BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojakowski Paweł (Politechnika Krakowska)
Tytuł
Realizacja projektów wdrożeniowych systemu Andon w zakładach produkcyjnych
Implementation Projects of Andon System in Industrial Plants
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2017, nr 2, s. 179-188, rys., bibliogr. 10 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Wdrożenie systemów, Wdrożenie systemów informatycznych, Doskonalenie organizacji przedsiębiorstwa, Efektywność produkcji
Implementation of systems, Implementation of information systems, Enterprises organisation improving, Production effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia zagadnienia dotyczące realizacji projektów inżynierskich związanych z wdrożeniem systemu Andon w przedsiębiorstwach różnych branż przemysłowych. Projekt wdrożeniowy systemu Andon został opracowany z myślą o polskich warunkach działalności gospodarczej. Skierowany jest do osób zatrudnionych na stanowiskach decyzyjnych w przedsiębiorstwach produkcyjnych poszukujących rozwiązań informatycznych wspierających program doskonalenia wydajności produkcji. Projekt wdrożeniowy systemu Andon składa się z kilku etapów, do których należą ofertowanie, konfiguracja, instalacja pilotażowa, ocena przydatności systemu, rozbudowa systemu Andon, rozszerzenie funkcjonalności systemu Andon. W artykule szczegółowo opisano kolejne etapy projektu wdrożeniowego systemu Andon. (abstrakt oryginalny)

The article presents the issues concerning the implementation of engineering projects relating to the implementation of the Andon system in companies of various industries. The implementation project of Andon system has been developed for Polish business conditions. It is addressed to persons employed on decision-making worksites in manufacturing companies looking for solutions to support a program of improving performance of production system. The implementation project of Andon system consists of several stages, which include offers, configuration, pilot installation, assessment of usefulness of Andon system, expansion of Andon system, extension of functionality of Andon system. The article describes in detail the stages of the implementation project of Andon system. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Belekoukias I., Garza-Reyes J.A., Kumar V. (2014) The impact of lean methods and tools on the operational performance of manufacturing organizations, International Journal of Production Research nr 52, s. 5346-5366.
  2. Gola A., Kosicka E., Daniewski K., Mazurkiewicz D. (2016) Analiza błędów przy ocenie wskaźnika OEE na przykładzie linii rozlewu butelkowego, w: Knosala R. (red.) Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T.2. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 558 - 569.
  3. Inman R.R., Blumenfeld D.E. (2010) Assembly line team sizing with absenteeism, International Journal of Production Research nr 48, s. 6537-6558.
  4. Lei B., Lu G., Sang Y. (2015) Design of wireless Andon system based on ZigBee, 8th International Conference on BioMedical Engineering and Informatics (BMEI 2015), s. 821-825.
  5. Li J., Blumenfeld D.E. (2006) Quantitative analysis of a transfer production line with Andon, IIE Transactions nr 38, s. 837-846.
  6. Li J. (2013) Continuous improvement at Toyota manufacturing plant: applications of production systems engineering methods, International Journal of Production Research nr 51, s. 7235-7249.
  7. Liker J.K. (2005) Droga Toyoty: 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata. Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
  8. Wojakowski P. (2013) Some aspects of visual management systems applied in modern industrial plant, Czasopismo Techniczne nr 110, s. 373-380.
  9. Wojakowski P. (2015) Plant performance calculation in automotive industry using Andon system, Research in Logistics & Production nr 5(4), s. 361-370.
  10. Wojakowski P. (2016) System monitorowania produkcji na liniach rozlewniczych, w: Wirkus M. (red.) Zarządzanie procesami i projektami. Wybrane zagadnienia Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, s. 129-141.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19253/reme.2017.02.015
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu