BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewczyk Ryszard (Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, Wydział Ekonomiczny w Bochni / Wydział Finansów)
Tytuł
Ekonomiczne, prawne i etyczne aspekty kredytów frankowych
Źródło
Bank i Kredyt, 2017, nr 5, s. 451-462, wykr., tab., bibliogr. 5 poz.
Bank & Credit
Słowa kluczowe
Kredyt walutowy, Kredyt frankowy, Ryzyko kursowe
Currency credit, Swiss franc loan, Exchange risk
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G21
streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba oceny zasadności roszczeń pewnej grupy kredytobiorców, zwanych umownie frankowiczami. Kilka - kilkanaście lat temu zaciągnęli oni kredyty denominowane we frankach szwajcarskich, a obecnie czują się pokrzywdzeni przez banki, które im tych kredytów udzieliły. Podstawę takiej oceny stanowi z jednej strony prawna i ekonomiczna konstrukcja instrumentu finansowego zwanego kredytem denominowanym w walucie obcej, a z drugiej aktualna (luty 2017 r.) sytuacja dwóch hipotetycznych kredytobiorców - modelowych reprezentantów tych, których dotknął analizowany problem. Pierwszy przypadek dotyczy 30-letniego kredytu hipotecznego denominowanego we frankach szwajcarskich o równowartości 200 tys. zł, zaciągniętego 2 stycznia 2004 r., drugi natomiast - analogicznego kredytu z 2 lipca 2008 r. Dla porównania przedstawiono także sytuację kredytobiorców, którzy w tym samym czasie zaciągnęli kredyty na taką samą kwotę w polskiej walucie. W każdym wypadku przyjęto typowe warunki udzielania kredytów hipotecznych stosowane na rynku w czasie zawierania każdej z tych umów. Analiza prowadzona jest na podstawie rzeczywistych kursów franka szwajcarskiego w złotych oraz stóp procentowych LIBOR i WIBOR w dniu podpisania umowy oraz w terminach spłat każdego z tych kredytów w całym badanym okresie. Analizę poprzedza omówienie metodyki badań oraz wyjaśnienie istoty kredytu denominowanego w walucie obcej i stosowanych zasad ustalania kursów dla kapitału kredytu oraz spłacanych rat kapitałowych i odsetkowych. Pracę kończą wnioski dotyczące ekonomicznych i etycznych aspektów pomocy, której oczekują od państwa osoby uważające się za poszkodowane. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Andrzejewski M. (2015), Ekonomiczne aspekty udzielania kredytów walutowych w Polsce (na przykładzie kredytów udzielonych we frankach szwajcarskich), w: T. Sadlik (red.), Biała Księga kredytów we frankach w Polsce - historia i analizy, Pro Futuris.
  2. Frysztak M. (2015), Orzecznictwo sądowe w sprawach kredytów frankowych, w: T. Sadlik (red.), Biała Księga kredytów we frankach w Polsce - historia i analizy, Pro Futuris.
  3. Modzelewski W. (2015), Pięć pytań do banków, które udzielały tzw. kredytów frankowych, http:// biznes.onet.pl/waluty/analizy/piec-pytan-do-bankow-ktore-udzielaly-tzw-kredytow-frankowych/ z6rrk.
  4. Romanowski M. (2016), Kredyt we frankach: rzecznik finansowy rycerzem frankowiczów, Rzeczpospolita, http://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/307309995-Kredyt-we-frankach-rzecznik finansowy-rycerzem-frankowiczow.html#ap-1.
  5. ZBP (2017), 24 prawdy o kredytach walutowych, https://zbp.pl/wydarzenia/24-prawdy.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu