BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziemiański Paweł (Politechnika Gdańska), Tomczak Michał (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Samoocena kompetencji przedsiębiorczych i szacowane prawdopodobieństwo rozpoczęcia działalności gospodarczej a doświadczenia przedsiębiorcze w rodzinie
Self-Assessment of Entrepreneurial Competencies and Estimated Probability of Starting One's Own Venture Among People with and Without Family Entrepreneurial Experience
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 48 T. 2., s. 407-418, rys., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Kompetencje, Przedsiębiorczość, Samoocena, Działalność gospodarcza
Competences, Entrepreneurship, Self-esteem, Business activity
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J24, M13
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych odnoszących się do kwestii samooceny kompetencji przedsiębiorczych oraz szacowanego prawdopodobieństwa rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w przyszłości, w kontekście zmiennej, jaką jest posiadanie członka rodziny prowadzącego działalność gospodarczą. Wyniki przeprowadzonych i zaprezentowanych w artykule badań wskazują na to, że osoby posiadające członka bliskiej rodziny prowadzącego własną działalność gospodarczą wyżej oceniają własne kompetencje przedsiębiorcze. Dodatkowo, pozytywny związek pomiędzy poziomem przekonań dotyczących oceny własnych kompetencji a szacowanym prawdopodobieństwem, że rozpocznie się własną działalność gospodarczą w niedługiej przyszłości, jest silniejszy w grupie osób posiadających członka rodziny prowadzącego działalność własną niż w grupie osób, które takiego członka rodziny nie mają.(abstrakt oryginalny)

The article presents results of empirical research pertaining to the relationship between the assessed level of entrepreneurial competencies and estimated probability of starting one's own venture in the future among those who have a family member who runs his/her own venture and those who do not. Obtained results indicate that people in the first group assess their entrepreneurial competencies as higher. Additionally, the relationship between this assessment and the estimated probability that they will start their own venture in the near future is stronger in that group in comparison to the group of people who do not have a family member who owns and operates her/his company.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50 (2), 179-211.
 2. Ajzen, I., Fishbein, M. (2004). Questions Raised by Reasoned Action Approach: Comment on Odgen (2003). Health Psychology, 23 (4), 431-434.
 3. Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
 4. Baumeister, R., Vohs, K. (2007). Encyclopedia of Social Psychology. Thousand Oaks: SAGE.
 5. Bradley, D.E. Roberts, J.A. (2004). Self-employment and Job Satisfaction: Investigating the Role of Self-efficacy, Depression, and Seniority. Journal of Small Business Management, 42 (1), 37-58.
 6. Chen, C., Green R., Crick A. (1998), The Self-efficacy Expectations and Occupational Preferences of Females and Males. Journal of Business Venturing, 13 (4), 295-316.
 7. Giannetti, M., Simonov, A. (2004). On the Determinants of Entrepreneurial Activity: Social Norms, Economic Environment and Individual Characteristics. Swedish Economic Policy Review, 11 (2), 269-313.
 8. Kelley, D., Brush, C., Greene, P., Herrington, M., Ali, A., Kew, P. (2015). Global Entrepreneurship Monitor: Special Report. Women's Entrepreneurship 2015. Global Entrepreneurship Research Association.
 9. Kurczewska, A. (2010). Problemy pomiaru intencji przedsiębiorczych. E-mentor, 4 (36), 12-16.
 10. Liñán, F. Chen, Y.W., (2009). Development and Cross- Cultural Application of a Specific Instrument to Measure Entrepreneurial Intentions. Entrepreneurship Theory and Practice, 33 (3), 593-617.
 11. Luszczynska, A., Gutiérrez-Doña, B., Schwarzer, R. (2005). General Self-efficacy in Various Domains of Human Functioning: Evidence from Five Countries. International Journal of Psychology, 40 (2), 80-89.
 12. Markman, G. D., Balkin, D. B., Baron, R. A. (2002). Inventors and New Venture Formation: The Effects of General Self-effi cacy and Regretful Thinking. Entrepreneurship Theory and Practice, 27 (2), 149-165.
 13. Morris, M.H., Webb, J.W., Fu, J., Singhal S. (2013). A Competency-based Perspective on Entrepreneurship Education: Conceptual and Empirical Insights. Journal of Small Business Management, 51 (3), 352-369.
 14. Ryan, R.M., Deci, E.L. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, 55 (1), 68-78.
 15. Sánchez, J.C. (2013). The Impact of an Entrepreneurship Education Program on Entrepreneurial Competencies and Intention. Journal of Small Business Management, 51 (3), 447-465.
 16. Shapero, A. Sokol, L. (1982). The Social Dimensions of Entrepreneurship. W: The Encyclopedia of entrepreneurship (s. 72-90). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 17. Williams, D.M., Rhodes, R.E. (2014). The Confounded Self-efficacy Construct: Conceptual Analysis and Recommendations for Future Research. Health Psychology Review, 10 (2), 1-16.
 18. Zellweger, T., Sieger, P., Halter, F. (2011). Shoud I Stay or Should I Go? Career Choice Intentions of Students with Family Business Background. Journal of Business Venturing, 26, 521-536.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-35
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu