BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Arendarski Andrzej (Krajowa Izba Gospodarcza)
Tytuł
Determinanty polskiego wzrostu gospodarczego
The Determinants of Poland's Economic Growth
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014, nr 15, s. 53-61, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Czynniki wzrostu gospodarczego, Sytuacja społeczno-ekonomiczna
Economic growth, Factors of economic growth, Social and economic conditions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Porównując stan gospodarek Unii Europejskiej i Polski w ostatnich latach, możemy być dumni z naszych osiągnięć. Tam, gdzie najwięksi gracze UE, jak Niemcy, Francja i Włochy, musieli przyznać się do porażki, Polska i Polacy rodzili sobie bardzo dobrze. Udało nam się uniknąć szaleństwa polityków w dobie kryzysu - dotowania każdej możliwej gałęzi gospodarki, aby za wszelką cenę utrzymać miejsca pracy. Dzięki temu polski dług publiczny - w porównaniu z wymienionymi wyżej krajami - pozostawał na znacząco niższym poziomie. Jednak ostatni rok uświadomił politykom i większości społeczeństwa, jak wątłe są podstawy wzrostu naszej gospodarki. Jeżeli Polska ma pozostać gospodarczym liderem regionu, najwyższy czas odejść od prostego naśladownictwa i znaleźć odwagę, by wykorzystać naturalne przewagi. Punktem wyjścia do rozważań nad tym, co należy zrobić, aby Polska w globalnej gospodarce nie była podrzędnym graczem, jest reinterpretacja wizji dobrobytu opracowanej przez Adama Smitha w XVIII w. Uniwersalne pojęcia, jak pokój, niskie podatki czy sprawny wymiar sprawiedliwości, są równie ważne dla współczesnej gospodarki jak trzysta lat temu. Stopień komplikacji współczesnej ekonomii, rozumianej zarówno jako nauki ex cathedra i stosowanych w praktyce modeli, jest tak wysoki, że nauka ta coraz częściej pomija czynniki społeczne jako determinanty wzrostu gospodarczego. W opracowaniu autor stara się zidentyfikować najważniejsze z nich i wskazać, jak mogą się one przyczynić do poprawy pozycji Polski wśród konkurencyjnych gospodarek państw wysokorozwiniętych. (abstrakt oryginalny)

A comparison of Poland's economy with the economies of other European member states shows that we can be proud of our performance. Where the largest EU players, including Germany, France, and Italy, had to concede failure, Poland did exceedingly well. At a time of crisis, we were able to avoid the foolish policy of subsidizing all sectors of the economy in the hopes of preserving jobs at all costs, due to which national debt in Poland is significantly lower than in the aforementioned countries. However, the past year has made politicians and most members of society aware of the fragile fundamentals of Polish economic growth. If Poland is to remain the economic leader of the region, it is high time we stopped imitating others and plucked the courage to take advantage of our own natural strengths. The point of departure for determining what should be done for Poland not to be an inferior player in the global economy is a reinterpretation of the vision of wealth developed by Adam Smith in the 18th century. Universal concepts, such as peace, low taxes, and effective law enforcement are needed now just as much as three centuries ago. The degree of complication of modern economic theories and applied models is so high that scholars increasingly often ignore the social factors affecting economic growth. The author strives to identify the most important of those factors and indicate how they may contribute to improving Poland's position among the competitive economies of highly developed countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gawrońska S., Polska fala emigracji poakcesyjnej jako jeden ze skutków wstąpienia do Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie" 2009, nr 2(10).
  2. Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2013 r., NBP.
  3. Kaczmarczyk P., Tyrowicz J., Migracje osób z wysokimi kwalifikacjami, "Biuletyn Fundacji Inicjatyw Społecznych" 2008, nr 3.
  4. Konferencja "Migracje po wejściu Polski do UE - perspektywa psychologiczna i socjologiczna", 29-30 maja 2008 r., Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie.
  5. Marczuk B., Wielki exodus z Polski trwa, "Rzeczpospolita", 7.10.2013.
  6. Polacy jadą za chlebem. W 2010 r. ponownie więcej osób wyemigrowało z kraju, "Gazeta Prawna", 10.10.2011.
  7. Polityka prorodzinna w praktyce, "Puls Biznesu, Puls Dnia", 6.08.2012.
  8. Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w IV kwartale 2012 r., NBP.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu