BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świerszcz Katarzyna (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Obrona bezpieczeństwa energetycznego Polski w aspekcie geotermalnych dóbr narodowych
The Polish Energy Security Defence in the Aspect of Geothermal National Values
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 1, s. 197-208, bibliogr. 25 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Współczesne aspekty bezpieczeństwa
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo energetyczne, Energia geotermalna, Polityka bezpieczeństwa
Energy security, Geothermal energy, Security policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z istotnych składników bezpieczeństwa energetycznego Polski jest geotermia. Jej rosnące znaczenie znajduje swoje uzasadnienie w kilku istotnych zjawiskach, które - szczególnie w ostatnich latach - stale przybierają na sile. Chodzi tu o takie zjawiska jak: wzrost zapotrzebowania na energię spowodowany szybkim rozwojem gospodarczym, zmniejszająca się ilość zasobów kopalnych, nadmierne zanieczyszczenie środowiska, promowanie polityki dekapitalizacji, a także narastające konflikty i kryzysy energetyczne, zagrażające płynności dostaw nośników energii. Możliwość zapewniania stałych dostaw surowców energetycznych, korzystnych ekonomicznie i adekwatnych do stopnia zapotrzebowania, przy jednoczesnej minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne i warunki życia społeczeństwa jest jednym z najważniejszych determinantów strategii stabilności i rozwoju każdego państwa. (...) A zatem dlaczego m.in. geotermia ma być tym zasobem, który może wpłynąć korzystnie na stan bezpieczeństwa energetycznego Polski? Na to pytanie autor niniejszego artykułu spróbuje poniżej w jakimś stopniu odpowiedzieć. (fragment tekstu)

In my appearance I wanted to pay attention on four issues, such as: the environment of the energy safety of Poland; business and related to they purposes of the defensive strategy of the energy safety of Poland; geothermal with the determinant of the strategy of energy Poland. For the deeper exhibition of the problem, one used with the exploratory method analytical-synthetic. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ćwik B. (2000), Rozwój Tożsamości Europejskiej w dziedzinie obronności i współpracy międzynarodowej i ich implikacje na rozwój Sił Zbrojnych RP, Biblioteka Naukowa SG WP, Warszawa.
 2. Ekiert T. (2013), Miejsce Rosji w systemie bezpieczeństwa energetycznego [w:] S. Bieleń (red.), Rosja w procesach globalizacji, ASPRA-JR, Warszawa.
 3. Gorecki W. (red.) (1999), Potencjalne możliwości wykorzystania wód geotermalnych na obszarze Niecki Warszawskiej, Zakład Surowców Energetycznych, AGH, Kraków.
 4. Kozłowski R. (2008), Wykład z dnia 15.11, Kalisz.
 5. Pronińska K. (2005), Konflikty surowcowe we współczesnych stosunkach międzynarodowych, "Sprawy Międzynarodowe", nr 3.
 6. Raport dotyczący bezpieczeństwa sieci przesyłowych energii elektrycznej w Polsce. Awaria sieci elektroenergetycznej w Szczecinie (2008), Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa.
 7. Sokołowski J., Zimny J. (2001), Ekspertyza na temat rządowego dokumentu "Strategia rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce", Druk Sejmowy nr 2215, Kancelaria Sejmu, Warszawa.
 8. Sokołowski J., Zimny J. (2002), Energia ze źródeł odnawialnych alternatywą dla gmin, powiatów, województw i całej Polski, Polgeotermia, Kraków.
 9. Soroka P. (2015), Bezpieczeństwo energetyczne - między teorią a praktyką, ELIPSA, Warszawa.
 10. Szczyt klimatyczny w Paryżu (2015), "Nasz Dziennik", z dnia 30 listopada.
 11. Tytko R. (2011), Odnawialne źródła energii, Eurogospodarka, Warszawa.
 12. Unia Europejska w regulacjach musi uwzględniać rzeczywistość (2011), wywiad z Dariuszem Marcem, "Dziennik Gazeta Prawna", dodatek "Biznes i Energia", z dnia 10 marca.
 13. Wiśniewski G. (red.) (2011), Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii - wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020, Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa.
 14. Wojnarowski P., Stopa J., Janiga D. i in. (2015), Możliwości zwiększania wydobycia ropy naftowej w Polsce z zastosowaniem zaawansowanych technologii, "Polityka energetyczna", t. 18.
 15. Zięba R. (2004), Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje - struktury - funkcjonowanie, Scholar, Warszawa.
 16. Zimny J. (2006), Materiały z konferencji OZE, Grudziądz.
 17. Kozłowski R.H., Geotermia to nasza specjalność [online], http://jednoczmysie.pl/artykuly/geotermia-to-nasza-specjalnosc/.
 18. Legutko Ł. (2003), 2 Bałtyki ciepłej wody pod Polską? Energia tania, choć... [online], http://www.gigawat.net.pl/archiwum/article/articleview/246/1/30/index.html.
 19. Polski potencjał energetyczny szansą dla Europy środkowo-wschodniej? [online], http://www.politykaglobalna.pl/2014/05/polski-potencjal-energetyczny-szansa-europy-srodkowo-wschodniej/-2014.
 20. Ropa naftowa w Polsce w 2011 r. pokrywała ponad 25% jej zapotrzebowania na energię pierwotną [w:] P. Janusz, Ropa naftowa - kierunki dostaw i struktura zużycia w Polsce w latach 1999-2011 [online], http://archiwum.inig.pl/inst/nafta-gaz/nafta-gaz/Nafta-Gaz-2013-01-08.pdf.
 21. Rosyjsko-ukraiński konflikt gazowy [online], https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosyjsko-ukrai%C5%84ski_konflikt_gazowy.
 22. Toruńska geotermia w Paryżu (2015), "Nasz Dziennik", z dnia 3 grudnia [online], http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/148251,torunska-geotermia-w-paryzu.html.
 23. Węgiel równa się suwerenność (2015), "Nasz Dziennik", z dnia 4 grudnia; "Puls Biznesu", z dnia 11 grudnia 2016 r. [online], http://www.pb.pl/4389784,82540,prezydent-musimy-wzmacniac-nasza-suwerennosc-energetyczna.
 24. Wydobycie ropy w Polsce opłacalne nawet przy niskich cenach surowca na rynkach [online], http://infolupki.pgi.gov.pl/pl/aktualnosci/wydobycie-ropy-w-polsce-oplacalne-nawet-przy-niskich-cenach-surowca-na-rynkach.
 25. Zatrważający stan techniczny polskiej energetyki [online], http://energetyka.wnp.pl/zatrwazajacy-stan-techniczny-polskiej-energetyki,114745_1_0_0.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu