BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świątek-Barylska Ilona (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Przesłanki i kierunki ewolucji lojalności pracowników
Evolution of Employee Loyalty : Sources and Directions
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 23, s. 77-86, rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Lojalność pracowników, Relacje organizacyjne, Zachowania organizacyjne
Employee loyalty, Organizational relationships, Organisational behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy zagadnienia ewolucji lojalności pracowników. Celem artykułu jest wskazanie źródeł ewolucji lojalności pracowniczej oraz kierunków i konsekwencji zachodzących zmian. Wychodząc od tradycyjnego rozumienia lojalności jako wyłącznej i trwalej relacji pracownika z firmą1, wskazano przesłanki oraz kierunki zmian tej relacji, a także wyzwania dla zarządzania organizacjami płynące ze zmienionego sposobu postrzegania lojalności pracowniczej. (abstrakt oryginalny)

The article concerns the issue of evolution of employee loyalty. It pointed to the need for a redefinition of the concept. The aim of this article is to identify the sources of the evolution of employee loyalty and the directions and consequences of the changes. Starting from the traditional understanding of loyalty, author describes the ongoing changes and presents a model of employee loyalty appropriate for modern organizations. The paper has been prepared on the basis of secondary research, including the results of two comprehensive research projects. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bacon T.R. (2015), Budowanie relacji w firmie. Jak stworzyć zaangażowany i zadowolony zespół, GWP, Sopot.
 2. Bednarski A. (1998), Pułapy i pułapki globalizacji, TNOiK, Toruń.
 3. Bielski M. (2002), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 4. Blanchard K. (2007), Przywództwo wyższego stopnia, PWN, Warszawa.
 5. Czarnecki J.S. (2001), Jestem klientem pracodawcy, Instytut Rozwoju Biznesu, Warszawa.
 6. Frankel T. (2006), Trust and Honesty: America's Business Culture at a Crossroad, Oxford University Press, Oxford.
 7. Jacoby J., Chestnut R.W., Brand Loyalty Measurement and Management, John Wiley & Sons, New York 1987, [za:] K. Piórkowska-Wojciechowska, Wybrane psychologiczne uwarunkowania kształtowania lojalności pracowniczej, "Management forum 2020: Nowoczesne metody zarządzania strategicznego", www.sgh.waw.pl (dostęp: 31.10.2013).
 8. Januszkiewicz K. (2012), Perspektywa indywidualna, [w:] K. Januszkiewicz i zespół, Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 9. Janssens M., Sels I., Van den Brande I. (2003), Multiple types of psychological contracts: A six-cluster solutions, "Human Relations", Vol. 56, Nr. 11.
 10. Koźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa.
 11. Meyer J.P., Allen N.J. (1991), A Three-Component Conceptualization of organizational commitment, "Human Resources Management Review", Vol.1, No.1.
 12. Niehoff B.P., Moorman R.H., Blakley G., Fuller J. (2001), The influence of empowerment and job enrichment on employee loyalty in a downsizing environment, Group and Organization Management, Vol. 26, No.1.
 13. Lewicka-Strzałecka A. (2014), Lojalność pracownika: trwała wartość czy anachroniczna cnota?, Człowiek i Społeczeństwo, T. XXXVIII.
 14. Lipka A., Winnicka-Wejs A., Acedański J. (2015), Różnice miedzy i pozapokoleniowe w lojalności względem organizacji - metody diagnozy, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", Vol. 102, nr. 5.
 15. Padzik K. (2002), Leksykon HRM. Podstawowe pojęcia z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, C.H. Beck, Warszawa.
 16. Prokurat S., Świerżewski Ł. (2013), Nadchodzi praca 2.0, "Harvard Business Review Polska", Nr 7-8.
 17. Reichheld F.F., Teal T.(2007), Efekt lojalności. Ukryta siła rozwojowa twojej firmy, Helion, Gliwice.
 18. Romanowska M., Cygler J. (2014), Granice zarządzania, SGH, Warszawa.
 19. Saks A.M. (2006), Antecedents and consequences of employee engagement, "Journal of Managerial Psychology", Vol. 6, [za:] Juchnowicz M. (2010), Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja, kontrowersje, aplikacje, PWE, Warszawa.
 20. Sikorski Cz. (2004), Motywacja jako wymiana - modele relacji między pracownikiem a organizacją, Difin, Warszawa.
 21. Słownik języka polskiego (2003), WN PWN, Warszawa.
 22. Świątek-Barylska I. (2012), Atrofia tradycyjnej lojalności pracowniczej [w:] Januszkiewicz K. i inni (2012), Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji, Wyd. UŁ, Łódź.
 23. Świątek-Barylska I. (2013), Lojalność pracowników współczesnych organizacji. Istota i elementy składowe, Wyd. UŁ, Łódź.
 24. Świątek-Barylska (2016), Wymiar relacje pracownik - organizacja [w:] Januszkiewicz K. i inni (2016), Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych [WAZO] w polskich przedsiębiorstwach. Wyniki badań empirycznych, Wyd. UŁ, Łódź (w druku).
 25. Workshifting: a global market research report (2012), https://wwwcitrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/news/workshifting-a-global-market-research-report.pdf, (dostęp: 1.05.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu