BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Styś Aniela (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Styś Stanisław (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Enterprise Behaviour in Globalization Processes - New Business Models
Zachowanie przedsiębiorstw w procesach globalizacji - nowe modele biznesu
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 2, s. 237-244, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Przedsiębiorstwo, Kluczowe czynniki sukcesu, Modele biznesowe
Globalization, Enterprises, Key success factors, Business models
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D01; D70; M31
summ., streszcz.
Abstrakt
Autorzy opracowania podjęli próbę określenia znaczenia i charakteru zachowań przedsiębiorstw w kontekście dokonujących się zmian otoczenia, wywołanych zwłaszcza procesami globalizacji. W artykule podkreślono złożoność i dynamikę tych zmian oraz konieczność dostosowania decyzji menedżerów do ich tempa i zakresu, co tworzy nowy model biznesu i jest istotnym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The authors try to determine the importance and character of enterprise behaviour in the context of environment changes mainly due to the globalization processes. The complexity and dynamics of these changes is emphasised. Managerial decisions should be, therefore, adequately adjusted to the speed and scope of these changes, and this creates a new business model, being an important success factor for enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Drucker P., Myśli przewodnie, MTBiznes sp. z o.o., Warszawa 2008, p. 364
 2. Goldsmith M., Greenberg C.L., Robertson A., Hu-Chan M., Globalni liderzy. Kolejna generacja, Wyd. MTBiznes Sp. z o.o. Warszawa 2007
 3. Gonzales-Benito O., Munoz-Gallego P.A., Garcia-Zamora E., Entrepreneurship and market orientation as determinants of innovation: the role of business size, International Journal of Innovation Management 2015, vol. 19 No 4.
 4. Haber A., K. Polak K., Polskie spojrzenie na przedsiębiorczość, Harvard Business Review (Poland) 2011 (November)
 5. Kotler Ph., Jatusripitak S., S.Maesincee S., The Marketing of Nation. A Strategic Aproach of Building National Wealth, The Gree Press, New York 1997
 6. Kumar V., Jones E., Venkatesan R., Leone R.P., Is market orientation a Source of Sustainable Competitive Advantage or Simply the Cost of Competing?, Journal of Marketing 2011, vol. 75 (March)
 7. Lista "Rzeczpospolita 500" ed. 2016, 29.04.2016.
 8. Mintzberg H., The strategy concept 1: Five Ps for strategy, California Management Review" 1987, June 30, p. 11-24
 9. Rogers M., Networks, firm size and innovation, Small Business Economics 2004, vol. 22 No 2, p. 141-153
 10. Styś A., D. Borowiec D., Procesy globalizacji i ich implikacje dla marketingu, [in:] Zmiany w otoczeniu marketingowym podmiotów rynku w Polsce, AE Wrocław 1999
 11. Verhoef P.C., Leeflang P.S.H., Understanding the Marketing Departments. Influence within the firm, Journal of Marketing 2009, vol. 3 (March)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.2.237
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu