BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyszkowska Zofia (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Jakość pracy pielęgniarek w szpitalu
Quality of Nurses' Work in Hospital
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 48 T. 2., s. 383-393, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Szpitalnictwo, Usługi medyczne, Personel medyczny, Jakość pracy
Hospital service, Medical services, Medical staff, Quality of work
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I10, I18, H00
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy była ocena jakości pracy pielęgniarek zatrudnionych w szpitalu. Kwestionariusze ankiety opracowane na potrzeby tego badania otrzymały wszystkie zatrudnione w szpitalu pielęgniarki. Anonimowo i dobrowolnie wypełnione kwestionariusze otrzymano od 160 osób. Informacje dotyczące szpitala uzyskano z biuletynu informacji publicznej. Bazę danych założono w programie Excel. Zgromadzone dane pozwoliły na charakterystykę podstawowych cech demograficznych pielęgniarek, poznanie motywów wyboru zawodu, ocenę relacji interpersonalnych występujących między pielęgniarkami i innymi grupami zawodowymi, ocenę wykorzystania kwalifikacji i umiejętności w miejscu pracy, ocenę fizycznego środowiska pracy, poznanie czynników demotywujących w pracy.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to assess the quality of work of nurses employed in the hospital. All the nurses employed in the hospital obtained the questionnaire survey prepared for the research. 160 respondents filled the questionnaires anonymously and voluntarily. The information on hospital's operation was taken from public information bulletin. The database for the analysis was prepared using Excel software. The data collected allowed for analysing: basic demographic characteristics of nurses; reasons for choosing nursing career; interpersonal relationships between nurses and other employees; utilization of qualifi cations and skills in a place of work; physical workplace; and factors leading to demotivation at work.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cole, R.E. (2001). From Continuous Improvement to Continuous Innovation. Quality Management Journal, 8-9 (4).
 2. Dahlgaard, J., Kristensen, K., Kanji, G. (2000). Podstawy zarządzania jakością. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Dahlgaard, J., Kristensen, K., Kanji, G. (2007). Fundamentals of Total Quality Management. Process Analysis and Improvement. London-New York: Taylor&Francis e-library.
 4. Hamrol, A., Mantura, W. (2002). Zarządzanie jakością - teoria, praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Jastrzębski, W. (2011). Encyklopedia Bydgoszczy. T. 5: Medycyna. Bydgoszcz: Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy.
 6. Konstytucja Rzeczypospolita Polska z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. nr 78 ,poz. 483 ze zm.
 7. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526 ze zm.
 8. Siwiec, J. (2002). Rola jakości w służbie zdrowia. Wskaźniki jakości w praktyce medycznej. PMZ, marzec.
 9. Wawak, S. (2013). Wybrane koncepcje klasyfi kacji metod zarządzania jakością. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zarządzanie, 910.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przejęte przez gminy, powiaty i samorządy województw. Dz.U. nr 65, poz. 659, z późn. zm.
 11. Sajkiewicz, A. (2004). Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność. Warszawa: Poltext.
 12. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Dz.U. nr 91, poz. 410 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Dz.U. nr 133, poz.872 z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka. Dz.U. nr 6 poz. 69 ze zm.
 15. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. Dz.U. z 2009 nr 52, poz. 417 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-33
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu