BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piekut Marlena (Warsaw University of Technology, Poland)
Tytuł
Youth Versus Old Age - Consumption Determinants
Młodzi kontra starsi - determinanty konsumpcji
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2017, R. 16, nr 2, s. 109-116, rys., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Ludzie starsi, Młodzież, Konsument
Households, Elderly people, Youth, Consumer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wiek domowników jest ważnym czynnikiem decydującym o wydatkach. Celem niniejszego opracowania jest określenie struktury wydatków, a także wskazanie na hierarchię czynników determinujących konsumpcję w polskich gospodarstwach domowych. Materiał badawczy stanowiły niepublikowane, indywidualne dane z badania budżetów gospodarstw domowych Głównego Urzędu Statystycznego za 2012 rok. Metodą badawczą była analiza korelacji kanonicznej. Najważniejszymi determinantami wydatków okazały się dochód rozporządzalny na osobę i wielkość gospodarstwa domowego. Pomimo przemian zachodzących w ostatnich latach aspekt finansowy nadal odgrywa decydującą rolę w wydatkach konsumentów, w szczególności w wydatkach na usługi. Badanie uwarunkowań konsumpcji w różnych grupach wiekowych prowadzi do lepszego zrozumienia sytuacji zachowań konsumentów i tym samym zapewnienia dobrej jakości życia dla osób w różnym wieku. (abstrakt oryginalny)

The age of household members is an important determinant for expenditures. The aim of the present study is to determine expenditure structure and also the hierarchy of consumption determining factors in Polish both young and older households. The research material comes from unpublished Household Budget Survey of Central Statistical Office of Poland for 2012. Canonical correlation analysis was applied as a research method. The most important determinants of expenditures turned out disposable incomes per capita and household size. In spite of transformations taking place in the last years, financial aspect still plays deciding role in consumer spending, particularly in spending on services. The study on consumption determinants at different age groups leads to better understanding of consumer behavior circumstances and thereby ensuring a good quality of life for the people of different age. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aguiar, M., E., Hurst (2013). Deconstructing lifecycle expenditure. Journal of Political Economy, 121 (3), 437-492.
 2. Alegre, J., S., Mateo, L., Pou (2013). Tourism participation and expenditure by Spanish households: the effects of the economic crisis and unemployment. Tourism Management, 39, 37-49.
 3. Attanasio, O., Weber, G. (1994). The UK consumption boom of the late 1980s: aggregate implications of microeconomic evidence. The Economic Journal, 104 (427), 1269-1302.
 4. Attanasio, O.P., Banks, J., Meghir, C., Weber, G. (1999). Humps and bumps in lifetime consumption. Journal of Business & Economic Statistics, 17 (1), 22-35.
 5. Bauman, Z. (1998). Work, Consumerism and the New Poor. Open University Press, Buckingham.
 6. Bąk, I. (2012). Turystyka w obliczu starzejącego się społeczeństwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 258, 13-23.
 7. Beck, U., (1991). Risk Society. Sage, London.
 8. Bernini, C., Cracolici, M.F. (2015). Demographic change, tourism expenditure and life cycle behaviour. Tourism Management, 47, 191-205.
 9. Burzig, J., R., Herrmann (2012). Food Expenditure Patterns of the Generation 50+: An Engel-Curve Analysis for Germany. British Food Journal, 114 (10), 1380-1393.
 10. Czapiński, J., Panek, T. (2014). Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa. Raport.
 11. Darrow, S.L., Russell, M., Cooper, M.L., Mudar, P.J., Frone, M.R. (1992). Sociodemographic correlates of alcohol consumption among African-American and white women. Women & Health, 18 (4), 35-51.
 12. Derrick, F.W., Lehfeld, A.K. (1980). The Family Life Cycle: An Alternative Approach. Journal of Consumer Research, 7, 214-217.
 13. Eugenio-Martin, J.L., Campos-Soria, J.A. (2011). Income and the substitution pattern between domestic and international tourism demand. Applied Economics, 43 (20), 2519-2531.
 14. Fish, M., Waggle, D. (1996). Current income versus total expenditure measures in regression models of vacation and pleasure travel. Journal of Travel Research, 35, 70-74.
 15. Gutkowska, K., Laskowski, W., Ozimek, I. (2012). Konsumpcja żywności w polskich gospodarstwach domowych - kryteria zróżnicowania. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 16. Gutkowska, K., Ozimek, I. (2005). Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności - kryteria zróżnicowania. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 17. Gutkowska, K., Ozimek, I., Laskowski, W. (2001). Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 18. Gutkowska, K., Piekut, M. (2014). Konsumpcja w wiejskich gospodarstwach domowych. Wieś i Rolnictwo, 4 (165), 159-178.
 19. Jappelli, T. (1999). The age-wealth profile and the life-cycle hypothesis: a cohort analysis with a time series of Italian households. Review of Income and Wealth, 4, 57-75.
 20. Kieżel, E., Smyczek, S. (2012). Zachowania rynkowe kobiet. Wybory i determinanty. Placet, Warszawa.
 21. Kramper, P. (2000). From Economic Convergence to Convergence in Affluence? Income Growth, Household Expenditure and the Rise of Mass Consumption in Britain and West Germany, 1950-1974. LSE, Department of Economic History, Working Paper 56.
 22. Krzyśko, M., Waszak, Ł. (2013). Canonical correlation analysis for functional data. Biometrical Letters, 50 (2), 95-105.
 23. Lawson, R. (1991). Patterns of tourist expenditure and types of vacation across the family life cycle. Journal of Travel Research, 29, 12-17.
 24. Migdał-Najman, K., Szreder, M. (2013). Nowe trendy demograficzne a zmiany w konsumpcji w Polsce. Marketing i Rynek, 20 (11), 2-8.
 25. Nicolau, J.L., Más, F. (2005). Stochastic modeling: a three-stage tourist choice process. Annals of Tourism Research, 32 (1), 49-69.
 26. Piekut, M. (2008). Polskie gospodarstwa domowe: dochody, wydatki i wyposażenie w dobra trwałego użytkowania. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 27. Piekut, M. (2013). Wydatki na zagospodarowywanie czasu wolnego w gospodarstwach domowych. Ekonomia i Zarządzanie, 3 (5), 64-81.
 28. Radziukiewicz, M. (2012). Zmiany sytuacji dochodowej a wydatki na usługi w polskich gospodarstwach domowych. Konsumpcja i Rozwój, 1 (2), 101-116.
 29. Ransome, P. (2005). Work, Consumption and Culture: Affluence and Social Change in the Twentyfirst Century. Sage, London.
 30. Rapoport, R., Rapoport, R.N. (1991). Leisure and the family life cycle. Routledge and Kegan Paul, London.
 31. Rudnicki, L., Bywalec, C. (2002). Konsumpcja. PWE, Warszawa.
 32. Schaninger, C.M., Danko, W.D. (1993). A Conceptual and Empirical Comparison of Alternative Household Life Cycle Models. Journal of Consumer Research, 19, 580-594.
 33. Siwuel, K., Song Hyun, J. (2010). A Panel Data Analysis of the Determinants of Health Care Expenditures among Older Single-person Households. Journal of Consumer Studies, 21, 4.
 34. Soberon-Ferrer, H., Dardis, R. (1991). Determinants of Household Expenditures for Services. Journal of Consumer Research, 17, 385-397.
 35. Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. StatSoft Polska, Kraków.
 36. Wagner, J., Hanna, S. (1983). The Effectiveness of Family Life Cycle Variables in Consumer Expenditure Research. Journal of Consumer Research, 10, 281-291.
 37. Wells, W., Gubar, G. (1966). Life Cycle Concept in Marketing Research. Journal of Marketing Research, 3, 355-363.
 38. Wilkes, R.E. (1995). Household Life cycle Stages, Transitions, and Product Expenditures. Journal of Consumer Research, 22, 27-42.
 39. Zalega, T. (2011). Mikrouwarunkowania potrzeb i zachowań rynkowych gospodarstw domowych a nowa konsumpcja. Studia i Materiały/Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, (1-2), 79-106.
 40. Zalega, T. (2012). Konsumpcja. Determinanty. Teorie. Modele. PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.2.23
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu