BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieńkowski Jerzy, Sztanc Janusz (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Motywy wyboru przez studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe
Themes Chosen by the Students of National Security
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 1, s. 31-46, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Współczesne aspekty bezpieczeństwa
Słowa kluczowe
Studenci, Nauczanie, Bezpieczeństwo narodowe
Students, Teaching, National security
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zamiarem autora była próba ukazania możliwie szerokiego spektrum czynników składających się na podejmowanie przez studentów decyzji o wyborze kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe. Czy można stwierdzić, że istnieje jakiś dominujący motyw wyboru kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe, czy raczej jest to pewien określony rodzaj czynników, a jeśli tak, to w jakim zakresie wynikały one z zainteresowań studentów problematyką bezpieczeństwa, perspektywami przyszłej pracy zawodowej i planami życiowymi bądź innymi czynnikami? (fragment tekstu)

The dominant extrinsic motivation for studies at the University of Social Sciences is to obtain the diploma (more often preferred by the college graduate than undergraduate) and get a good profession. In contrast, the intrinsic motive for the selection of the specialization of national security studies was to win an occupation consistent with future or already carried out work. In order to obtain a complete picture of possible themes of choice of national security studies, it is desirable to broaden the scope of research institutions stakeholders as well as other universities, where there are studies in the field of security. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson N., Cunningham-Snell N. (2007), Selekcja pracowników [w:] N. Chmiel (red.), Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk.
 2. Armstrong M. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 3. Babbie E. (2009), Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Bartkowiak G. (2010), Psychologia w zarządzaniu. Nowe spojrzenie, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 5. Czerepaniak-Walczak M. (2006), Uczenie się czy studiowanie? Niektóre aspekty procesu bolońskiego [w:] K.W. Jaskot (red.), Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej, Oficyna IN PLUS, Szczecin.
 6. Kopertyńska M.W. (2009), Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 7. Kożusznik B. (red.) (2005), Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji, Wydawnictwo UŚ, Katowice.
 8. Majchrzak P. (2015), Motywy wyboru studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe a plany zawodowe i życiowe studentów, niepublikowana praca licencjacka pod kierunkiem J. Bieńkowskiego), Warszawa.
 9. Nowak S. (2011), Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Patora R. (2002), Kształtowanie rynku szkolnictwa wyższego, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń - Łódź.
 11. Zaleski Z. (1991), Psychologia zachowań celowych, PWN, Warszawa.
 12. Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V. (2013), Psychologia. Kluczowe koncepcje. Motywacja i uczenie się, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu