BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulc Agnieszka (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)
Tytuł
Sytuacja na rynku pracy jako istotna determinanta jakości życia
The Situation on the Labor Market as a Significant Determinant of Quality of Life
Źródło
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2015, z. 9, s. 147-156, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Jakość życia, Warunki życia ludności
Labour market, Quality of life, People's living conditions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Punktem wyjścia analizy jest przegląd rozważań teoretycznych, przy czym szczególnie dużą uwagę poświęcono klasyfikacji jakości życia. Kolejnym krokiem jest charakterystyka badań dotyczących jakości życia prowadzonych na szczeblu Unii Europejskiej oraz Polski. W analizie uwzględniono przede wszystkim aspekty związane z sytuacją na rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

The starting point for the analysis is the review of the theory of quality of life. Special attention is paid to the taxonomy of quality of life. Secondly, the analysis of researches of quality of life in the United Europe and Poland is done. In the analysis, aspects of situation on the labour market are mainly included.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Difin, Warszawa 2005.
 2. Borys T., Propozycja siedmiu typologii jakości życia, "Gospodarka a Środowisko. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 9, Wrocław 2008.
 3. Borys T., Rogala P. (red.), Jakość życia na poziomie lokalnym - ujęcie wskaźnikowe, UNDP, Warszawa 2008.
 4. Czapiński J., Jakość życia Polaków w czasie zmiany społecznej 1991-1997. Związek między obiektywnymi i subiektywnymi wskaźnikami jakości życia w okresie transformacji systemowej, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski.
 5. Czapiński J., Jakość życia Polaków w czasie zmiany społecznej, Ankiety 1998.
 6. European Communities, Urban Audit. Methodological Hanbook, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2004.
 7. Eurofund, Quality of life in Europe: Impacts of the crisis, 3rd European Quality of Life Survey, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2012.
 8. Farguhar M., Definitions of quality of life: a taxonomy, "Journal of Advanced Nursing" 1995, nr 22.
 9. GUS, Wybrane aspekty jakości życia na podstawie wyników badania spójności społecznej, Konferencja prasowa Prezesa GUS, 30 listopada 2012 r.
 10. GUS, Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, Urząd Statystyczny w Łodzi, Warszawa 2013.
 11. http://www.eurofound.europa.eu/surveys/eqls/index_pl.htm [dostęp: 15.09.2013].
 12. http://www.eurofound.europa.eu/surveys/eqls/2007/methodology.htm [dostęp: 15.09.2013].
 13. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/ Glossary:EU_statistics_on_income_and_living_conditions_ EUSILC% 29/pl [dostęp: 16.09.2013].
 14. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/city_urban/ urban_audit_data [dostęp: 16.09.2013].
 15. http://www.diagnoza.com/ [dostęp: 16.02.2013].
 16. Kryk B., Włodarczyk-Śpiewak K., Wybrane aspekty jakości życia na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, [w:] D. Kopycińska (red.), Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 17. Rozporządzenie nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC).
 18. Sompolska-Rzechuła A., Pomiar i ocena jakości życia, "Wiadomości Statystyczne" 2013, nr 8.
 19. Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.P., Report of the commission on the measurement of economic performance et social progress, Paris 2009.
 20. Trzebiatowski J., Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych - systematyzacja ujęć definicyjnych, "Hygeia Public Health" 2011, nr 46.
 21. Wnuk M., Marcinkowski J.T., Jakość życia jako pojęcie pluralistyczne o charakterze interdyscyplinarnym, "Problemy Higieny i Epidemiologii" 2012, nr 93.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-2999
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu