BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotarbiński Jacek (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Ekonomia a "rynkologia". Nowy paradygmat czy syndrom innowacyjnego rozwoju?
Economics and "Marketology": A New Paradigm or a Syndrome of Innovative Development?
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014, nr 15, s. 9-23, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomia, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku, Przedsiębiorstwo na rynku
Economics, Creating company's value, Enterprise value, Value Based Management (VBM), Enterprises functioning in the market, Enterprise in the market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
We współczesnej ekonomii obserwuje się dynamiczny i nieprzewidywalny rozwój przedsiębiorstw oraz nowych rynków. Świat informacji umożliwia tworzenie w szybkim czasie zarówno własnych mikrorynków, jak i całkowicie nowych, opartych na istniejących, nowych bądź wykreowanych potrzebach. Dzięki rozwiązaniom internetowym każdy może stać się przedsiębiorcą globalnym w jednej chwili, dlatego że ograniczenia, w tym logistyczne, finansowe czy wytwórcze, tracą na znaczeniu. Z drugiej strony do głosu dochodzi klient, który dzięki sieciom społecznościowym coraz silniej oddziałuje na uwarunkowania ekonomiczne firmy. Klient coraz częściej nabiera charakteru globalnego, nawet w przypadku niewielkich organizacji. Na fali dynamicznych, ewolucyjnych zmian rodzi się "rynkologia" - dziedzina, której istotą są treści dotyczące budowania rynkowych związków umożliwiających ich powstawanie i rozwój. (abstrakt oryginalny)

The contemporary economy is characterized by dynamic and unpredictable development of enterprises and new markets. The information world enables the rapid creation of micromarkets, both personal and completely new, based on existing or newly created needs. Due to Internet solutions as well as diminishing logistics, financial, and manufacturing barriers anyone can instantaneously become a global entrepreneur. On the other hand, consumers exert an increasing influence on the economic conditions of companies via social networks. The customer base often acquires global character, even in the case of small enterprises. The rising tide of dynamic, evolutionary changes has brought about "marketology" - a discipline which is concerned with building connections between markets, fostering their creation and development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk T., Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2009.
 2. Bruggeman W., Ameels A., Scheipers G., Value Based Management: An Integrated Approach to Value Creation. A Literature Review, Vlerick Leuven Gent Management School, 2002.
 3. Doyle P., Marketing wartości, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2003.
 4. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 5. Excellence in Advertising, red. L. Butterfield, Butterworth Heinemann, Oxford 1999.
 6. Furtak E., Buty z pomponami, wyborcza.biz (data dostępu: 28.05.2013).
 7. Hamel G., Strategy as Revolution, "Harvard Business Review" 1996, July-August.
 8. Heflert E.A., Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa 2004.
 9. Jog V., Suszyński C., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, CIM, Warszawa 1994.
 10. Kotler P., Marketing, Rebis, Poznań 2005.
 11. Levitt T., Best of HBR - Marketing Myopia, "Harvard Business Review" 2004, nr 7-8.
 12. Niestrój R., Rola marketingu w tworzeniu wartości firmy [w:] Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, red. A. Czubała, Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 13. Przedsiębiorstwo. Wartość, zarządzanie, red. C. Suszyński, PWE, Warszawa 2007.
 14. Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D., Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 15. Rutkowski I., Marketing w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa [w:] Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, red. A. Czubała, Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 16. Szymański P., Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu