BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flieger Michał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
The reasons for risk of failure in starting organizational initiatives in public offices in terms of public management implementation - theoretical and empirical approach
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Public risk management. T. 2, Wybrane zagadnienia, 2016, s. 49-58, rys., tab.
Słowa kluczowe
Analiza ryzyka, Zarządzanie ryzykiem, Organizacje publiczne
Risk analysis, Risk management, Public organisations
Abstrakt
Process management is only one of the organization initiatives, which public organizations face and may have to be forced to start. However, there are many risks which may cause that the initiatives, even if they are well justified, are not started. The risks result from the nature of public management itself and have to be well understood by public managers and then appropriately manager. The main theoretical aim of the article is to show the nature of public management in terms of possible risks of organizational initiatives on the example of process management implementation, so that local managers are aware of the risks and are able to manage them appropriately. The empirical aim is to present the research results as for the evaluation of the risks by local managers. This way the author tries to list the risks and to show what they come from and also compare the theoretical importance of the risks with opinions of local managers, who were asked to evaluate the risks basing on their own experience. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barrett P. (2004): Encouraging Better Public Service Governance. Australia and New Zealand School of Government.
 2. Fingar P. (2005): Government's BPM Imperative. "CIO Magazine" 30 September.
 3. Flieger M. (2012): Zarządzanie procesowe w urzędach gmin. Model adaptacji kryteriów dojrzałości procesowej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 4. Frączkiewicz-Wronka A. (2009): Poszukiwanie istoty zarządzania publicznego. W: Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki. Red. A. Frączkiewicz-Wronka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 5. Gulledge T.R., Sommer R.A. (2002): Business Process Management: Public Sector Implications. "Business Process Management Journal", Vol. 8, No. 4.
 6. Khan R.N. (2004): Business Process Management: A PracticaI Guide. Meghan-Kiffer Press, Tampa, Florida.
 7. Kouzmin A., Loffler E. (1999): Benchmarking and Performance Measurements in Public Sector: Towards Learning for Agency Effectiveness. "The Journal of Public Sector Management", Vol. 12, No. 2.
 8. Kożuch B. (2006): Zarys rozwoju zarządzania publicznego. "Współczesne Zarządzanie", nr 3.
 9. Kożuch B. (2010): Innowacyjność w zarządzaniu publicznym. W: Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie. Red. A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz. Liber, Warszawa.
 10. Lewin K. (1947): Frontiers in Group Dynamics. "Human Relations", June, Vol. 1, No. 1; November, Vol. 1, No. 2.
 11. Shergold P. (2006): Pride in the Public Sector. Speech delivered at the National Press Club, Canberra.
 12. Smith H., Fingar P. (2003): Business Process Management: The Third Wave. Meghan-Kiffer Press, Tampa, Florida.
Cytowane przez
Pokaż
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu