BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sowa Izabela (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Virtualization of Behaviours of Young Consumers
Wirtualizacja w zachowaniach młodych konsumentów
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 2, s. 227-236, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Wirtualizacja, Konsument, Zachowania konsumenta, Telefonia komórkowa
Virtualization, Consumer, Consumer behaviour, Mobile phone
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D12; O33; D10; M31
summ., streszcz.
Abstrakt
Coraz częściej spotykanym przejawem wirtualizacji zachowań młodzieży jest zaspokajanie przez nią potrzeb za pomocą Internetu dostępnego w telefonach komórkowych. W artykule przyjęto dwa cele. Pierwszym jest scharakteryzowanie tych zachowań młodych konsumentów, które są związane z korzystaniem z mobilnego Internetu. Drugim przeprowadzenie typologii młodych konsumentów ze względu na zakres i sposób wykorzystywania przez nich telefonu komórkowego do łączenia się z Internetem. W wyniku przeprowadzenia typologii zidentyfikowano wśród młodzieży 4 typy: towarzyskich, powściągliwych, intensywnych użytkowników Internetu oraz niekorzystających z Internetu. Podstawę dla realizacji tych celów stanowią informacje pochodzące z badań ankietowych przeprowadzanych w roku szkolnym 2013/2014 wśród młodzieży w wieku od 14 do 19 lat. (abstrakt oryginalny)

More and more frequent manifestation of virtualization of youth behaviors is satisfying needs by the Internet available through the mobile phone. The purpose of this article is characterization of young consumers' behaviors connected with using the Internet in such a way as well as carrying out their typology. The conducted analysis allowed for creation of consumers' typology for which k-means method was used. There were identified 4 consumers' categories: "Sociables", "Intense users", "Reserved" and "Non-users of the Internet". The basis for achieving mentioned aims are outcomes of the poll conducted in the 2013/2014 school year among youths aged 14-19.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alt, M., Pal, Z., Should We Segment the Mobile Phone Market in Case of the Romanian Teenagers?, "Marketing From Information to Decision", no. 4, 2011, pp. 36-47.
 2. Bywalec, Cz., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, WN PWN, Warszawa 2007.
 3. Children and Parents: Media Use and Attitudes Report, Ofcom, 2015, https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_fie/0024/78513/childrens_parents_nov2015.pdf (access: 19.02.2017).
 4. Children's use of mobile phones. An international comparison 2012, GSMA 2013, http://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2012/03/GSMA_ChildrensMobilePhones2012WEB.pdf (access: 18.02.2017).
 5. Czapiński, J., Panek, T. (eds.), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2013.
 6. Czapiński, J., Panek T. (eds.), Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015.
 7. Dębski, M., Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu w Polsce. Raport z badań, Fundacja Dbam o Mój Z@sięg, Gdynia 2016.
 8. Eurostat, 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=isoc_ci_ac_i. (access: 15.02.2017).
 9. Gutkowski, T., M-commerce w Polsce zaczyna się na serio, "Nowy Marketing", 2013, nowymarketing.pl/a/1474,m-commerce-w-polsce-zaczyna-sie-na-serio (access: 1.02.2017).
 10. Lindstrom, M . Junior Consumer, "Marketing Business", 2003 (March), pp. 26-27.
 11. Młodzież na rynku usług telekomunikacyjnych - 2012, UKE, Warszawa 2012.
 12. Patrzałek, W., Czynniki kulturowe a zachowania konsumenckie, [in:] Kulturowe determinanty zachowań konsumenckich, W. Patrzałek (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.
 13. Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2009-2012, UKE, Warszawa 2013, http://www.uke.gov.pl/fies/?id_plik=12340 (access: 9.02.2017).
 14. Quart, A . Branded. The Buying and Selling of Teenagers, Perseus Books Group, Cambridge, MA 2003.
 15. Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce - odpowiedzialny rozwój i równe szanse, PWC 2016, http://www.pwc.pl/pl/publikacje/2016/technologie-mobilne-w-nowoczesnej-polsce-raport-pwc.html (access: 1.02.2017).
 16. Teens and Mobile Phones over the Past Five Years: Pew Internet Looks Back, 2009, http://www.pewinternet.org/fies/old-media//Files/Reports/2009/PIP%20Teens%20and%20Mobile%20Phones%20Data%20
 17. Memo.pdf (access: 10.02.2017).
 18. Torlak, Ö . Spillan, J . . Harcar, T . Young Consumers' Cell Phone Usage in Developing Market: The Case of Turkish Youth Market, "Journal of Marketing Development and Competitiveness", vol. 5, no. 3, 2011, pp. 47-67.
 19. Wilska, T., Mobile Phone Use as Part of Young People's Consumption Styles, "Journal of Consumer Policy", vol. 26, no. 4, 2003, pp. 441-463.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.2.227
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu