BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szweda Edmund (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Podmiot bezpieczeństwa człowiek a koncepcja human security
Human Being the Subject of Security and the Concept of Human Security
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 2, s. 23-34, bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - nowe wyzwania bezpieczeństwa narodowego
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo personalne, Bezpieczeństwo publiczne
Security, Personal security, Public security
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule poruszona została kwestia niektórych przemian w podmiotach bezpieczeństwa, z uwzględnieniem problemu bezpieczeństwa człowieka. (fragment tekstu)

The article refers to the issue of the two subjects of security - the human being and the local community - playing role in implementing the concept of the UN human security. These are the individual countries which had to, and still have to fulfill this global concept of human security. After the Cold War the states were expected to focus on the security of a man rather than on further militarization. Is the concept of human security well known in social practice? How can this concept be supported in local communities and by education? The article seeks answers to these and other questions related to changes to subjects of security such as a human being, local community and the state. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieślarczyk M. (2011), Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce.
 2. Hołyst B. (2014), Bezpieczeństwo jednostki, PWN, Warszawa.
 3. Korzeniowski L.F. (2015), Bezpieczeństwo pomiędzy teorią i praktyką [w:] Elementy teorii i praktyki transdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa, UP-H, Siedlce.
 4. Marczuk K.P. (2007), Trzecia opcja. Gwardie narodowe w wybranych państwach Basenu Morza Śródziemnego, Fundacja Studiow Międzynarodowych.
 5. Marczuk K.P. (2009), Bezpieczeństwo wewnętrzne w poszerzonej agendzie studiów nad bezpieczeństwem (szkoła kopenhaska i human security) [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Elipsa, Warszawa.
 6. Marczuk K.P. (2012), Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej. Od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzi, Aspra-Jr, Warszawa.
 7. Marczuk K.P. (2014), Pojęcie i zakres human security [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, Elipsa, Warszawa.
 8. Mayor F. (2001), Przyszłość świata, Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 9. Michałowska G. (2010), Bezpieczeństwo ludzkie [w:] J. Symonides (red.) Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Scholar, Warszawa.
 10. Najder-Stefaniak K. (2010), O bezpieczeństwie człowieka. Refleksja inspirowana filozofią Alberta Schweitzera, [w:] A. Góralski (red.), "Wspólnotowość i postawa uniwersalistyczna", nr 7/2010-2011, Polskie Towarzystwo Uniwersalizmu, Warszawa.
 11. Stępień-Trela A. (red.) (2015), Zarządzanie wybranymi podmiotami bezpieczeństwa w Rzeczypospolitej Polskiej, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVI, z. 6, Łódź-Warszawa.
 12. Sulowski S. (2009), O nowym paradygmacie bezpieczeństwa w erze globalizacji [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Elipsa, Warszawa.
 13. Sulowski S. (2014), Państwo i bezpieczeństwo w kazualnym związku [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, Elipsa, Warszawa.
 14. Symonides J. (red.) (2010), Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Scholar, Warszawa.
 15. Zięba R. (2012), O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, "Zeszyty naukowe", nr 1 (86), Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu