BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dalecka-Zaborowska Magdalena (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Zdolności obronne Polskich Sił Zbrojnych wobec państw sojuszniczych w oparciu o poniesione nakłady
Defence Capabilities of Polish Armed Forces Against the Allied Countries on the Basis of the Incurred Expenditures
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 2, s. 59-72, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - nowe wyzwania bezpieczeństwa narodowego
Słowa kluczowe
Obronność, Bezpieczeństwo narodowe, Wojsko
Defences, National security, Army
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
Polish Armed Forces
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest porównanie finansowania zdolności obronnych Rzeczpospolitej Polskiej wobec państw sojuszniczych. Autorka dokonuje przeglądu aktualnego potencjału Polskich Sił Zbrojnych na podstawie zapisów strategicznych, m.in. Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej z 2014 roku oraz informacji budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej na rok 2015. Ponadto analizuje zdolności obronne Sojuszu Północnoatlantyckiego w oparciu o roczny raport NATO za 2014 rok. W kolejnej części autorka prezentuje potencjały militarne krajów, które dysponują podobnym zapleczem finansowym w swym gronie, jak i tych, których środki w tym zakresie znacząco odbiegają od średniej. Podstawą dokonania zestawienia jest analiza komparatystyczna wydatków krajów stanowiących przedmiot procesu badawczego w oparciu o materiały źródłowe, m.in. dane statystyczne NATO, analizy Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem. (fragment tekstu)

The changing security environment forces the necessity of building and enhancing defence capabilities of states through creating stable and trustworthy alliances. Their military potential is primarily based on the budget expenditures that help building the capabilities. Although the threats of contemporary world seem to endanger all allied states, some of them lack to fulfil the Newport NATO agreement on reaching the rate of 2% GDP for defence. Those countries that are more aware of the danger, aspire to reach the rate, i.e. Central and Eastern Europe states. Poland is also the country, whose military sector is planned to be financed with the amount of 38,4 billion zloty this year, and the size of 2% of GDP with the following year. The aim of the paper is to compare the defence capabilities of Polish army on the basis of financial potential of the budget against other NATO states. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czulda R. (2015), Cena bezpieczeństwa, "Polska Zbrojna", nr 9, wrzesień.
  2. Ministerstwo Obrony Narodowej (2015), Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2015r., Warszawa.
  3. Napięcia z Rosją to nic. W NATO jest coraz mniej pieniędzy, www.tvn24.pl [dostęp: 22.06.2015].
  4. NATO Public Diplomacy Division (2015), The Secretary General's Annual Report 2014, www.SG_AnnualReport_2014_en.pdf.
  5. Pietrzak P., Sobczyk K. (2015), W drodze do szczytu NATO w Warszawie - wydatki obronne państw Sojuszu, "Bezpieczeństwo Narodowe", nr 34, https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/03/34_Pietrzak_Sobczyk_Bezpieczenstwo_Narodowe.pdf.
  6. Rada Ministrów (2013), Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022.
  7. SIPRI (2015), SIPRI Yearbook 2015 Armaments, Disarmament and International Security Summary, www.sipriyearbook.org.
  8. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej (2014), Warszawa.
  9. Wróbel T. (2015), Manewry z przesłaniem, "Polska Zbrojna", nr 7, lipiec.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu