BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień Agnieszka (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych
Information Obligation Administrator of Personal Data
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 1, s. 101-113, bibliogr. 18 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Współczesne aspekty bezpieczeństwa
Słowa kluczowe
Ochrona danych osobowych, Przetwarzanie danych, Obowiązek informacyjny
Personal data protection, Data processing, Information duty
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ustawa o ochronie danych osobowych w niezwykle szeroki sposób uregulowała ciążący na administratorze danych obowiązek informacyjny. Jak wynika z przepisów prawa, jest on realizowany zarówno z inicjatywy samego administratora, jak i osoby, której dane dotyczą. Pełna i rzetelna wiedza co do procesów odnoszących się do danych osobowych jest nie tylko priorytetowe na gruncie polskiej ustawy, ale także zgodne z dyrektywą 95/46, rezolucją 108 czy wytycznymi grupy roboczej 29. Możliwość weryfikowania prawdziwości i aktualności danych nas dotyczących wydaje się dla wielu z nas oczywiste. Niemniej jednak musimy mieć świadomość, iż wiele jeszcze osób nie zdaje sobie sprawy z przysługujących jej praw. Co za tym idzie, nie korzysta z prawa złożenia wniosku, by dowiedzieć się, czy jego dane znajdują się w danym zbiorze. Z tego punktu widzenia należy podkreślić wagę odpowiedzialności, jaka ciąży na administratorach. Każdy przedsiębiorca przetwarzający dane osobowe powinien mieć świadomość, jakie konsekwencję mogą go spotkać w przypadku niewypełnienia ciążących na nim ustawowych obowiązków. (fragment tekstu)

For controller it is the primary obligation to provide information to the personal data. It is the fundamental right that allows not only to control data processing but also influence their content or request removal. Legislator pointed out in detail the scope of information that the administrator is obliged to provide a person distinguishing the source of the information acquired. Failure by the controller duties is threatened under Polish law and European imprisonment. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych, wykonywanie obowiązku informacyjnego (2010) [online], www.edugiodo.gov.pl.
 2. Barta P., Litwiński P. (2013), Ustawa o ochronie danych osobowych, komentarz, Warszawa.
 3. Dyrektywa 95/46 z dnia 24 października w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (1995), L 281/31.
 4. Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Komentarz do art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych, Warszawa.
 5. DOLiS-035-3173/13 (2013), Warszawa [online], www.giodo.gov.pl.
 6. Jagielski M. (2010), Prawo ochrony danych osobowych, standardy europejskie, Warszawa.
 7. Karp G. (2011), Administrator danych osobowych - podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych, "Palestra", z. 1-2.
 8. Litwiński P. (2013) Korporacyjne systemy rozpoznawania nadużyć (whistleblowing hotlies) a ochrona danych osobowych [w:] A. Mednis (red.), Prywatność a ekonomia, ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym, Warszawa.
 9. Opinia z 16 lutego 2010 r. w sprawie "pojęcia administratora danych" i "przetwarzający", WP 169.
 10. Sobczak J. (2015), Praktyka ochrony informacji w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVI, z. 2.
 11. Szerzycki M. (2010), Administrator danych, czyli kto?, "Przegląd Komunalny", nr 2.
 12. Ustawa z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (1997), Dz.U., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.
 13. Wyrok WSA (2011) z dnia 2 czerwca, II SA/Wa 720/11.
 14. Wyrok NSA (2014) z dnia 21 lutego, I OSK 2445/12.
 15. Wyrok NSA (2003) z dnia 27 listopada, II SA 209/2003.
 16. Wyrok NSA (2004) z dnia 13 lipca, OSK 507/04.
 17. Wyrok NS (2011) z dnia 30 września, I OSK 1827/11.
 18. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu (2013) z dnia 9 września, IC 38/13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu