BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stompór-Świderska Jagoda (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Role of Mentoring in the Job 50+ Nurses
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 3, s. 217-226, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
W stronę różnorodności - nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją i potencjałem społecznym
Słowa kluczowe
Personel medyczny, Ludzie starsi, Starzenie się społeczeństw, Mentoring
Medical staff, Elderly people, Ageing of the population, Mentoring
Uwagi
summ.
Abstrakt
The aim of this article is to point out the consequences of population ageing to the nursing profession. Additionally, it attempts to seek constructive solutions aiming at increasing young nurses' retention in profession index, and on the other hand, retaining nurses aged 50+ at work as long as possible. Mentoring and inter-mentoring might serve as beneficial means to achieve these aims, with limitations in mind. The article presents results of empirical studies (N=120) referring to 50+ nurses' competence self-assessment and peer assessment in the areas of assisting with personal hygiene and basic surgical interventions, ability to pass information to patients, showing support and empathy to the patient, IT skills and medical devices use as well as professional skills adequate to performing the nurse's work. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bally J.M.G. (2007), The role of nursing leadership in creating a mentoring culture in acute care environments, Nursing Economics, 25(3).
 2. Borowiak E., Manes A., Kostka T. (2011), Sytuacja demograficzna pielęgniarek i położnych na podstawie analizy danych zawartych w rejestrze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, Problemy Pielęgniarstwa, nr 19.
 3. Camerino D., Conwey P.M., Van Der Heijden B.I.J.M., Estryn-Behar M., Consonni D., Gould D. , Hasselhorn H.M. (2006), Low-perceived work ability, ageing and intention to leave nursing: a comparison among 10 European countries, Journal of Advanced Nursing 56(5).
 4. Cottingham S, DiBartolo M.C., Battistoni S., Brown T. (2011), Partners in nursing: a mentoring initiative to enhance nurse retention, Nursing Education Perspectives, 32 Issue 4.
 5. Eby L.T., Butts M., Durley J., Ragins B.R. (2010), Are bad experiences stronger than good ones in mentoring relationships? Evidence for the protégé and mentor perspective, Journal of Vocational Behaviour.
 6. Eby L.T., Allen T.D. (2002), Further investigation of protégés negative mentoring experiences, Group and Organisational Management, 27(4).
 7. Green J., Jackson D. (2014), Mentoring: Some cautionary notes for the nursing profession, Contemporary Nurse, 47(1-2).
 8. Letvak S., Ruhm C., Gupta S. (2013), Differences in health, productivity and quality of care in younger and older nurses, Journal of Nursing Management, 21.
 9. Loriaux M. (1995), Les consequences de la revolution demographique et du vieillissement societal: restructuration des ages et modification des rapports entre generations, Socjologie Et Societes, 27.
 10. Loriaux M. (2006), Death, colonized by aging?, Ethique et Sante, 3(1).
 11. Rzechowska E. (red.) (2010), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Jak zabezpieczyć przed wykluczeniem społecznym osoby 50+, Lublin, Wydawnictwo LBS.
 12. Sulek J., Korbiel-Pawlas M., Pawlas A., Ślusarz R. (2006), Motywy i predyspozycje osób kształcących się w zawodzie pielęgniarskim, Pielęgniarstwo XXI wieku, nr 4 (17).
 13. Sword W., Byrne C., Drummond-Young M., Harmer M., Rush J. (2002), Nursing alumni as student mentors: Nurturing professional growth, NurseEducation Today, 22.
 14. Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M. (2006), Podstawy gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu