BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorgoń Justyna
Tytuł
Regeneration of Urban and Post-Industrial Areas within the Context of Adaptation to Climate Change - the Polish Perspective
Źródło
Urban Development Issues, 2017, vol. 53, s. 21-26, bibliogr. 23 poz.
Problemy Rozwoju Miast
Słowa kluczowe
Rewitalizacja miasta, Tereny poprzemysłowe, Zmiany klimatyczne
City revitalization, Post-industrial areas, Climate change
Uwagi
summ., Project of the internationalization of the Urban Development Issues journal is financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland (grant No. 841/P-DUN/2016).
Abstrakt
Adaptation to climate change has become an important element of urban policy development in the member states of the European Union. These issues are dealt with in EU documents, as well as in national and local strategies and city adaptation plans. In Poland, the challenge of preparing for climate change has been presented in the Strategic Adaptation Plan for Sectors and Areas Sensitive to Climate Change in Poland within the Perspective of 2030 referring to sectors and areas sensitive to the impact of climate change. Adaptation to climate change is a key element in creating spatial policy for cities and urbanised areas at different levels. One of the most important issues of this policy is the quality of the renovated urban areas and its role in connecting-up and strengthening adaptation capacity. Among the strategic areas indicated in the above-mentioned document, there is also urban policy taking climate change into consideration. One of the selected problem areas relating to the development of urban policy is the renewal and strengthening of the development potential of towns and cities via the regeneration of degraded urban areas and post-industrial land in cities. Both local authorities, entities whose professional role is to deal with urban issues, and the inhabitants of urbanised areas face a twofold challenge. This consists of enhancing the quality of urban areas via regeneration and strengthening the city's potential for adaptation. That is why it is extremely important to notice the interconnections and opportunities provided by urban renewal and regeneration programmes and projects in the context of adaptation to climate change. Synergy of activities in those two areas of urban policy may bring about very measurable benefits and may enable a cohesive solution to be adopted with regard to many crucial environmental, social, and economic problems.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bierwiaczonek, K., Lewicka, B. & Nawrocki, T. (2012) Rynki, malle i cmentarze - przestrzeń publiczna miast śląskich w ujęciu socjologicznym, NOMOS, Kraków [in Polish].
 2. Central Statistical Office (2014) Miasta w liczbach 2012. Available from: www.stat.gov.pl/urzedy/poznan [accessed: 13.07.2016] [in Polish].
 3. Copenhagen Adaptation Plan (2011), available from: https://stateofgreen. com/files/download/1038, [accessed: 23.07.2017]
 4. European Commission (2010), EUROPE 2020 A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Available from: http://ec.europa.eu/ eu2020/pdf [accessed: 31.07.2017].
 5. European Commission (2013) The EU Strategy on adaptation to climate change. Available from: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ docs/eu_strategy_en.pdf [accessed: 31.07.2017].
 6. European Commission (2016) Soil Sealing, available from: http://ec.europa. eu/environment/soil/sealing_guidelines.htm, [accessed: 02.08.2017].
 7. European Environment Agency (2012) Urban adaptation to climate change in Europe, EEA Report No 2/2012, available from: https://www.eea. europa.eu/publications/urban-adaptation-to-climate-change [accessed: 28.07.2017]
 8. European Environment Agency (2016) Urban adaptation to climate change in Europe 2016, EEA Report No 12/2016. Available from: https://www. eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-to-climate-change [accesses: 28.07.2017]
 9. Gehl, J. (2010) Życie między budynkami, Wydawnictwo RAM, Kraków [in Polish].
 10. Gehl, J. (2014) Miasta dla ludzi, Wydawnictwo RAM, Kraków [in Polish].
 11. Gołębiowska, E., Stangel, M., Krenz, A. & Franc, J. (2011) Technologie rewitalizacji i zagospodarowania terenow zdegradowanych, [in:] T. Adamski, R. Orpych, eds., Rewitalizacja terenow zdegradowanych a możliwości rozwoju regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice, 212- 230 [in Polish].
 12. Gorgoń, J. (2016) Program rewitalizacji jako instrument przekształcania przestrzeni publicznej, [in:], Innowacyjne rozwiązania-Rewitalizacja Terenow Zdegradowanych, CBiDGP-IETU, Katowice, 19-27, [in Polish]
 13. Gorgoń, J. & Starzewska-Sikorska, A. (2014) Recykling terenow jako narzędzie zrownoważonej gospodarki terenami w miastach [in:] R. Janikowski, ed., Planowanie przestrzenne - Instrument trwałego i zrownoważonego rozwoju, Biuletyn KPZP PAN, 254, Warszawa, 71-83 [in Polish].
 14. Januchta-Szostak, A. (2014) Rola urbanistyki i architektury w gospodarowaniu wodą, [in:] Woda w mieście (Zrównoważony rozwój - zastosowania 5/2014), Fundacja Sendzimira, Kraków, 32-47 [in Polish].
 15. Krajowa Polityka Miejska 2023 (2015) Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa [in Polish].
 16. Lange, K. & Nissen, S. (2012), Temat rzeka- rewitalizacja rzek miejskich: Przewodnik praktyczny, Projekt REURIS w ramach Programu dla Europy Środkowej finansowanego ze środków ERDF, Drukarnia ABEDIK Sp. z o.o., Bydgoszcz [in Polish].
 17. Preuss, T. & Ferber, U. (2008) Circular land Use management in Cities and Urban regions- a policy Mix Utilizing Existing an Newly Conceived Instruments to implement an Innovative Strategic and Policy Approach, Difu-Paper, Berlin.
 18. Solarek K., Ryńska, D. & Mirecka, M. (2016), Urbanistyka i architektura w zintegrowanym gospodarowaniu wodami, Politechnika Warszawska, Warszawa [in Polish].
 19. Starzewska-Sikorska, A., Gorgoń, J., Korcz, M., Bronder, J., Worsztynowicz, A., Jaros, B., Piasecka, J., Krupanek, J., Łączny, J., Trząski, L., Caruk, M., Bondaruk, J., Korczak, K., Grabowski, J., Olszewski, P., et al. (2008) Wojewodzki program przekształceń terenow poprzemysłowych i zdegradowanych wraz z koncepcją rozbudowy narzędzi informatycznych oraz prognozą jego oddziaływania na środowisko, IETU, Katowice. Available from: http://bc.ietu.katowice.pl/dlibra/docmetadata?id=233&from=p ublication [accessed: 01.08.07.2017] [in Polish].
 20. Strategic Adaptation Plan for Sectors and Areas Sensitive to Climate Changes in Poland with the Perspective by 2030 (2013), Ministerstwo Środowiska, Warszawa. Available from: https://klimada.mos.gov.pl/ wpcontent/uploads/2014/12/ENG_SPA2020_final.pdf [accessed: 13.07.2016].
 21. Suter, I., Maksimović, C., & van Reeuwijk, M. (2017), A neighbourhood-scale estimate for the cooling potential of green roofs, Urban Climate, 20, 33-45.
 22. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, DzU 2015, poz. 1777 [in Polish].
 23. Watson, D. & Adams, M. (2011), Design for flooding, John Wiley & Sons, New Jersey.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2435
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/udi-2017-0002
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu