BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maszewski Filip (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Mentoring jako metoda wspierająca zarządzanie wiedzą w organizacji
Mentoring as a Method of Support Knowledge Management in Organisations
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 23, s. 95-105, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Mentoring, Zarządzanie wiedzą, Transfer wiedzy
Mentoring, Knowledge management, Knowledge transfer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie mentoringu, jako metody wspierającej proces zarządzania wiedzą w organizacjach, a w szczególności transfer wiedzy. Cel ten zostanie zrealizowany przez zaprezentowanie wyników przeprowadzonych studiów literaturowych. W pierwszym rozdziale autor opisał proces zarządzania wiedzą w organizacjach, wyróżnił kategorie wiedzy, poszczególne funkcje procesu ZW1 oraz różnorodne metody i narzędzia, które mają na celu usprawnianie omawianego procesu. W drugim rozdziale autor przybliży metodę mentoringu, skupił się na jej formach a także przedstawił korzyści wynikające z zastosowaniem tej metody w organizacji. W trzeciej części zaprezentowane zostaną wnioski autora. (skrócony abstrakt oryginalny)

The article presents the issues of knowledge management, taking into account the type of the knowledge and methods conducive to knowledge sharing. Particular attention was paid to the exchange of knowledge thanks to mentoring. The information in the article were obtained through literature studies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aluchna M., M. Pindelski, P. Płoszajski (red.) (2008), Strategie zarządzania uwagą na współczesnym rynku, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 2. Bieniek I., Pliszka B. (2014), Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie międzypokoleniowego transferu wiedzy w przedsiębiorstwach przemysłowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej.
 3. Brzeziński M., Mietlicka M., Badanie i ocena procesu dzielenia się wiedzą jako determinanty zmian w MŚP Polski Wschodniej - studium przypadku, http://www.wydawnictwo.wsei.eu/index.php/znec/article/viewFile/117/131 (dostęp: 01.10.2016).
 4. Czarkowska L (2015), Mentoring robi kariere w polskich firmach, http://www.pulshr.pl/zarzadzanie/mentoring-robi-kariere-w-polskich-firmach,29420,1.html (dostęp: 25.04.2016).
 5. Czerska M., Szpitter A., Kodyfikacja i personalizacja - dwie strategie zarządzania wiedzą w firmie, http://mojafirma.infor.pl/manager/zarzadzanie_zespolem/256173, Kodyfikacja-ipersonalizacja-dwie-strategie-zarzadzania-wiedza-w-firmie.html (dostęp: 26.04.2016).
 6. Evans C. (2005), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.
 7. Fazlagic J. (2014), Innowacyjne zarządzanie wiedzą, Difin, Warszawa.
 8. Haraf A., Wójcik M. (2012), Zarządzanie wiedzą przepustką do sukcesu w biznesie,http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=EAEB1B9F91E04EE4AE306EBD0CE837DB (dostęp: 25.06.2016).
 9. Karamalla-Gaiballa E., Kamal M. (2013), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie a jego potencjał ludzki, http://www.swo.ae.katowice.pl/_pdf/352.pdf (dostęp: 25.04.2016).
 10. Karaś E., Piasecka-Głuszak A. (2013), Zarządzanie wiedzą - dlaczego tak ważne?, Nauki o zarządzaniu, http://www.dbc.wroc.pl/Content/25442/Karas_Piasecka_Gluszak_Zarzadzanie_wiedza_dlaczego_tak_wazne.pdf (dostęp: 25.06.2016).
 11. Kłak M. (2010), Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, Kielce.
 12. Klincewicz K. (2008), Strategie kodyfikacji i personalizacji wiedzy [w:] D. Jemielniak, Zarządzanie wiedzą, A.K. Koźmińskiego, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 13. Karwala S., Mentoring - strategia rozwoju organizacji uczącej się, http://mentoring.com.pl/mentoring_strategia_rozwoju.pdf (dostęp: 19.04.2016).
 14. Marzec I., Wronka M. (2012), Mentoring jako czynnik organizacyjnego uczenia się, WSB, Wrocław.
 15. Małota W. (2014), Dlaczego mentoring jest dobry dla organizacji?, http://kadry.infor.pl/kadry/hrm/zarzadzanie/674442,Dlaczego-mentoring-jest-dobry-dla-organizacji.html#ixzz2d9RiGOSq (dostęp: 20.04.2016).
 16. Mierzejewska B. (2006), Mechanizmy wspierające zarządzanie wiedzą w organizacji, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/10/id/171 (dostęp: 24.04.2016).
 17. Mikuła B. (2006), Zadania organizacji w zakresie zarządzania wiedzą, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/17/id/368 (dostęp: 24.04.2016).
 18. Morawiak A., Nowe Wyzwania. Zarządzanie wiedzą i wiekiem we współczesnym przedsiębiorstwie, http://www.pizs.pl/files/723397080/file/12_nowe_wyzwania_1.pdf (dostęp: 20.04.2016).
 19. Piotrkowska A. (2012), Wiedza jawna i niejawna jako zasób decyzyjny w zarządzaniu personelem [w:] Procesy decyzyjne w warunkach niepewności, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 20. Potocki A. (2011), Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, Wyd. WUE w Krakowie, http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/Calosc.pdf (dostęp: 25.04.2016).
 21. Sopińska A., Wachowiak P. (2006), Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie ,http://www.ementor.edu.pl/artykul/index/numer/14/id/275 (dostęp: 25.04.2016).
 22. Sidor-Rządkowska M. (2013), Niedocenione źródło kompleksowych korzyści, http://serwis.inwestycjawkadry.info.pl/files/Do_pobrania/PARP_Malgorzata_Sidor_Rzadkowska_tekst_2.pdf (dostęp: 20.04.2016).
 23. Ziębicki B. (2007), Coaching i mentoring [w:] B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu