BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maleszyk Piotr (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Cykliczne i strukturalne determinanty wzrostu bezrobocia w Unii Europejskiej w okresie niskiej koniunktury gospodarczej
Cyclical and Structural Determinants of Unemployment Growth in the European Union at a Time of Economic Slowdown
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014, nr 15, s. 81-98, rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Przyczyny bezrobocia, Teoria bezrobocia, Bezrobocie strukturalne, Rynek pracy
Unemployment, Reasons of unemployment, Unemployment theories, Structural unemployment, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest wyjaśnienie, jaką rolę we wzroście bezrobocia w Unii Europejskiej ogółem i największych krajach członkowskich odegrały zmiany struktury popytu na pracę. Analiza zmian sektorowej dynamiki zatrudnienia z wykorzystaniem indeksu niedopasowań strukturalnych oraz przesunięć krzywej Beveridge'a prowadzi do wniosku, że dominującym źródłem wzrostu bezrobocia w Unii Europejskiej latach 2008-2013 był szok agregatowy, a rosnące bezrobocie miało w przeważającej mierze charakter cykliczny. Spośród sześciu największych krajowych rynków pracy, znaczący wzrost stopy bezrobocia strukturalnego wydaje się mieć miejsce przede wszystkim w Hiszpanii, a w mniejszym stopniu również we Francji. Nie znaleziono natomiast dowodów świadczących o nasileniu tego zjawiska w Niemczech, Włoszech, Polsce i Wielkiej Brytanii. Należy jednak zaznaczyć, że tendencje na rynkach pracy nie wykluczają nasilenia procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw w okresie niskiej koniunktury, które mogą oddziaływać w kierunku wzrostu bezrobocia strukturalnego. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to evaluate the contribution of structural changes in labor demand to an increase of unemployment in the European Union as a whole and in its individual member states. Analysis of changes in sectoral employment dynamics using a Lilien Index and Beveridge curve shifts shows that in the years 2008-2013 the rise in unemployment was driven by an aggregate shock, with a mostly cyclical joblessness pattern. Among the six largest labor markets within the EU, the most significant increases in structural unemployment occurred in Spain, followed by France, while no such phenomenon was identified in Germany, Italy, Poland, and Great Britain. At the same time, it should be noted that the observed labor market trends do not preclude the intensification of corporate restructuring during periods of economic slowdown, which may contribute to structural unemployment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abraham K., Katz L., Cyclical Unemployment: Sectoral Shift or Aggregate Dsturbances? "Journal of Political Economy" 1986, nr 3.
 2. Balmaseda M., Dolado J., Lopez-Salido J., The Dynamics Effects of Shocks to Labour Markets: Evidence from OECD Countries, "Oxford Economic Papers" 2000, nr 52.
 3. Bezrobocie równowagi w gospodarce polskiej, red. W. Kwiatkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 4. Blanchard O., Diamond P., The Beveridge Curve, "Brooking Papers of Economic Activity" 1989, nr 1.
 5. Borjas G., Labor Economics, McGraw-Hill Irwin, New York 2005.
 6. Brainard S., Cutler D., Sectoral Shifts and Cyclical Unemployment Reconsidered, "NBER Working Paper" 1990, nr 3491.
 7. Caballero R., Hammour M., On the Timing and Efficiency of Creative Destruction, "Quarterly Journal of Economics" 1996, nr 3.
 8. Cahuc P., Zylberberg A., Labor Economics, The MIT Press, London 2004.
 9. Chen J., Kannan P., Loungani P., Trehan B., New Evidence on Cyclical and Structural Sources of Unemployment, "IMF Working Paper" 2011, nr 11/106.
 10. Daly M., Hobijn B., Sahin A., Valetta R., Rynki pracy w modelu poszukiwań i dopasowań: czy naturalna stopa bezrobocia rzeczywiście wzrosła? "Gospodarka Narodowa" 2012, nr 11-12.
 11. Davis S., Allocative Disturbances and Temporal Asymmetry in Labor Market Fluctuations, "The American Economic Review" 1986, nr 2.
 12. Davis S., Haltiwanger J., Gross Job Creation, Gross Job Destruction and Employment Reallocation, "Quarterly Journal of Economics" 1992, nr 3.
 13. Davis S., Haltiwanger J., Schuh S., Job Creation and Destruction, MIT Press, Cambridge 1996.
 14. Employment Outlook 2010, OECD Publishing, Paris 2010.
 15. Groshen E., Potter S., Has Structural Change Contributed to a Jobless Recovery? "Current Issues in Economics and Finance" 2003, nr 8.
 16. Hall R., Taylor J., Makroekonomia, PWN, Warszawa 2007.
 17. Jackman R., Pissarides Ch., Savouri S., Labour Market Policies and Unemployment in the OECD, "CEP Discussion Papers" 1990, nr 11.
 18. Labour Market Developments in Europe 2012, European Commission, 2012.
 19. Layard R., Nickell S., Jackman R., Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market, Oxford University Press, New York 2005.
 20. Lilien D., Sectoral Shifts and Cyclical Unemployment, "The Journal of Political Economy" 1982, nr 4.
 21. Ljungqvist L., Sargent T.J., European Unemployment and Turbulence Revisited in a Matching Model, "Journal of the European Economic Association" 2004, nr 2-3.
 22. Ljungqvist L., Sargent T.J., The European Unemployment Dilemma, "Journal of Political Economy" 1998, nr 3.
 23. Pissarides Ch., Teoria bezrobocia w stanie równowagi, PWE, Warszawa 2012.
 24. Schuh S., Triest R., Job Reallocation and the Business Cycle: New Facts for an Old Debate, "Center for Economic Studies Working Papers" 1998, September.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu