BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kapuścińska Karolina (Politechnika Łódzka), Lachiewicz Stefan (Politechnika Łódzka), Matejun Marek (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Pozytywny wpływ ryzyka kadrowego na działalność uczelni publicznych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Public risk management. T. 2, Wybrane zagadnienia, 2016, s. 35-48, rys., tab.
Słowa kluczowe
Pomiar ryzyka, Zarządzanie ryzykiem, Szkolnictwo wyższe
Risk measures, Risk management, Higher education
Abstrakt
Szkolnictwo wyższe to dynamicznie rozwijający się obszar życia społecznego w każdym demokratycznym społeczeństwie. Realizowane przez nie zadania związane z postępem naukowym oraz edukacją odgrywają istotną rolę w procesie rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturowego współczesnego świata. Jakość i efekty tych zadań są w głównej mierze determinowane potencjałem, kreatywnością oraz zaangażowaniem pracowników i kierownictwa, a także stosowanymi metodami zarządzania. Jednym z czynników, który istotnie wpływa na przebieg działalności uczelni publicznych jest w związku z tym ryzyko kadrowe, które wiąże się z określonym poziomem zmienności lub niepewności osiągnięcia zamierzonych wyników poprzez podejmowanie określonych decyzji w sferze personalnej. Może ono oddziaływać na każdy obszar działalności realizowanej w tych organizacjach, przy czym wpływ ten może mieć zarówno charakter negatywny, jak również pozytywny. Biorąc to pod uwagę, jako cel opracowania wyznaczono identyfikację, prezentację i ocenę pozytywnych efektów wpływu ryzyka kadrowego na podstawową oraz wspomagającą działalność publicznych szkół wyższych. Realizacji tego celu poświęcono badanie opinii niezależnych ekspertów przeprowadzone w grupie trojga respondentów reprezentujących środowisko nauk o zarządzaniu. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bochniarz P., Gulaga K. (2005): Budowanie i pomiar kapitał ludzkiego w firmie. Poltext, Warszawa.
 2. de Meza L., Law P. (2008): Risk-Taking Behaviours. Me-and-Us, Sedbergh.
 3. Fowler D. (2012): 9 Examples of Positive Risk, Simplicable Business Guide, http://business. simplicable.com/business/new/9-examples-of-positive-risk (dostęp: 5.10.2015).
 4. Frankfort-Nachmias C., Nachmias D. (2001): Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka. Poznań.
 5. Hull J.C. (2011): Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Jung J. (2011): Działalność uczelni publicznych w kontekście powszechnego dostępu do informacji publicznej. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego "Studia i Prace", nr 4(8).
 7. Kałużny R. (2009): Pomiar ryzyka kredytowego banku. Aspekty finansowe i rachunkowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Kapuścińska K.Z., Lachiewicz S., Matejun M. (2014): Metoda pomiaru ryzyka kadrowego w organizacjach publicznych. "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", Vol. 4, No. 304.
 9. Karna W.J. (2009): Specyfika zarządzania kadrami w organizacjach publicznych. Zeszyty Naukowe Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 4(8).
 10. Ketz J.E. (2003): Hidden Financial Risk: Understanding Off-Balance Sheet Accounting. John Wiley&Sons, Hoboken.
 11. Lipka A. (2002): Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi. Poltext, Warszawa.
 12. Makowski K. (2002): Kapitał ludzki w skali mikroekonomicznej. W: Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi. Red. K. Makowski. SGH, Warszawa.
 13. Młodzik E. (2013): System zarządzania ryzykiem na przykładzie Urzędu Miejskiego w Krotoszynie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 757, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 58.
 14. Morgan S. (2004): Positive Risk-Taking: An Idea Whose Time Has Come. "Healthcare Risk Report", October.
 15. Olkiewicz A. (2012): Ryzyko i jego wpływ> na decyzje przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 737, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 56.
 16. Ronka-Chmielowiec W. (2003): Modelowanie ryzyka w ubezpieczeniach: wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 17. Rutka R., Czerska M. (2006): Ryzyko ewaluacyjne w zarządzaniu personelem w badanych urzędach miasta. W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym. Red. A. Stabryła. T. 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 18. Rybak M. (2002): Wstęp do zarządzania zasobami ludzkimi. W: Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi. Red. K. Makowski. SGH, Warszawa.
 19. Shelest O. (2013): Ocena czynników ryzyka personalnego w administracji publicznej na przykładzie Urzędu Miasta Poznania. "Konteksty Społeczne", tom 1(1).
 20. Skipper H.D., Kwon W.J. (2007): Risk Management and Insurance: Perspectives in a Global Economy. John Wiley&Sons.
 21. Slade M. (2009): Personal Recovery & Mental Illness: A Guide for Mental Health Professionals (Values-Based Practice). Cambridge University Press, Cambridge.
 22. Sudoł S. (2007): Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje. Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 23. Szaban J.M. (2011): Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i administracji publicznej. Difin, Warszawa.
 24. Tatoj M. (2014): Zgodność regulacji krajowych audytu wewnętrznego polskich uczelni publicznych w dobie posttransformacyjnej z regulacjami międzynarodowymi. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 164.
 25. Thieme J.K. (2009): Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska-Europa-USA. Difin, Warszawa.
 26. Tindall B. (1997): People with Learning Difficulties: Citizenship, Personal Development and the Management of Risk. In: Good Practice in Risk Assessment and Risk Management: Protection, Rights and Responsibilities. Eds. H. Kemshall, J. Pritchard. T. 2. Jessica Kingsley Publishers, London-Philadelphia.
 27. Tyrańska M. (2007): Rola systemu informacji kadrowej w zarządzaniu ryzykiem personalnym. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 1(10).
 28. Wacławska P. (2008): Jak dobrać bezbłędnych pracowników, czyli minimalizowanie ryzyka osobowego na etapie poprzedzającym nawiązanie stosunku pracy. Wolters Kluwer, Warszawa.
 29. Wasilewski M., Pisarska A. (2010): Dotacja budżetowa jako podstawowe źródło finansowania działalności uczelni publicznych Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 81.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu