BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zielińska Agnieszka (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych jako wskaźnik innowacyjności przedsiębiorstw
Conducting Research and Development Works as an Indicator of Innovation Enterprises
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 48 T. 2., s. 395-406, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Finanse przedsiębiorstwa, Placówki badawczo-rozwojowe, Prace naukowo-badawcze, Innowacyjność przedsiębiorstw, Środki unijne
Enterprise finance, R&D facility research, Scientific-research work, Enterprise innovation, EU funds union
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M21, O23, O32, O35
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule opisano w kilku aspektach realizowanie przez przedsiębiorstwa prac badawczo-rozwojowych. W pierwszej kolejności odwołano się do aktów prawnych, które definiują prace badawczo-rozwojowe, określają ich rodzaje oraz zakres. Następnie odniesiono się do pojęcia Centrum Badawczo-Rozwojowego, ponieważ w podejściu biznesowym jest ono stosowane częściej i szerzej niż w ujęciu formalno-prawnym. Część analiz poświęcono aktualnej dystrybucji środków finansowych Unii Europejskiej przeznaczanych na tworzenie i rozbudowę infrastruktury Centrum Badawczo-Rozwojowym. Zaakcentowano jednocześnie duży wpływ tych środków na obecną sytuację, co bardzo dobrze odzwierciedlają dane statystyczne. Ostatnia część artykułu wskazuje na przyczyny i skutki podejmowania decyzji o realizacji prac badawczo-rozwojowych oraz ich wpływ na sposób funkcjonowania przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

The article describes the research and development work, carried out by companies in several aspects. First, reference is made to the legal acts which defi ne the R & D, determine the types of work and their scope. Next, reference is made to the concept of Research and Development Centre. In business, this approach is used much more frequently and more widely than in formal and legal areas. Part of the analysis devoted to the current distribution of European Union funds earmarked for the creation and development of infrastructure CBR. There is an emphasis on a big impact of these measures on the current situation, refl ection of those can be seen in the statistical data. The final aspect of the article is about causes and effects of decisions on the implementation of R&D and their impact on the company behaviour.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bolonek, R. (2016). Rozwój gospodarczy Polski w kontekście zmian instytucjonalnych sektora badawczo-rozwojowego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 46 (2), 269-288.
 2. Borowiecki, R., Kusio, T. (2016). Determinanty rozwoju innowacyjności sektora MSP. Organizacja i Kierowanie, 3, 11-24.
 3. Opłacalność inwestowania w badania i rozwój (2015). Raport opracowany przez ekspertów PwC przy współpracy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Warszawa.
 4. Podwysocka, A. (2015). Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w Polsce w latach 2000-2012 na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 42 (1), 9-20.
 5. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2015). Warszawa.
 6. Ustawa z dnia 25 września 2015o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności opracowana na podstawie Dz.U. 2015, poz. 14767, 2016, poz. 1311.
 7. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Dz.U. nr 96, poz. 615.
 8. Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Dz.U. 2015, poz. 1710.
 9. Wojnicka-Sycz, E. (2016). Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna przedsiębiorstw jako czynnik sukcesu na rynkach zagranicznych. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, 14 (2, cz. 1), 471-481.
 10. Biuletyn Informacji Publicznej. Ministerstwo Rozwoju. Pobrane z: http://mr.bip.gov.pl/centra- badawczo-rozwojowe/wykaz-przedsiebiorcow-posiadajacych-status-cbr.html.
 11. Serwis Programu Inteligentny Rozwój (2016). Pobrane z: https://www.poir.gov.pl/nabory/21- wsparcie-inwestycji-w-infrastrukture-br-przedsiebiorstw-7/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-34
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu