BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratajczyk Monika (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Changes in the Young Consumer's Purchasing Process
Zmiany w procesie zakupowym młodego konsumenta
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 2, s. 203-210, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Konsument, Zakup, Pokolenie Y
Consumer, Purchasing, Generation Y
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M31; D12; D83
summ., streszcz.
Abstrakt
Na proces zakupowy konsumenta wciąż oddziałują nowe czynniki. Młody konsument (generacja Y) nieustannie pozostaje pod wpływem działania mediów społecznościowych, w tym coraz silniej for i grup konsumenckich, dzięki którym pozyskuje nową wiedzę na temat: rynku, praktyk marketingowych (nie zawsze uczciwych), procesu przygotowywania nowych produktów (nie zawsze w sposób etyczny) - jeszcze kilka lat temu zdecydowanie trudniej dostępnej. Wiedza ta i coraz powszechniejsze eksponowanie swojej konsumpcji, którą konsument dzieli się w mediach społecznościowych, bardzo wpływają na zachowania zakupowe młodych osób. W artykule zaprezentowane zostały zmiany w procesie zakupowym najmłodszego, dorosłego pokolenia konsumentów, dzisiejszych dwudziesto- i trzydziestolatków. Artykuł opiera się na wynikach badań jakościowych (zogniskowanych wywiadach grupowych, etnografi procesów zakupowych oraz wirtualnej etnografi) prowadzonych w latach 2013-2016.(abstrakt oryginalny)

The consumer purchasing process is still affected by new factors. A young consumer (Generation Y) remains under constant influence of social media, which includes increasing power of online consumer groups, through which they acquire new knowledge about the market, marketing practices (not always honest), the process of preparing new products (not always in ethical way). It is worth noting that a few years ago this information was considerably more difficult to access. This knowledge, as well as the increasing exhibition of individual consumption, shared in social media, affect the purchasing behaviour of young people. The article presents changes in the purchasing process of the youngest consumers adult generation, today's 20- and 30-year-olds. The article is based on the results of qualitative research (the focused group interviews, ethnography of purchasing processes and virtual ethnography) conducted in 2013-2016.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dimensional Research, Customer service and business results: a survey of customer service from mid-size companies, 2013, p. 1-11, online: https://d16cvnquvjw7pr.cloudfront.net/resources/whitepapers/Zendesk_WP_Customer_Service_and_Business_Results.pdf [dostęp: 21.02.2017]
  2. Garbarski L., Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 2001, p. 61-63
  3. Gołąb-Andrzejak E., Konsumenci pokolenia Y - nowe wyzwanie dla komunikacji marketingowej, "Handel Wewnętrzny", 2016; nr 2(361), p. 140-151
  4. Grzybowska-Brzezińska M. , Młodzi konsumenci wobec społecznych instrumentów promocji wykorzystywanych na rynku żywności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", 2010, nr 54, p. 195-204
  5. Kicińska J., Psychologiczno-społeczne determinanty zachowań młodych nabywców na rynku dóbr konsumpcyjnych, "Journal of Agribusiness and Rural Development", 2009, nr 4(14), p. 85-94
  6. Kieżel E., Rynkowe zachowania konsumentów, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 1999, p. 62
  7. Mącik R., Technologie informacyjne i komunikacyjne jako moderator procesów podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, p. 173
  8. Salesforce, 2016 Connected Consumer Goods Report, 2016, p. 1-15, online:
  9. https://www.salesforce.com/assets/pdf/industries/connected-consumer-goods.pdf [dostęp:12.02.2017]
  10. van den Berch J., Behrer M., Jak kreować marki, które pokocha pokolenie Y, Samo Sedno 2011, p. 27
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.2.203
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu