BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczyk Genowefa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Determinants of Consumption and Consumer Behaviours in Poland in the Context of Globalization
Uwarunkowania konsumpcji i zachowań konsumenckich w Polsce w kontekscie procesu globalizacji
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 2, s. 219-226, bibliogr. 57 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Zachowania konsumenta, Globalizacja, Gospodarstwa domowe
Consumption, Consumer behaviour, Globalization, Households
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D12; M31
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano zmiany w konsumpcji w sektorze polskich gospodarstw domowych zachodzące w kontekście umiędzynarodowienia i globalizacji rynków. Wskazano na cechy, formy i przejawy globalizacji konsumpcji oraz uwarunkowania społeczno-ekonomiczne spożycia prywatnego i ich wpływ na kształtowanie się tego spożycia produktów żywnościowych, przemysłowych i usług. Wykorzystano źródła dostępnej statystyki GUS.(abstrakt oryginalny)

The paper presents changes in consumption in Polish households occurring in the context of internationalization and globalization of markets. The characteristics, forms and manifestations of consumption's globalization as well as socio-economic determinants of private consumption and their influence on the consumption of food products, industrial goods and services were presented. Available statistics of GUS (Central Statistical Office) were used as a source. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burgiel A., Społeczne zjawiska w zachowaniach polskich konsumentów. Oddziaływania społeczne, naśladownictwo, ostentacja i snobizm, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.
 2. Bywalec C., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 3. Dąbrowska A. i in., Kompetencje konsumentów - innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja, PWE, Warszawa 2015.
 4. Kłosiewicz-Górecka U., Handel detaliczny - zasoby, formaty i tendencje rozwoju, w: Handel wewnętrzny w Polsce 2010-2015,Instytut Badań Rynku , Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2015.
 5. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2016, GUS, Warszawa.
 6. Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.
 7. Mróz B., Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 8. Roczniki Statystyczne RP za lata 2008-2016, GUS, Warszawa.
 9. Samli A.C., International Consumer Behavior in the 21st Century: Impact on Marketing Strategy Development, Springer Science & Business Media 2012.
 10. Stiglitz J.E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 11. Świetlik K., Konsumpcja żywności w Polsce w minionej dekadzie. Uwarunkowania i tendencje, Handel Wewnętrzny 2015 nr 5.
 12. Yip G., Strategia globalna, PWE, Warszawa 2004.
 13. Zalega T., Konsumpcja. Determinanty, teorie, modele, PWE, Warszawa 2012.
 14. Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.2.219
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu