BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Choroś-Mrozowska Dominika (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Czynniki wzrostu gospodarczego Chińskiej Republiki Ludowej w okresie transformacji
Determinants of Economic Growth in the People's Republic of China during the Period of Transformation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014, nr 15, s. 63-80, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Czynniki wzrostu gospodarczego
Economic growth, Systemic transformation, Factors of economic growth
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Chińska Republika Ludowa
Republic of China
Abstrakt
W artykule skoncentrowano się na analizie gospodarki chińskiej. Doświadczenia Chin są szczególnie istotne, gdyż jest to kraj, który jeszcze pod koniec lat 70. ubiegłego wieku rozpoczynał proces głębokich przemian, wychodząc z pozycji gospodarki ubogiej, posiadającej wszystkie cechy krajów tzw. trzeciego świata. Obecnie jest to druga pod względem wielkości PKB gospodarka w skali globu, osiągająca bardzo wysokie wskaźniki wzrostu gospodarczego. Artykuł ma na celu zidentyfikowanie oraz analizę głównych determinant wzrostu gospodarczego Chińskiej Republiki Ludowej. Szczególną uwagę poświęcono takim czynnikom, jak praca, kapitał oraz całkowita produkcyjność czynników wytwórczych (TFP), gdyż, jak można przypuszczać, stanowią one główne źródła wzrostu analizowanej gospodarki. W opracowaniu zarysowano też specyficzne warunki, w jakich zachodził chiński wzrost gospodarczy. (abstrakt oryginalny)

The paper examines the case of the People's Republic of China, which in the 1970s embarked on a process of deep transformation from a poor third-world country to the second largest economy in the world in terms of GDP, with very good economic growth indicators. The objective is to identify and analyze the main determinants of economic growth in China with a focus on labor, capital, and aggregate productivity of factors of production, which are expected to constitute the main sources of economic development in that country. Finally, the unique characteristics of the Chinese economy are discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afridi F., Li S.X., Ren Y., Social Identity and Inequality: The Impact of China's Hukou System, IZA DP No. 6417, Discussion Paper Series, 2012.
 2. APO Productivity Databook 2013, Asian Productivity Organization, Keio University Press Inc., Tokyo 2013.
 3. Brandt L., Zhu X., Accounting for China's Growth, Working Paper 395, Department of Economics, University of Toronto, Toronto 2010.
 4. Brunet A., Guichard J.P., Chiny światowym hegemonem. Imperializm ekonomiczny Państwa Środka, Studio Emka, Warszawa 2011.
 5. CEIC Data (online) http://han.uek.krakow.pl/han/CEIC/ceicdata.securities.com/.
 6. Chan Ch.K., Ngok K.L., Philiips D., Polityka społeczna w Chinach. Rozwój a dobrostan, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008.
 7. Chan K.W., The Household Registration System and Migrant Labor in China: Notes on a Debate, "Population and Development Review" 2010, vol. 36(2).
 8. Chan K.W., Zang L., The Hukou System and Rural-urban Migration in China: Processes and Changes, "China Quarterly" 1999, vol. 160.
 9. Chen S., Jefferson G.H., Zhang J., Structural Change, Productivity Growth and Industrial Transformation of China, "China Economic Review" 2011, vol. 22(1).
 10. Lau L., The Sources of Long-term Economic Growth: Observation from the Experiance of Developer and Developing Countries [w:] The Mosaic Economic Growth, red. R. Landau, T. Taylor, G. Wright, Standford University Press, Standford 1996.
 11. Lin Y.F., Rural Reform and Agricultural Growth in China, "American Economic Review" 1992, March.
 12. Maddison A., Chinese Economic Performances in the Long Run, Development Centre of the OECD, Paris 1998.
 13. Morrison W.M., China's Economic Conditions, Congressional Research Service, CRS Report for Congress, 2009.
 14. Morrison W.M., China's Economic Conditions, Congressional Reseach Service, CRS Report for Congress, 2011.
 15. Morrison W.M., China's Economic Conditions, Congressional Reseach Service, CRS Report for Congress, 2012.
 16. New China's Economy in the Last Fifty Years, 1949-1999, red. P. Zhen, China Planning Publishing Mouse, Beijng 1999.
 17. OECD Economic Surveys of China, OECD, Paris 2005.
 18. Qian Y., The Process of China Market Transition (1978-1999): The Evolutionary, Historical, and Comparative Perspectives, "Journal of Institutional and Theoretical Economics" 2000, vol. 156(1).
 19. Qian Y., How Reform Work in China [w:] In Search of Prosperity: Analytic Narratives on Economic Growth, red. D. Rodrick, Princeton University Press, 2003.
 20. Ślusarczyk B., Puchalska K., Gospodarka Chin a kryzys w końcu I dekady XXI wieku [w:] Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny - przebieg - skutki, red. J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, J. Misala, CeDeWu.PL, Warszawa 2011.
 21. The World Bank, China 2020: Development Challenges in the New Century, Washington 1997.
 22. The World Bank, China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative, High-income Society, Washington 2012.
 23. The World Bank, China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative Society, Washington 2013.
 24. Woo W.T., The Art of Reforming Centrally Planned Economies: Comparing China, Poland and Russia, "Journal of Comparative Economics" 1994, vol. 18(3).
 25. Wu Y., China's Economic Growth. A Miracle with Chinese Characteristics, Routledge Curzon, London, New York 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu