BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szweda Edmund (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Razem bezpieczniej w społecznościach lokalnych
Safer Together in Local Communities
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 1, s. 19-30, bibliogr. 12 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Współczesne aspekty bezpieczeństwa
Słowa kluczowe
Społeczności lokalne, Bezpieczeństwo
Local community, Security
Uwagi
summ.
Abstrakt
Za cel artykułu przyjęto prezentację wybranych doświadczeń z dotychczasowych, dziewięcioletnich doświadczeń programu Razem bezpieczniej i analizę jego nowej edycji, przyjętej na lata 2016-2017. Tak zakreślona diagnoza tych dwóch edycji programu ma stanowić podstawę, jak już wspomniano, w ustaleniu możliwości zakresu ich wykorzystania w kształceniu studentów. Punktem bezpośredniego odniesienia są studia II-go stopnia (magisterskie), kierunku bezpieczeństwo narodowe w Społecznej Akademii Nauk. W oparciu o przyjęty cel artykułu, sformułowano dwa następujące pytania - problemy:
1) Jakie wartości dla bezpieczeństwa społeczności lokalnych, w jakim zakresie mają swoje źródło w dotychczasowych doświadczeniach i efektach programu Razem bezpieczniej oraz jakie wartości społeczne zawiera jego koncepcja na lata 2016-2017?
2) Dla jakich celów edukacyjnych i naukowo-badawczych studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe może znaleźć zastosowanie program Razem bezpieczniej? Jakie są możliwości uczestnictwa w nim studentów?
Dla potrzeb znajdowania odpowiedzi na powyższe pytania, dokonano analizy ilościowo-jakościowej dokumentacji Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2007-2015 oraz drugiej edycji tego programu na lata 2016-2017. Poddano także analizie inne programy prewencyjne, dokumenty o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, ustawy o samorządach lokalnych, raporty o bezpieczeństwie państwa i komunikaty z badań z tego zakresu, projekty niektórych lokalnych podmiotów bezpieczeństwa, także te, które opracowali studenci kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe w Społecznej Akademii Nauk. (fragment tekstu)

The article presents the origins issues, and the current effects of the specific program from the safety of local communities in Poland. In 2015 has been finished the first edition Government's program to reduce the crime and antisocial behavior Safe Together 2007-2015. The second edition covers 2016-2017. The objective of this article is to point to the important achievements of the possibility of using the first edition of the program and its concept for next years in education and in scientific research students studing security. Participation in this program allows students to gain experience in diagnosing, designing, and safety of local communities and thus the security of the state. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Fehler W. (red.) (2009), Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, wyd. Włodzimierz Fehler, Arte, Biała Podlaska.
 2. Kitler W. (2006), Potrzeby i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa społeczności lokalnej [w:] W. Kitler, Z. Piątek (red.), Realizacja zadań bezpieczeństwa przez samorząd terytorialny, Sandomierz.
 3. Klonowska I., Szafrańska K. (red. nauk.) (2014), Reaguj! Nie Toleruj! - wybrane aspekty bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Warszawa.
 4. Leszczyński M. (red.) (2013), Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym. Wybrane obszary, Difin, Warszawa.
 5. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (2014), Badanie efektywności programów lokalnych w ramach programu "Razem bezpieczniej", dofinansowanych i realizowanych we wszystkich obszarach wsparcia Programu. Raport końcowy za rok 2013, Warszawa.
 6. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (2015), Sprawozdanie z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" w 2014 roku, Warszawa.
 7. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań na lata 2016-2017. Razem bezpieczniej, Warszawa.
 8. Raczkowski K., Sułkowski Ł. (red. nauk.) (2014), Zarządzanie bezpieczeństwem. Metody i techniki, Difin SA, Warszawa.
 9. Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań "Razem bezpieczniej" (2014), Razem bezpieczniej - program, wydanie zmienione, Departament Porządku Publicznego, Warszawa.
 10. Serafin T., Parszowski S. (2011), Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa, Difin, Warszawa.
 11. Strategia Sprawne Państwo 2020 (2013), załącznik do uchwały nr 17 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013, "Monitor Polski", Warszawa.
 12. Urban A. (2009), Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu