BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisiecki Marek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Tytuł
Zarządzanie a nauki o bezpieczeństwie
Management and Security Studies
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014, nr 16, s. 177-186, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Nauki o zarządzaniu, Bezpieczeństwo, Zarządzanie bezpieczeństwem, Polityka bezpieczeństwa
Management sciences, Security, Safety management, Security policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nauki o zarządzaniu - formalnie zaliczane jako dyscyplina do dziedziny nauk ekonomicznych oraz nauk humanistycznych - systematycznie rozszerzają swój przedmiot badań. Od niedawna w ramach nowej dyscypliny naukowej nauki o bezpieczeństwie coraz większym zainteresowaniem cieszy się zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym, krajowym czy obywateli. Szczególnie ważne w państwach demokratycznych są bezpieczny byt, możliwości rozwoju oraz zapewnienie praw i wolności obywatelom. Analiza współczesnych i przyszłych zagrożeń dla obywateli wskazuje na dominację czynników ekonomiczno-społecznych. Z tego względu nauka i praktyka muszą wypracować odpowiednie metody identyfikowania i prognozowania zagrożeń, modele rozwiązań organizacyjnych minimalizujących ryzyko ich wystąpienia. Szczególnie interesujący jest pożądany poziom decentralizacji bądź centralizacji działań (dominująca administracja rządowa czy samorządowa), ważne jest zarządzanie strategiczne, taktyczne, operacyjne, innowacyjne, projakościowe, finansowanie oraz ocenianie działań. (abstrakt oryginalny)

Management studies, formally being part of economic sciences and humanities, have gradually expanded their scope of research. Recently, within the discipline of security studies, increasing interest has been devoted to the management of international, domestic, and civil security. In democratic countries, of particular importance are personal safety, development opportunities, as well as citizens' rights and liberties. Analysis of contemporary and future threats in these areas mostly points to socioeconomic factors. For that reason, researchers and practitioners have to develop appropriate methods for identifying and forecasting threats, as well as models of organizational solutions minimizing the risk of their occurrence. A special focus is placed on the desired level of centralization or decentralization of such efforts (with a predominant role of governmental or local administration, respectively), as well as on strategic, tactical, operational, innovative, and quality-enhancing management, financing, and evaluation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kosowski B., Wieloaspektowość zagrożeń determinantem bezpieczeństwa cywilnego [w:] Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego XXI wieku - inżynieria działań w obszarach nauki, dydaktyki i praktyki, red. B. Kosowski, A. Włodarski, Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa we współpracy z SGSP, Warszawa 2007.
  2. Kulczycki R., Transgraniczna przestrzeń zagrożeń i bezpieczeństwa Polski, WSGE, Józefów 2010.
  3. Lisiecki M., Jakość funkcjonowania władz publicznych w Polsce na tle innych państw europejskich [w:] Public management 2013. Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi, t. 2, red. W. Kieżun, J. Wołejszo, S. Sirko, AON, Warszawa 2013.
  4. Lisiecki M., Jakość w zarządzaniu bezpieczeństwem obywateli, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu