BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieńkowski Wojciech (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Służba zdrowia w przygotowaniach obronnych państwa - wybrane aspekty
Health Care in the Preparation of National Defense - Selected Aspects
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 2, s. 73-87, bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - nowe wyzwania bezpieczeństwa narodowego
Słowa kluczowe
Obronność, Służba zdrowia, Zarządzanie służbą zdrowia
Defences, Health service, Management of health services
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono wybrane problemy funkcjonowania służby zdrowia w czasie kryzysu i w czasie wojny, problemy, które uznano za istotne i wymagające dalszych prac legislacyjnych i organizacyjnych. Należy mieć nadzieję, że obecny czas pokoju i niewielkie zagrożenie militarne Polski nie spowoduje zaniedbań w zakresie przygotowań obronnych służby zdrowia i przyczyni się do poprawy działania systemu ochrony zdrowia podczas sytuacji kryzysowych. (fragment tekstu)

State defensive preparations are one of the most important components of national security policy to ensure its safety and survival in emergency situations. Among the many challenges facing the country during the war and crisis, one of the most important issues is to ensure that public health and the organization of effective assistance to victims are guaranteed. To ensure the realization of these tasks, the following are needed: proper assessment of existing threats and challenges, and the creation of appropriate legal and organizational frameworks. The article presents the most important issues concerning the preparation of the defense health services and ways of solving them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BBN (2013), Biała księga bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 2. Czerwiakowski R.J. (1791), Dyssertacyja o szlachetności, potrzebie i użytku chirurgii w pożyciu ludzkiem, w wojsku, przy połogach i w nauce lekarskiej, Kraków [w:] E. Grzelak (oprac.), Chirurgia praktyczna Rafała Józefa Czerwiakowskiego, Wyd. MON, Warszawa 1969.
 3. Flemming M. (1991), Międzynarodowe Prawo Konfliktów Zbrojnych, Zbiór dokumentów, Artekon, Warszawa.
 4. MON (1969), Grzelak E. (oprac.), Chirurgia praktyczna Rafała Józefa Czerwiakowskiego, Warszawa.
 5. MON (1979), Leksykon wiedzy wojskowej, Warszawa.
 6. AON (2002), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa.
 7. Kaleta W. (2013), Furtka do specjalizacji, "Polska zbrojna", nr 5 (805).
 8. Nawrot B., Majewski S. (2009), Program Mobilizacji Gospodarki na lata 2009-2018, "Przegląd Logistyczny", nr 3.
 9. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (2013), Biała księga bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 10. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997.
 11. Konwencja o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych (konwencja genewska), Genewa, 12 sierpnia 1949 r. (Dz.U. 1956. Nr 38, poz. 171).
 12. Protokół dodatkowy do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I), Genewa, 8 czerwca 1977 r. (Dz. U. 1992, nr 41, poz. 175).
 13. Rada Ministrów (2013), Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa RP 2022, http://www.bbn.gov.pl/pl/publikacje-i-dokumenty/dokumenty/4901,Strategia-rozwoju-systemubezpieczenstwa-narodowego-Rzeczypospolitej-Polskiej-20.html [9 kwietnia 2013].
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2004 r. Nr 143, poz. 1515).
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2012 r., poz. 741).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu