BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur Jadwiga (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Bezpieczeństwo elastyczne jako refleksja naukowa poszukująca odpowiedzi na współczesne zagrożenia
Flexible Safety Concept as an Attempt to Respond to Modern Threats
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 2, s. 35-47, bibliogr. 17 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - nowe wyzwania bezpieczeństwa narodowego
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Systemy bezpieczeństwa
Security, Security systems
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współczesne zagrożenia mają charakter hybrydowy, a ich wielość i stopień skomplikowania rodzą potrzebę ciągłego poszukiwania rozwiązań, które mogłyby im zapobiegać lub pomoc w ich redukcji. Zagrożenia we współczesnym świecie są złożone, ulegają szybkim przemianom i wymagają budowy nowych systemów bezpieczeństwa zapewniających jednostce i grupie poczucie bezpieczeństwa i dodatni bilans życiowy. Bezpieczeństwo elastyczne jest pojęciem zapożyczonym z rozważań dotyczących bezpieczeństwa rynku pracy, które może być wykorzystane w analizie bezpieczeństwa narodowego i publicznego, może być też próbą odpowiedzi na zmieniające się współcześnie zagrożenia. W artykule zostaną przedstawione kolejno: pojęcie i rodzaje bezpieczeństwa, system i jego widełki adaptacyjne i ewolucyjne, refleksja nad bezpieczeństwem elastycznym oraz wnioski końcowe. (fragment tekstu)

In this article you will be offered a flexible safety concept as an attempt to respond to modern threats. In the first part, definitions of safety and security above all as a state and a process will be presented. Then, it will be an attempt to look at the security system and its responses within the adaptive and evolutionary. The flexible safety concept with a proposal to adapt it for use in national security and the public will be shown. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bolesta S. (1983), Pojęcie porządku publicznego w prawie administracyjnym, "Studia prawnicze", nr 1.
 2. Czapska J. (2004), Bezpieczeństwo obywateli. Studium z zakresu polityki prawa, Wydawnictwo Pollpres, Kraków.
 3. Fehler W. (2010), Bezpieczeństwo przestrzeni publicznej [w:] W. Fehler (red.), Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej, Arte, Warszawa.
 4. Hobbes T. (1954), Lewiatan, PWN, Warszawa.
 5. Kalinowski R. (2011), Obrona cywilna w Polsce, Monografie nr 125, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce.
 6. Kwiatkowski S. (2011), Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych, Akademia Humanistyczna, Pułtusk.
 7. Lipiec J. (1972), Podstawy ontologii społeczeństwa, PWN, Warszawa.
 8. Mazur J. (2012), Komunikowanie się policji ze społeczeństwem, organami administracji państwowej i samorządowej, Wydawnictwo Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków.
 9. Pieprzny S. (2003), Szczególne prawne formy działania organów bezpieczeństwa i porządku publicznego /zagadnienia wybrane [w:] J. Filipek (red.), Jednostka w demokratycznym państwie prawa, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, Bielsko Biała.
 10. Pływaczewski W. (red.) (2001), Leksykon policyjny, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno.
 11. Skrabacz A. (2012), Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 12. Sztompka P. (2002), Socjologia Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków.
 13. Sztumski J., Systemowe ujęcie przemysłowego zakładu pracy, "Kultura i Społeczeństwo", nr 1-2.
 14. Klimek J. (2014), Bezpieczeństwo i elastyczność na rynku pracy, http://www.flexicurity.rzemioslo.bialystok.pl/dokumenty/prof_nadzw_dr_hab_Jan_Klimek_.pdf, dostęp:22.09.2015.
 15. Lang D. (2014), Duński model elastycznego bezpieczeństwa (flexicurity), Wzór do naśladowania?, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/lang.pdf, [dostęp:11.09,2015].
 16. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa 2014 (2014) http://mon.gov.pl/dokumenty/ [dostęp: 29.11.2014].
 17. Wójcik P. (2015), Elastyczność i bezpieczeństwo. Nowa wizja rynku pracy, http://jagiellonski24.pl/2015/05/01/elastycznosc-i-bezpieczenstwo-nowa-wizja-rynku-pracy/, [dostęp: 22.09.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu