BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turebekova Bazhan (National University, Astana)
Tytuł
Performance of Kazakhstan's Agrifood Market
Przemiany na rynku rolno-żywnościowym w Kazachstanie
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2017, R. 16, nr 2, s. 127-134, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Polityka rolna, Efektywność, Rynek żywności
Agricultural policy, Effectiveness, Food market
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kazachstan
Kazakhstan
Abstrakt
Praca koncentruje się na przemianach na rynku żywności oraz doświadczeniach Kazachstanu w rozwoju rolnictwa. Przedstawiono teoretyczne aspekty przemian na rynku przemysłu spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku rolno-żywnościowego. Przedstawiono przykłady doświadczeń Kazachstanu w rozwoju sektora rolno-spożywczego. Wykorzystano dane z Krajowego Komitetu Statystyki. Analiza wykazała potrzebę dalszego rozwoju kolejnych ogniw w łańcuchu dostaw żywności w celu zwiększenia konkurencyjności na rynku globalnym. Kroki w tym kierunku zostały już podjęte przez politykę rolną Kazachstanu. Zaleca się jednak, aby rząd wspierał różne kwestie, w tym poprawę jakości produktów i tworzenie marek krajowych, rozwój infrastruktury, stworzenie warunków do poprawy wsparcia technicznego produkcji rolnej. Rolnictwo jako główna działalność ludności wiejskiej wymaga wsparcia. W tym celu należy wykorzystywać wskaźniki efektywności w odniesieniu do rynku rolno-żywnościowego. (abstrakt oryginalny)

This paper focuses on foodmarket performance and analysis of Kazakhstan experiences with developing agriculture. In the paper the theoretic aspects of industry market performance, background of agriculture with emphasis on agrifood market is given. Examples from Kazakhstan's experiences with development of the agrifood sector, and data from Kazakhstan Committee on Statistics are used. The result of analysis indicate that Kazakhstan has to develop the non-primary sector of the food supply chain in order to make it more competitive in global competition. Steps in this direction have already been taken by the agricultural policy of Kazakhstan. However, it is recommended that various issues must be addressed by the government, including the improvement of product quality and the creation of national brands, infrastructure development, creation of conditions for improving the technical support of agricultural production. Agriculture as the main activity of the rural population needs support. In this case indicators of agrifood market performance should be assessed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agriculture, forest and fish of Kazakhstan in the 20011-2015 (2016). Statistical Yearbook. Committee on Statistics, Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan.
 2. Bobojonov, I., Teuber, R., Oshakbayev, D., Glauben, T. (2015). Agrifood sector transformation and its implications on development of small farmers in Kazakhstan. [In:] Agriculture in an interconnected world. IAAE. Retrieved from https://ideas.repec.org/p/ags/iaae15/211357.html.
 3. Bisenova, S. (2011). Provision by loans of agricultural production as a factor in the socio-economic benefits. Economics and Statistics, 1, 32-36.
 4. Cungu, A., Gow, H., Swinnen, J.F.M., Vranken, L. (2008). Investment with weak contract enforcement: evidence from Hungary during transition. European Review of Agricultural Economics, 35, 75-91.
 5. Danilowska, A., Oliynyk, O. (2016). A comparative analysis of agricultural financial system in Poland and Ukraine. [In:] W. Sroka, Š. Hittmár, J. Kurowska-Pysz (Eds). New trends in management and production engineering : regional, cross- -border and global perspectives. Shaker Verlag, Aachen, 87-101.
 6. Dries, L., Swinnen, J.F.M. (2010). The impact of interfirm relationships on investment: Evidence from the Polish dairy sector. Food Policy, 35, 121-129.
 7. Falkingham, J. (2005). The End of the Rollercoaster. Growth, Inequality and Poverty in Central Asia and the Caucasus. Social Policy & Administration, 39, 340-360.
 8. FAO (2010). Food and agriculture organization of the United Nations.
 9. Gorton, M., Dumitrashko, M., White, J. (2006). Overcoming supply chain failure in the agri-food sector: A case study from Moldova. Food Policy, 31, 90-103.
 10. Kazakhstan in the 2015 (2016). Statistical Yearbook. Committee on Statistics, Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan.
 11. Master Plan on Forced Industrial-Innovative Development of Kazakhstan for 2015-2020 (2014). Government of Kazakhstan. Retrieved from http://ru.government.kz/resources/docs.
 12. Liefert, W.M., Serova, E., Liefert, O. (2010). The growing importance of the former USSR countries in world agricultural markets. Agricultural Economics, 41, 65-71.
 13. Petrick, M., Oshakbaev, D. (2014), Kazakhstan's Agricultural Development Constraints: Evidence from the Wheat, Beef and Dairy Sectors. [In:] A. Schmitz, W.H. Meyers (Eds). The Future of Kazakhstan, Russia, and Ukraine in Global Agricultural Markets, 200-215.
 14. Porter, M.E. (1980). Competitive Strategy. Free Press, New York.
 15. The program for the development of agro-industrial complex in the Republic of Kazakhstan for 2013-2020 years "Agribusiness - 2020" (2013). Government of the Republic of Kazakhstan. Retrieved from http://www.government.kz/ru/programmy/ 2246-proekt-razvitiya-eksportnogo-potentsiala-myasa-krupnogo-rogatogo-skota.html.
 16. Reardon, T., Timmer, C.P. (2014). Five inter-linked transformations in the Asian agrifood economy: Food security implications. Global Food Security, 3, 108-117.
 17. Overchuk, L. (2001). The food system of the USA. International Agriculture Journal, 5, 56-68.
 18. Van Herck, K., Noev, N., Swinnen, J.F.M. (2012). Institutions, exchange and firm growth: evidence from Bulgarian agriculture. European Review of Agricultural Economics, 39, 29-50.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.2.25
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu