36(1), 2008.
 20. Prahalad, C. K., & Ramaswamy, V., Co-opting customer competence.(January) 2000.
 21. Prahalad, C. K., Ramaswamy, V., The future of competition: Creating unique value with customers. Boston, MA: Harvard, 2004.
 22. Rust, R. T., Oliver, R. L., Service quality: insights and managerial implications from the frontier. In R. T. Rust, R. L. Oliver (Eds.), Service quality: New directions for theory and practice. Thousand Oaks: Sage. 1994.
 23. Saarijärvi, H., Kannan, P. K., Kuusela, H., Value co-creation: Theoretical approaches and practical implications. European Business Review, 25(1), 2013.
 24. Sheth, J. N., B.I. Newman, B. I., Gross, B.L., Consumption Values and Market Choices: Theory and Applications. Southwestern Publications, 1991.
 25. Vargo, S. L., Lusch, R. F.: Evolving to a new dominant logic for marketing. Journal of Marketing, 68(1), 2004.
 26. Vargo, S. L., Lusch, R. F., Service-dominant logic: Continuing the evolution. Journal of the Academy of Marketing Science, 36(1), 2008.
 27. Von Nordenflycht, A., What is a professional service? Toward a theory and taxonomy of knowledge-intensive firms. Academy of Management Review,35/2010.
 28. Woodall, T., Conceptualizing value for the customer: an attributional, dispositional and structural analysis, Academy of Marketing Science Review (Online). Available at http://www.amsreview.org/articles/woodall12-2003.pdf, 2003.
 29. Zeithaml, V. A., Consumer perception of price, quality and value: a means-ends-model and synthesis of evidence. Journal of Marketing, 52(July), 1988.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.2.177
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu