BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Foryś Iwona (University of Szczecin, Poland), Tarczyńska-Łuniewska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Polish Real Estate Funds and International Experience
Fundusze inwestycyjne rynku nieruchomości w Polsce na tle doświadczeń zagranicznych
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2017, R. 16, nr 2, s. 45-53, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Inwestycje, Rynek kapitałowy
Real estate market, Investment, Capital market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Fundusze inwestujące na polskim rynku nieruchomości funkcjonują od 2004 roku, a ich historia obejmuje zarówno okres hossy na rynku nieruchomości (lata 2006-2008), jak i bessy (lata 2009-2014). Pierwsze fundusze zamknięte powstawały w 2004 roku i z założenia miały być zakończone po ośmiu latach, ale ich wyniki nie zagwarantowały oczekiwanego zwrotu dla inwestorów. Celem badania jest ocena funkcjonowania polskich funduszy inwestycyjnych działających na młodym, dziesięcioletnim rynku w kontekście doświadczeń rynków z długą historią działania funduszy inwestujących w nieruchomości. W artykule przeprowadzono analizę przyczynowo-skutkową wpływu czynników makroekonomicznych na wyniki funduszy oraz czynników behawioralnych powodujących małe zainteresowanie inwestycjami w nieruchomości z udziałem funduszy inwestycyjnych na polskim rynku nieruchomości. (abstrakt oryginalny)

Funds investing in the Polish real estate market have been functioning since 2004, but they have lived through both the times of the 2006-2008 boom and the times of the 2009-2014 crisis. The first close-end funds were established in 2004 and were originally intended to close down after eight years. However, their results did not guarantee the return expected by investors. The purpose of the study is to evaluate the performance of the Polish investment funds operating on a young, ten-year-old market in the context of the experience of mature markets with a long history of funds investing in real estate. The paper presents the cause and effect analysis of the impact of macroeconomic factors on the funds' results as well as of behavioral factors contributing to low interest in the real estate investments with the participation of Polish investment funds operating on the Polish real estate market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berk, J.B., Green, R.C. (2004). Mutual fund flows and performance in rational markets. Journal of Political Economy, 112 (6), 1269-1295.
 2. Campbell, R.D., Devos, E., Maxam, C.L., Spieler, A.C. (2008). Investment Liquidity and Private Debt: The Case of REIT Credit Facilities. Journal of Real Estate Portfolio Management, 14, 3, 195-201.
 3. Chan, S.H., Erickson, J., Wang, K. (2003). Real Estate Investment Trust. Structure, performance and invest opportunities. Oxford University Press, New York.
 4. Directive 2009/65/EC of the European Parliament and the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS). L 302/32.
 5. EFAMA (2011). Trends in European Investment Funds. 8th edn. Brussels.
 6. Esrig, D., Kolasa, S., Cerreta, L. (2013). Assessing the Impact of Real Estate on Target Date Fund Performance. The Journal of Portfolio Management, 39 (6), 144-155.
 7. Evans, R., Fahlenbrac, R. (2007). The Role of Governance in Retirement Investments. Center for Retirement Research at Boston College, Boston.
 8. Foryś, I. (2011). Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 9. Foryś, I. (2013). Wykorzystanie indeksów cen mieszkań do oceny zwrotu z inwestycji bezpośrednich na przykładzie wybranego rynku lokalnego. Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego, 768, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 63, 109-126.
 10. Galloppo, G., Mundula, L. (2015) Analysis of Closed Real Estate Funds in Italy. Journal of Real Estate Literature 23, 1, 85-114.
 11. Guourko, J., Keim, D.B. (1992). What does the stock market tells about real estate returns? Journal of American Real Estate and Urban Economics Association, 20, 3, 457-486.
 12. Kelly, R., McCarthy, Y., McQuinn, K. (2012). Impairment and negative equity in the Irish mortgage market. Journal of Housing Economics, 21, 256-268.
 13. Marchlewski, K. (2008). Globalizacja rynku funduszy inwestycyjnych nieruchomości typu REIT, Inwestowanie na rynku kapitałowym, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 10, 32-44.
 14. Nelling, E., Gyourko, J. (1998). The predictability of equity REIT returns. Journal of Real Estate Research, 16 (3), 251-268.
 15. Orzano, M. (2014). The Impact of Rising Interest Rates on REITs. S&P Down Jones Indices. McGraw Hill Financial.
 16. Pochmara, W., Zapała, A. (2004). Prawa uczestnika funduszu inwestycyjnego i sposób ich realizacji. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Warszawa.
 17. REIT (2012). REIT Watch 2011.
 18. Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz.U. 1991 nr 35 poz. 155).
 19. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. 1997 nr 139 poz. 933).
 20. Westerheide, P. (2006). Cointegration of Real Estate Stocks and Reits with Common Stocks, Bonds and Consumer Price Inflation - an International Comparison. Center for European Economic Research. Discussion Paper, 06-057.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.2.17
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu