BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowski Remigiusz (Uniwersytet Łódzki), Palczewska Anna (Uniwersytet Łódzki), Pietruszka Angelika (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rynek obiektów magazynowych w Polsce oraz przyczyny jego rozwoju
Analysis of Warehouse Market in Poland and the Reasons of Its Growth
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 23, s. 109-119, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Magazynowanie, Zarządzanie magazynem, Infrastruktura transportu
Storage, Warehouse management, Transport infrastructure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę scharakteryzowania czynników wpływających na podjęcie decyzji o lokalizacji obiektów magazynowych w Polsce. Przedstawiono również rozmieszczenie największych powierzchni magazynowych w naszym kraju wraz z ich charakterystyką oraz czynnikami które doprowadziły do ich zlokalizowania i rozwoju. Dokonano analizy popytu i podaży pustostanów w poszczególnych regionach. Przeanalizowano czynniki aktualnie wpływające na zapotrzebowania na usługi realizowane w obiektach magazynowych. (abstrakt oryginalny)

This article attempts to characterize the factors that influence on the decision of the location of warehouses in Poland. Also present factors that influent on decisions of location the biggest warehouses together with their characteristics and factors that led to do their development. It also presents the biggest warehouse by measure square meters in regions. An analysis of the factors that influencing the demand for services are currently implemented in the warehouse. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Colliers podsumowuje rynek powierzchni magazynowych w 2015 roku, http://collierspodsumowuje-rynek-powierzchni-magazynowych-w-2015-roku, (dostęp: 21.04 2016).
 2. Hildebrandt A., Nowicki M., Susmarski P., Tarkowski M., Wandałowski M. (2014), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 3. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, "Katowicka specjalna strefa ekonomiczna", (dostęp: 21.04.2016).
 4. Kozłowski R. (red.) (2008), Strategiczne znaczenie dróg ekspresowych S-8 (Wrocław-Łódź), S-74 i S-12 dla rozwoju Polski Środkowo-Wschodniej, K2, Łódź - Tomaszów Mazowiecki.
 5. Ludność według płci, współczynnik feminizacji, gęstość zaludnienia, http://swaid.stat.gov.pl/Demografia_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_DEM_1.aspx, (dostęp: 21.04.2016).
 6. Szuster M. (2014), Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój krajów i regionów [za:] S. Kauf, A. Tłuczak, Logistyka miasta i regionu. Metody ilościowe w decyzjach przestrzennych, Difin, Warszawa
 7. Miasta największe pod względem liczby ludności - stan na dzień 31.12.2014 r., http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/miasta-najwieksze-pod-wzgledem-liczby-ludnosci/,(dostęp: 21.04.2016).
 8. Obiekty przemysłowe, http://info.porady.domiporta.pl/temat/porady/obiekty+przemys%C5%82owe, (dostęp: 28.05.2016).
 9. Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych, GUS, Warszawa 2002, http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkob/pdf/pkob.pdf.
 10. Raczyk A., Dołzbłasz S., Leśniak-Johann M. (2010), Analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionu w świetle współczesnych trendów, Wrocław.
 11. Rynek magazynowy w Poznaniu, http://rynek-magazynowy-w-poznaniu, (dostęp: 21.04.2016).
 12. Rynek nieruchomości magazynowych w Polsce w 2015 r. (2016), http://magazyny.pl/media/reports/Rynek_nieruchomo%C5%9Bci_magazynowych_w_Polsce_2015.pdf, (dostęp: 21.04.2016).
 13. Szołtysek J. (2014), Ocena przygotowania regionu do absorbcji rozwiązań logistycznych [w:] "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", 4/2008 s.4, za: S. Kauf, A. Tłuczak, Logistyka miasta i regionu. Metody ilościowe w decyzjach przestrzennych, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu