BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kauf Sabina (Uniwersytet Opolski), Płaczek Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Asymetryczna alokacja ryzyka w realizacji zadań logistyki publicznej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Public risk management. T. 2, Wybrane zagadnienia, 2016, s. 59-70, rys., tab.
Słowa kluczowe
Analiza ryzyka, Zarządzanie ryzykiem, Logistyka, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Risk analysis, Risk management, Logistics, Public-Private Partnerships (PPP)
Abstrakt
We współczesnym świecie stale rośnie wartość wydatków sektora publicznego na zakupy realizowane w ramach zamówień publicznych. Jest to konsekwencją zarówno wzrostu liczby zadań publicznych, jak i coraz częstszego przekazywania ich realizacji oraz koordynacji podmiotom zewnętrznym. W tym kontekście znaczenie zyskują relacje między sektorem publicznym, zobowiązanym do zagwarantowania dostępności usług publicznych w ramach określonych środków budżetowych a sektorem prywatnym, ukierunkowanym na generowanie zysków. Partnerstwo publiczno-prywatne nie jest koncepcją nową, a coraz większa jego popularność wynika z permanentnego deficytu budżetowego organizacji publicznych. PPP jest nie tylko terminem znanym z literatury, ale praktyczną koncepcją pozwalającą na poprawę efektywności funkcjonowania sektora publicznego. Koncepcja ta powinna przyczynić się do optymalizacji działań sektora publicznego oraz powstawania efektu synergii. Ten powinien pozwolić na obopólne generowanie korzyści i sprawiedliwy podział ryzyka. Czy tak jest w praktyce? Pytanie to skłoniło autorki do podjęcia w artykule próby określenia kryteriów alokacji ryzyk i korzyści, znajdujących zastosowanie w realizacji logistyki publicznej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amirkhanyan A.A., Kim H.J., Lambright K.T. (2014): The Performance Puzzle: Understanding the Factors Influencing Alternative Dimensions and Views of Performance. "Journal of Public Administration Research and Theory", Vol. 24.
 2. Andersen C. (2006): Wettbewerb und Kooperation in der öffentlichen Dienstleistungsproduktion. W: Publik management - Eine neue Generation in Wirtschaft und Praxis. Hrsg. K. Birkholz, C. Mass, P. Siebert. Potsdam.
 3. Bednarzewski K. (2007): Prywatyzacja zadań publicznych. W: Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Red. J. Zimmermann, Warszawa.
 4. Gay Ch.L. (2002): Outsourcing strategiczny: koncepcja, modele i wdrażanie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 5. Kauf S. (2010): Logistyka a realizacja zadań publicznych. "Logistyka", nr 6.
 6. Kauf S. (2014): Public Logistics - Development and Déterminants. W: Challenges and Conceptions in Contemporary Logistics. Red. A. Bujak, M. Paradowska. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 1 (39).
 7. Olejniczak J. (2002): Przedsięwzięcia publiczno-prywatne jednostek samorządu terytorialnego. Problemy zarządzania w działalności jednostek samorządu terytorialnego. Uniwersytet Opolski, Opole.
 8. Płaczek E. (2012): Modele rozwoju usługodawców logistycznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 9. Regulski J. (2005): Samorządna Polska. Wydawnictwo Rosner i Wspólnicy, Warszawa.
 10. Ura E., Ura E. (2008): Prawo administracyjne. Wydawnictwo Prawnicze Lexis/Nexis, Warszawa.
 11. Weber J. i in. (2007): Einführung in das Management der Kontraktlogistik. WILEY-VCH VERLAG, Wiesbaden.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu