BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kania Józef (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Tytuł
The Beginnings and Development of Agricultural Advisory Services in Poland
Początki i rozwój doradztwa rolniczego w Polsce
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2017, R. 16, nr 2, s. 77-85, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Doradztwo rolnicze, Rozwój rolnictwa
Agriculture, Agricultural advisory, Agriculture development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce, w okresie od jego początków na ziemiach polskich, aż do wejścia Polski do Unii Europejskiej (01.05.2004 r.). Dane źródłowe pozyskano z przeglądu literatury polskojęzycznej, nieznanej w literaturze anglojęzycznej, zaś dane empiryczne z badań własnych oraz realizowanego grantu badawczego. W analizie posłużono się metodą opisową, dokumentując historię organizacji doradztwa sięgającą połowy XIX wieku. W okresie międzywojennym, tj. w latach 1918-1939, doradztwo rolnicze realizowane było w Polsce przez nowo powstałe izby rolnicze, a po II wojnie światowej w wyniku ich likwidacji przez państwowy system doradztwa rolniczego, który był przedmiotem bardzo wielu zmian w strukturze organizacyjnej i realizowanych zadaniach. W pierwszym okresie transformacji rolnictwa do gospodarki rynkowej dużą rolę w reorganizacji doradztwa i podniesieniu umiejętności doradców odegrał m.in. Polsko-Amerykański Program Doradztwa Rolniczego. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this article is to present the development of agricultural advisory services in Poland from its beginnings on the Polish lands, until the entry of our country into the European Union (1 May 2004). The data was obtained from a review of literature, published mainly in Polish, hence, not known in English publications and originates from the author's research carried out in the framework of research grant. The study used a descriptive method and documents the history of agricultural extension dating back to the mid-19th century. In the interwar period (1918-1939), advisory services were carried out by the newly established agricultural chambers, and after World War II, after their liquidation, by state system of agricultural advisory services, which was subject to many changes in the organizational structure and objectives pursued. In the first period of transition of agriculture to a free market economy, the author emphasized the big role of the Polish/American Extension Project for the reorganization of Polish advisory and improvement of skills of our advisers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AKIS in the EU: The Inventory (2014). Final Reports: Vol. I. Summary findings. Vol. II. Country Information. PRO AKIS - Prospects for Farmers' Support: Advisory Services in the European AKIS. J. Kania, K. Vinohradnik, A. Knierm (Eds). Krakow, Poland. Retrieved from http://www.proakis.eu/synthesis-report.
 2. Andrews, M.P., Place, N.T., Crago, N.E. (2001). Globally Focused Extension Services. [In:] F.L. Brewer (Ed.). Agricultural Extension Systems: An International Perspective. Erudition Books, Courier Custom Publishing Inc., North Chelmsford, MA, 125-151.
 3. Bahn, H.M. (1997). The Role of the Polish/American the Post-Communist Transition of the Polish Agricultural Advisory System. Unpublished Ph.D. Dissertation. Pennsylvania State Univ.
 4. Bahn, H.M., Evans, D.E. (1999). Influence of the Polish/American Extension Project on the Post-Communist Transition of the Polish Extension System. [In:] J.G. Richardson (Ed.). Proceedings of the Annual Conference of the AAEE, 15th Annual Research Meeting. Port of Spain, Trinidad and Tobago, March 21-26, 92-99.
 5. Brewer, F.L. (2001). Extension Systems in the Developing World. [In:] F.L. Brewer (Ed.). Agricultural Extension Systems: An International Perspective. Erudition Books, Courier Custom Publishing Inc., North Chelmsford, MA, 100-111.
 6. Bronikowski, W. (1934). Agronomia społeczna jako środek polityki rolniczej (The social agronomy as a mean of agricultural policy). PINGW, Warszawa.
 7. Dębowski, S. (1977). Podstawy doradztwa rolniczego [Basics of agricultural extension]. Akademia Rolnicza, Wrocław.
 8. Grabski, W. (1928). Reforma agronomii społecznej [The reform of the social agronomy]. PINGW, Warszawa.
 9. Kania, J. (2005). Restructuring of Polish Agricultural Advisory Service after European Union Accession. [In:] E. Oktan, M. Boyaci (Eds). Towards a participatory and multi-actors extension system. Proceedings of 17th ESEE. Ege University, Izmir, Turkey, 292-298.
 10. Kania, J. (2007). Doradztwo rolnicze w Polsce w swietle potrzeb i doswiadczen zagranicznych [Agricultural extension in Poland in the light of needs and foreign experience]. Zeszyty Naukowe AR Kraków, 440, Rozprawy, 318, 201.
 11. Kujawiński, W. (2009). Metodyka doradztwa rolniczego [Methodology of agricultural extension]. CDR O/Poznań, Poznań.
 12. Kuźma, J. (1986). Doradztwo rolnicze [Agricultural extension]. PWN, Warszawa.
 13. Maziarz, C. (1975). Podstawy ogólne metodyki doradztwa rolniczego [Methodology of agricultural extension]. RRZD Karniowice, Kraków.
 14. Maziarz, C. (1981). Doradztwo rolnicze [Agricultural extension]. PWRiL, Warszawa.
 15. Maziarz, C. (1984). Andragogika rolnicza [Agricultural andragogy]. PWN, Warszawa.
 16. Michałowski, Cz., Szafrański, L. (1993). Wybrane zagadnienia doradztwa rolniczego [Selected aspects of agricultural extension]. Wydawnictwo AR, Lublin.
 17. Miklaszewski, S. (1933). Kształcenie i dokształcanie działaczy i agronomów społecznych [Education and training of social activists and agronomists]. Rolnictwo, Warszawa.
 18. Miller, B.R. (1995). Doradztwo rolnicze w Europie Środkowej i Wschodniej w XXI wieku (Agricultural advisory services in Central and Eastern Europe in the twenty-first century). [In:] Ch.H. Rust, D. Kierbiedź, B. Wegrzynowicz (Eds). Doradztwo rolnicze w Europie Środkowo-Wschodniej. MRiGŻ, Polsko-Amerykański Program Doradztwa Rolniczego, Rynia k. Warszawy, 11-19.
 19. Miller, B.R., Bahn, H.M., Drygas, M., Rust, C.H. (1995). Economies Education in a Workshop Setting: Agricultural Business Plan Training in an Emerging Democracy and Market Economy. American Journal of Agricultural Economics, 77 (3), 462-470.
 20. Pawlikowski, W. (1975). Agronomia społeczna [Social agronomy]. Cz. I. Rozwój agronomii społecznej w Polsce w latach 1918-1939. PWN, Warszawa.
 21. Place, N.T., Evans, D.E., Andrews, M.P., Crago, N.E. (2000). Implications and impact among American Extension professionals and near-associates resulting from the Polish-American extension project. Journal of International Agricultural and Extension Education, 7 (1), 5-16.
 22. Przychodzeń, Z.J. (1991). Zarys innowatyki rolniczej [Outline of agricultural innovations]. PWRiL, Warszawa.
 23. Ragland, J. (1995). Doradztwo rolnicze w Europie Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem Polski (Agricultural advisory services in Central and Eastern Europe with particular emphasis on Poland). [In:] Ch.H. Rust, D. Kierbiedź, B. Wegrzynowicz (Eds). Doradztwo rolnicze w Europie Środkowo-Wschodniej. MRiGŻ, Polsko-Amerykański program Doradztwa Rolniczego, Rynia k. Warszawy, 21-41.
 24. Rist, S., Hoffmann, V., Koshelev, V. (2009). Alexander Tschanajow and Social Agronomy. [In:] V. Hoffmann, A. Christinck, M. Lemma (Eds). Rural Extension. Vol. 2. Examples and Background Material 3rd ed. Margraf Publishers GmbH, Scientific Books, Weikersheim, Germany, 528-535.
 25. Rogers, E.M. (1983). Diffusion of Innovations. Free Press, New York.
 26. Sikorska-Wolak, I., Krzyżanowska, K., Parzonko, A.J. (2014). Doradztwo w zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich [Agricultural extension in the changing socio-economic situation of rural areas]. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 27. Stelmach, J. (1963). Od instruktora rejonowego do agronoma [From the instructor to the district agronomist]. Wieś Współczesna, 5.
 28. Wawrzyniak, B.M. (1991). Doradztwo rolnicze cz. I. Rozwój służby rolnej i doradczej w Polsce [Agricultural extension Part 1. The development of agriculture and advisory services in Poland]. WTN, Włocławek.
 29. Wawrzyniak, B.M. (2003). Doradztwo i postęp w rolnictwie polskim [Agricultural extension and progress in Polish agriculture]. WTN, Włocławek.
 30. Wojtysiak, A. (1937). Polski system agronomii społecznej [Polish system of social agronomy]. Agronomia Społeczna i Szkolnictwo Rolnicze, 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.2.20
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu