BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzesiak Lena (Uniwersytet Łódzki), Kabalski Przemysław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wpływ płci na preferencje w zakresie polityki rachunkowości
The Impact of Gender on Accounting Policy Choice
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 3, s. 249-260, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
W stronę różnorodności - nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją i potencjałem społecznym
Słowa kluczowe
Polityka rachunkowości, Zarządzanie, Preferencje, Płeć
Accounting policy, Management, Preferences, Gender
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie i analiza wyników badania wpływu płci na preferencje w zakresie polityki rachunkowości. Takie badanie zostało przeprowadzone w Polsce po raz pierwszy (także na świecie nie podejmuje się ich zbyt często); nasze badanie miało charakter sondażowy. Zostało przeprowadzone w lutym 2016 r. i objęło celowo wybraną grupę studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Przystępując do badania, założyliśmy, że pewne różnice między kobietami a mężczyznami, o których piszą badacze wpływu płci na zarządzanie, mogą mieć istotny wpływ na preferencje w zakresie polityki rachunkowości. Innymi słowy, polityka rachunkowości wybrana przez menedżera kobietę może być inna niż wybrana przez menedżera mężczyznę. Artykuł składa się z następujących części:
1. prezentacja wybranych badań wpływu płci na sposób zarządzania,
2. omówienie nielicznych badań wpływu płci na politykę rachunkowości,
3. przedstawienie własnego badania wpływu płci na preferencję w zakresie polityki rachunkowości,
4. wnioski. (fragment tekstu)

The objective of this article is to present the results of the research to see what effects a gender has on preferences within accounting field. The research was conducted using a survey method and a questionnaire which was directed at the group of students studying accounting at the University of Lodz. The questions were pointed at men and women to determine if women preferred more conservative accounting policies. The surveyed male and female students did not exhibit any gender-based differences in preferences of accounting policies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barua A. i in. (2010), CFO gender and accruals quality, "Accounting Horizons", 24(1).
 2. Birnberg J.G. (2011), A proposed framework for behavioral accounting research, "Behavioral Research in Accounting", 23(1).
 3. Catalyst (2007), www.catalyst.org.
 4. Certyfied Institute of Management Accountants (2010), Breaking glass. Strategies for tomorrow's leaders.
 5. Dyreng S., Hanlon M., Maydew E.L. (2010), The effects of executives on corporate tax avoidance, "The Accounting Review", 85(4).
 6. Francis i in. (2014), Gender differences in financial reporting decision-making: Evidence from accounting conservatism, Bank of Finland Research, Discussion Papers.
 7. Ge W., Matsumoto D., Zhang J.L. (2011), Do CFOs have style? An empirical investigation of the effect of individual CFOs on accounting practices, "Contemporary Accounting Research", 28(4).
 8. Hoyenga K.B., Hoyenga K. (1980), Sex Differences, Little Brown and Company, Boston.
 9. Ignatowski R. (2009), Instytucjonalne uwarunkowania i otoczenie globalnych standardów rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 10. Kabalski P., Szwajcar J. (2015), Feminizacja studiów z zakresie rachunkowości w Polsce - przyczyny i skutki, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 37/81, SKwP.
 11. Kupczyk T. (2013), Kobiety i mężczyźni w zarządzaniu - liczebność, kompetencje, współdziałanie, konieczne zmiany, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu.
 12. Lisowska E. (2009), Kobiecy styl zarządzania, One Press, Gliwice.
 13. MacKinsey &Company (2010), The business of empowering women.
 14. McClelland D.C. (1973), Testing for competence rather than for 'intelligence', "American Psychologist", No. 28.
 15. NUTEK (1999), Extract from Gender and Profits, www.equalpay.nu/docs/en/genderandprofit.pdf.
 16. Peni E., Vahamaa S. (2010), Female executives and earnings management, "Managerial Finance", 36(7).
 17. Powell G.N. (2003), Przywództwo i płeć: Vive la différence? (w:) M.R. Walsh (red.), Kobiety, mężczyźni i płeć, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 18. Rosener J.B. (2003), Przywództwo i paradoks płci (w:) M.R. Walsh (red.), Kobiety, mężczyźni i płeć, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 19. Szymborski K. (2005), Mózg płci, "Polityka", nr 6.
 20. Tan Z.Q. i in. (2010), Gender and Management Accounting, The Auckland University of Technology.
 21. Vinnicombe S., Singh V. (2003), The Female FTSE Index, Cranfield School of Management, Cranfield.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu