BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieńkowski Jerzy (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu), Dworecka-Wąż Ewa (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu), Dąbrowicz Radosław (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu), Holka Małgorzata (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu), Jankowiak Janusz (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu)
Tytuł
The Carbon Footprint of a Meat Processing Company
Ślad węglowy przedsiębiorstwa przetwórstwa mięsnego
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2017, R. 16, nr 2, s. 5-12, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Transport, Analiza wskaźnikowa, Sektor rolno-spożywczy
Food industry, Transport, Ratio analysis, Agri-food sector
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstrakt
Plany mitygacji emisji gazów cieplarnianych (GHG) w sektorze rolno-spożywczym powinny obejmować poza produkcją surowców rolniczych również przemysł przetwórczy żywności. Celem badań było wyznaczenie śladu węglowego przedsiębiorstwa przetwórstwa mięsnego oraz przeprowadzenie analizy wskaźnikowej intensywności emisji GHG. Badania przeprowadzono w przedsiębiorstwie zaliczanym do grupy MŚP, położonym w województwie wielkopolskim, wykorzystującym w produkcji głównie surowiec wieprzowy (ponad 81,0%). Wyniki badań wskazują, że największe emisje GHG były związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz paliw w transporcie produktów. Oszacowano wartości kilku wskaźników intensywności emisji. Podstawowy wskaźnik emisji GHG odniesiony do jednostki produktu wynosił 519 g CO2 ekw. na 1 kg. Analiza śladu węglowego może być ważnym instrumentem zarządzania emisjami GHG na poziomie przedsiębiorstwa oraz może także służyć ocenie realizacji planów niskoemisyjnej gospodarki w sektorze przetwórstwa mięsa. (abstrakt oryginalny)

Plans for mitigating greenhouse gas (GHG) emissions in the agri-food sector should not only include the production of agricultural raw materials but also the food processing industry. The aim of the research was to determine the carbon footprint of a meat processing enterprise and to analyze the intensity indicators of GHG emissions. The study was conducted in a medium-sized company, located in the Wielkopolska Province, for which pork is a basic feedstock for the production (over 81.0%). The results show that the largest GHG emissions were related to the consumption of electricity, natural gas and fuels in the transport of products. There were estimated values of several indicators of emission intensity. The main indicator of GHG emissions related to the unit of product was 519 g CO2 eq. per 1 kg. It is concluded that the analysis of the carbon footprint can be an important instrument for the management of GHG emissions at the company level and can also serve the purpose of assessing the effects of implementing plans for a low-carbon economy in the meat processing sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burritt, R.L., Schaltegger, S., Zvezdov, D. (2011). Carbon management accounting: explaining practice in leading German companies. Australian Accounting Review, 21, 80-98.
 2. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament (2013). Building the single market for green products. Facilitating better information on the environmental performance of products and organisations. COM 2013, 196 final. Brussels.
 3. EMEP/EEA (2013). Air Pollutant Emission Inventory Guidebook. Technical guidance to prepare national emission inventories. EEA Technical report 12. European Environment Agency, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 4. European Council Conclusions (2014). 2030 Climate and energy policy framework. Conclusions - 23/24 October 2014, EUCO 169/14. Retrieved from http://www. consilium.europa.eu/ uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/145397.pdf.
 5. The Greenhouse Gas Protocol (2004). A Corporate accounting and reporting standard, revised edition. World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development, Washington-Conches-Geneva.
 6. Gutkowski, K.M., Butrymowicz, D.J. (2015). Chłodnictwo i klimatyzacja. WNT, Warszawa.
 7. IEA (2011). Energy policies of IEA countries, Poland 2011 review. IEA publications, Paris.
 8. IPCC (2006). 2006 IPCC Guidelines for national greenhouse gas inventories. Volume 2 Energy. IGES Hayama, Japan.
 9. Lu, H., Price, L. (2012). China's industrial carbon dioxide emissions in manufacturing subsectors and in selected provinces. Proceedings of the ECEEE 2012 Summer Study on energy efficiency in industry. 11-14 September 2012, Papendal Hotel and Conference Centre Arnheim, The Netherlands, vol. 1, 283-293.
 10. McKinnon, A., Piecyk, M. (2011). Measuring and managing CO2 emissions of European chemical transport. Logistics Research Centre Heriot-Watt, University Edinburgh, UK.
 11. Matthews, S., Hendrickson, C., Weber, C. (2008). The importance of carbon footprint estimation boundaries. Environmental Science and Technology, 42, 5839-5842.
 12. Solomon, S., Qin, D., Manning, M., Chen, Z., Marquis, M., Averyt, K., Tignor, M., Miller, H. (2007). Climate change 2007 - the physical science basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
 13. Steinfeld, H., Gerber, P., Wassenaar, T., Castel, V., Rosales, M., Haan, C. (2006). Livestock's long shadow: environmental issues and options. FAO, Rome.
 14. Weber, C.L., Matthews, H.S. (2008). Food-miles and the relative climate impacts of food choices in the United States. Environmental Science and Technology, 42, 3508-3513.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.2.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu