BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Samoraj-Charitonow Beata (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Wybrane metody i perspektywy w badaniach nad zabezpieczeniem społecznym
Research on Social Security : Methods and Perspectives
Źródło
Polityka Społeczna, 2017, nr 5-6, s. 35-40, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Zabezpieczenie społeczne, Badania społeczno-ekonomiczne, Metody badawcze, Narzędzia analityczne
Social security system, Socio-economic research, Research methods, Analytical tools
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zabezpieczenie społeczne stanowi jeden z ważniejszych obszarów polityki społecznej, który wymaga regularnych i wieloobszarowych badań. W artykule autorka podejmuje próbę nakreślenia wybranych perspektyw badawczych w badaniach nad zabezpieczeniem społecznym, a także przedstawia ogólny zarys instrumentarium badawczego wykorzystywanego przy realizacji badań w tym obszarze. (abstrakt oryginalny)

Social security is one of the most important field of social policy that requires regular and multi-level research. In this article, the author attempts to outline selected research perspectives in social security research, and gives an overview of the research instrument used in research in this area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkinson P., Silvermann D. (1997), Kundera's Immortality. The Interview Society and the Invention of the Self, "Qualitative Inquiry", Vol. 3, No. 3.
 2. Becla A., Czaja S., Zielińska A. (2012), Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska naturalnego, Difin, Warszawa.
 3. Ciesielska M., Wolanik-Bostrom K., Ohlander M. (2012), Obserwacja, w: D. Jemielniak, Badania jakościowe, tom 2, PWN, Warszawa.
 4. Frey J.H., Fontana A. (1991), The group interview in social research, "Social Science Journal", No. 28.
 5. Garfinkel H. (2007), Studia z etnometodologii, PWN, Warszawa.
 6. Glaser B., Strauss A. (1967), The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research, Aldine, Chicago.
 7. Gold R.L. (1997), The ethongraphic method in sociology, "Qualitative inquiry", No. 3.
 8. Guess G., Farnham P. (2011), Cases in Public Policy, Analysis, Georgetown University Press, Washington D.C.
 9. Henzel P., Glinka B. (2012), Teoria ugruntowana, w: D. Jemielniak, Badania jakościowe, Podejścia i teorie, tom 1, PWN, Warszawa.
 10. Księżopolski M. (2016), Metody badawcze w naukach o polityce publicznej, w: G. Uścińska, B. Samoraj-Charitonow, A. Kolek, Metodologia badań nauk o polityce publicznej w obszarze zabezpieczenia społecznego, WDiNP Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 11. Morgan D. (2002), Focus group as qualitative research, w: J. Gubrium, J. Holstein, (red.), Handbook of interview research: Context and method, Sage, Thousand Oaks, SA.
 12. Okoń-Horodyńska E. (2009), Podstawowe informacje o programie i metodzie, w: A. Kowalewska, J. Głuszyński (red.), Zastosowanie metody Delphi w narodowym Programie Foresight Polska 2020. Główne wyniki, doświadczenia i wnioski, Narodowy Program Foresight Polska 2020, Pentor Research International, Warszawa.
 13. Piotrowski J. (1964), Zabezpieczenie społeczne, SGPiS, Warszawa.
 14. Russell R., Taylor B. (2009), Operations Management Along the Supply Chain, 6th edition, Courier/Kendallvile, USA.
 15. Stasik A., Gendźwiłł A. (2012), Projektowanie badań jakościowych, w: D. Jemielniak, Badania jakościowe, Podejścia i teorie, tom 1, PWN, Warszawa.
 16. Sułek A. (2002), Ogród metodologii socjologicznej, Scholar, Warszawa.
 17. W 70 wskaźników dookoła zdrowia (2009), Centrum Systemow Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu