BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Edwarczyk Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem gospodarowania mieniem komunalnym
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Public risk management. T. 2, Wybrane zagadnienia, 2016, s. 71-84, rys., tab.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Zarządzanie ryzykiem, Mienie komunalne
Insurances, Risk management, Municipal property
Abstrakt
Funkcjonowanie organizacji stanowi złożony proces zarządzania. W drodze ewolucji nauki zarządzania wyodrębniono w ramach tego procesu, m.in. zarządzanie ryzykiem, wspierając wykorzystanie szans oraz ograniczenie zagrożeń jednostki. Zarządzanie ryzykiem zajmuje szczególną rolę w gospodarowaniu zasobami organizacji (ludzkimi, finansowymi, rzeczowymi itd.), bowiem to w przypadku postępowania i oddziaływania na zasoby istnieje prawdopodobieństwo zmaterializowania się ryzyka. Celem artykułu jest przedstawienie istoty ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w zarządzaniu ryzykiem procesu gospodarowania mieniem komunalnym, w szczególności w zakresie aspektu postępowania wobec ryzyka (przeniesienie ryzyka) oraz sformułowanie kluczowych korzyści ubezpieczenia mienia w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym w obszarze gospodarowania mieniem komunalnym. Autor zwraca również uwagę na proces zarządzania ryzykiem w samorządzie gminnym, podkreślając znaczenie właściwej organizacji i koordynacji systemu ubezpieczeń w jednostce, osiągając w sposób sprawny i efektywny zamierzone rezultaty procesu zarządzania ryzykiem. Metody badawcze zastosowane przez autora artykułu obejmowały analizę polskiej legislacji oraz wytycznych, komunikatów, informacji itp., opublikowanych w odniesieniu do działalności sektora publicznego. Przegląd prawnych regulacji uzupełniono o studia literaturowe. Elementem wzbogacającym merytoryczną wartość artykułu jest analiza przypadku gminnego samorządu z wykorzystaniem analizy statystycznej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dylewski M., Filipiak B. (2013): Ryzyko w działalności jednostek samorządu terytorialnego w nowych uwarunkowaniach prawnych. "Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego", nr 7, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław.
  2. Filipiak B. (2011): Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne. Difin, Warszawa.
  3. Hausner R., Niewiadomski Z. (2011): Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa. Art. 50 [Szczególna staranność]. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, dostęp elektroniczny (Legalis).
  4. Lisowski J., Wojtkowiak M. (2014): Determinanty nabywania ubezpieczeń przez samorządy gminne w Polsce. "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Vol. XLVIII(4).
  5. Wiśniewski M. (2011): Ocena zdolności kredytowej gminy. Difin, Warszawa.
  6. Zawadzak T. (2014): Zarządzanie w organizacjach sektora publicznego. Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu