BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewicka Dagmara (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Przywiązanie organizacyjne w zróżnicowanych pokoleniowo grupach pracowników
Organizational Commitment in Generation Diversified Groups of Employees
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2017, nr 3-4, s. 67-86, tab., bibliogr. 64 poz.
Słowa kluczowe
Pokolenia, Zadowolenie z pracy, Zaangażowanie pracowników, Kompetencje pracownicze, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Wyniki badań
Generation, Job satisfaction, Employees' engagement, Employees competencies, Human Capital Management, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania było zidentyfikowanie czynników kształtujących przywiązanie afektywne w grupach pracowników zróżnicowanych pokoleniowo. Badania zostały przeprowadzone na grupie 501 losowo dobranych pracowników organizacji. Analiza regresji wielokrotnej umożliwiła wskazanie związków pomiędzy zmiennymi, ujawniając zróżnicowane zestawy czynników objaśniających przywiązanie afektywne dla grup pracowników niejednorodnych generacyjnie. Uzyskane wyniki sugerują, że przynależność pokoleniowa wpływa na poziom przywiązania afektywnego. Pracownicy pokolenia Baby Boomers wykazują najwyższy poziom przywiązania afektywnego, a pokolenia Y - najniższy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to identify factors shaping affective commitment in diverse groups of employees on the grounds of their generational affiliation. The study was conducted on a group of 501 randomly selected employees of the organization. Multiple regression analyses identified relationships between variables, demonstrating different sets of explanatory factors behind affective commitment for groups of employees representing different generations. Results obtained show that generational affiliation influences the level of affective commitment. Employees of the Baby Boomer Generation show the highest level of affective commitment, while the Y Generation demonstrates the lowest. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen N. J., Meyer J. P. (1990), The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization, Journal of Occupational Psychology, vol. 1, t. 63.
 2. Aydin A., Sarier Y., Uysal S. (2011), The effect of gender on organizational commitment of teachers: a meta analytic analysis, Educational Sciences: Theory & Practice, vol. 11, nr 2.
 3. Backer H. S. (1960), Notes on the concept of commitment, American Journal of Sociology, vol. 66, nr 1.
 4. Bamber E. M., Iyer V. M. (2002), Big 5 auditors' professional and organizational identification: consistency or conflict?, Auditing, vol. 21, nr 2.
 5. Blau G. (1994), Testing a two-dimensional measure of job-search behaviour, Organisational Behaviour and Human Decision Processes, vol. 59, nr 2.
 6. Bruk-Lee V., Khoury H. A., Nixon A. E., Goh A., Spector P. E. (2009), Replicating and extending past personality/job satisfaction meta-analyses, Human Performance, vol. 22.
 7. Bush P., Venkitachalam K., Richards D. (2008), Generational differences in soft knowledge situations: status, need for recognition, workplace commitment and idealism, Knowledge and Process Management, vol. 15, nr 1.
 8. Cewińska J., Striker M., Wojtaszczyk K. (2009), Zrozumieć pokolenie Y - wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi, w Juchnowicz M. (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków, s. 118-134.
 9. Cho S., Mor Barak M.E. (2008), Understanding of diversity and inclusion in a perceived homogeneous culture: a study of organizational commitment and job performance among Korean employees, Administration in Social Work, vol. 32, nr 4.
 10. Cohen A. (2007), Commitment before and after: an evaluation and reconceptualization of organizational commitment, Human Resource Management Review, vol. 17, nr 3.
 11. Collins M., Hair J., Rocco T. (2009), The older- worker-younger-supervisor dyad: a test of the reverse pygmalion effect, Human Resource Development Quarterly, vol. 20, nr 1.
 12. Colquitt J. A., LePine J. A., Wesson M. J. (2010), Organizational Behavior: Essentials For Improving Performance and Commitment, McGraw-Hill Irwin, New York, NY.
 13. Coyle-Shapiro J. A. M., Shore L. M. (2007), The employee-organization relationship: where do we go from here?, Human Resource Management Review, nr 17 (2).
 14. Cropanzano R., Mitchell M. (2005), Social exchange theory: An interdisciplinary review, Journal of Management, nr 31 (6), s. 874.
 15. D'Amato A., Herzfeldt R. (2008), Learning orientation, organizational commitment and talent retention across generations: A study of European managers, Journal of Managerial Psychology, vol. 23, nr 8.
 16. Darolia C. R., Kumari P., Darolia S. (2010), Perceived organizational support, work motivation, and organizational commitment as determinants of job performance, Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, vol. 36, nr 1.
 17. Da Silva R.C., Dutra J.S., Veloso E. F. R., Fischer A.L., Trevisan L.N. (2015), Generational perceptions and their influences on organizational commitment, Management Research: The Journal of the Iberoamerican Academy of Management, vol. 13, nr 1.
 18. Dick R. V., Becker T. E., Meyer J. P. (2006), Commitment and identifications: forms, foci and future, Journal of Organisational Behaviour, vol. 27, nr 5.
 19. Dirks T. K., Ferrin D. L. (2002), Trust in leadership: meta-analytic findings and implications for research and practice, Journal of Applied Psychology, vol. 87.
 20. Fornes S. L., Rocco T. S., Wollard K. K. (2008), Workplace commitment: a conceptual model developed from integrative review of the research, Human Resource Development Review, vol. 7, nr 3.
 21. Glińska-Neweś A. (2010), Pozytywny Potencjał Organizacji jako prorozwojowa architektura zasobów przedsiębiorstwa, w Stankiewicz M. J. (red.), Pozytywny Potencjał Organizacji: Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, s. 37-52.
 22. Gross J. (2009), The costs of employee turnover, Retrieved January 1, 2010, from http://www.payscale.com/compensation-today/2009/12/costs-ofemployee-turnover.
 23. Gunz H. P., Gunz S. P. (1994), Professional/organizational commitment and job satisfaction for employed lawyers, Human Relations, vol. 47, nr 7.
 24. Gursory D., Chi G. C., Karadog E. (2013), Generational differences in work values and attitudes among frontline and service contact employees, International Journal of Hospitality Management, vol. 32.
 25. Hislop D. (2003), Linking human resource management and knowledge management via commitment: a review and research agenda, Employee Relations, vol. 25, nr 2.
 26. Johnson R. E., Groff K. W., Taing M. U. (2009), Nature of the Interactions among Organizational Commitments: Complementary, Competitive or Synergistic?, British Journal of Management, vol. 20.
 27. Juchnowicz M. (2009), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Kraków, Oficyna Wolters Kluwer Business.
 28. Juchnowicz M., red. (2000), Strategie personalne firmy, Warszawa, Difin.
 29. Kanungo R. N. (1982), Measurement of job and work involvement, Journal of Applied Psychology, vol. 67, nr 3, s. 341-349.
 30. Kinicki A. J., McKee-Ryan R. M., Schriesheim C. A., Carson K. P. (2002), Assessing the construct validity of the job descriptive index: a review and meta-analysis, Journal of Applied Psychology, vol. 87, nr 1.
 31. Kinnie N., Swart J., Purcell J. (2005), Influences on the choice of HRM systems: the network organisation perspective, International Journal of Human Resource Management, nr 16 (6).
 32. Ayşe Kuruüzüm, Emre E. I., Irmak S. (2009), Path analysis of organizational commitment, job involvement and job satisfaction in Turkish hospitality industry, Tourism Review, vol. 64, nr 1.
 33. Laguna M., Mielniczuk E., Wuszt E. (2015), Rola trzech wymiarów przywiązania do organizacji na różnych etapach podejmowania szkoleń, Polskie Forum Psychologiczne, tom 20, nr 1.
 34. Lancaster L. C., Stillman D. (2002), When Generations Collide, New York, NY, Harper-Collins.
 35. Lipkin N. A., Perrymore A. J. (2009), Y in the workplace, Franklin Lakes, NJ: The Career Press.
 36. Mahoney A. (2015), Commitment and Employee Development: Comparing Generations X and Y, Master's Theses, Paper 4597.
 37. Lewicka D. (2013), Wpływ zaufania wertykalnego na zaangażowanie organizacyjne pracowników, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, t. 282, s. 179-186.
 38. Lewicka D., Krot K. (2015), The model of HRM-trust-commitment relationships, Industrial Management & Data Systems, vol. 115, nr 8.
 39. Luchak A. A., Gellatly I. R. (2007), A comparison of linear and nonlinear relations between organizational commitment and work outcomes, Journal of Applied Psychology, vol. 92, nr 3.
 40. Mathieu J., Zajac D. (1990), A review and meta-analysis of the antecedents, correlates and consequences of organizational commitment, Psychological Bulletin, vol. 108, nr 2.
 41. Mazler K., d Renzl B. (2007), Personality traits, employee satisfaction and affective commitment, Total Quality Management, vol. 18.
 42. Meyer J. P., Allen N. J. (1984), Testing the side-bet theory of organizational commitment: some methodological considerations, Journal of Applied Psychology, vol. 69, nr 2.
 43. Meyer J. P., Allen N. J. (1991), Tree-component conceptualization of organizational commitment, Human Resource Management Review, nr 1.
 44. Meyer J. P., Smith C. A. (2000), HRM practices and organizational commitment: Test of a mediation model, Canadian Journal of Administrative Sciences, Halifax 17.4 (Dec.), s. 319-331.
 45. Miś A. (2011), Generational identity in organizations. Challenges for Human Resources Management, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 224.
 46. Morrow P. C. (1993), The Theory and Measurement of Work Commitment, Greenwitch, Connecticut, London England: JAI Press INC.
 47. Otley D. T. , Pierce B. J. (1996), The operation of control systems in large audit firms, Auditing, A Journal of Practice and Theory, vol. 15, nr 2.
 48. Patterson M. L. (2008), Back to social behavior: mining the mundane, Basic and Applied Social Psychology, vol. 30, nr 2.
 49. Pocztowski A., red. (2002), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 50. Pool S., Pool B. (2007), A management development model: measuring organizational commitment and its impact on job satisfaction among executives in a learning organization, Journal of Management Development, vol. 26, nr 4.
 51. Rich B. L., Lepine J. A., Crawford E. R. (2010), Job Engament: Antecedents and effects on job performance, Academy of Management Journal, nr 53.
 52. Rogozińska-Pawełczyk A. (2011), Od relacyjnego do transakcyjnego kontraktu psychologicznego - zmieniający się paradygmat, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4 (80-81).
 53. Rong G., Grove, V. (2009), Keeping up-to-date with information technology: testing a model of technology knowledge renewal effectiveness for IT professionals, Information & Management, vol. 46, nr 7.
 54. Singh A., Gupta B. (2015), Job involvement, organizational commitment, professional commitment, and team commitment: A study of generational diversity, Benchmarking: An International Journal, vol. 22, nr 6.
 55. Smola K. W., Sutton C. D. (2002), Generational differences: revisiting generational work values for the new millennium, Journal of Organizational Behavior, vol. 23, nr SP1, s. 363-382.
 56. Smolbik-Jęczmień A. (2013), Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieli generacji X i Y - podobieństwa i różnice, Nauki o Zarządzaniu, nr 1 (14).
 57. Spagnoli P., Caetano A. (2012), Personality and organisational commitment. The mediating role of job satisfaction during socialisation, Career Development International, vol. 17, nr 3.
 58. Steel R. P., Griffeth R. W., Hom P. W. (2002), Practical retention policy for the practical manager, Academy of Management Executive, nr 16.
 59. Tsai, M.-T., Huang, C. C. (2008), The relationship among ethical climate types, facets of job satisfaction, and the three components of organisational commitment: a study of nurses in Taiwan, Journal of Business Ethics, vol. 80.
 60. Uygur A., Kilic G. (2009), A study into organizational commitment and job involvement: an application towards the personnel in the central organization for ministry of health in Turkey, Ozean Journal of Applied Sciences, vol. 2, nr 1.
 61. Vanhala M., Heilmann P., Salminen H. (2016), Organizational trust dimensions as antecedents of organizational commitment, Knowledge and Process Management; nr 23 (1).
 62. Yahaya R., Ebrahim F. (2016), Leadership styles and organizational commitment: literature review, Journal of Management Development, vol. 35, nr 2.
 63. Zeffane R., Connell J. (2003), Trust and HRM in the new millennium", International Journal of Human Resource Management, vol. 14, nr 1.
 64. Zettler I., Friedrich N., Hilbig B. E. (2011), Dissecting work commitment: the role of Machiavellianism, Career Development International, vol. 16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu