BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rozwadowski Piotr (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Wpływ uwarunkowań historycznych na tworzenie strategii i polityki bezpieczeństwa państwa
Historical Factors and Contemporary National Security
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 2, s. 89-95, bibliogr. 23 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - nowe wyzwania bezpieczeństwa narodowego
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo narodowe, Polityka bezpieczeństwa
National security, Security policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Oderwanie procesu tworzenia strategii bezpieczeństwa narodowego i prowadzenia polityki bezpieczeństwa od doświadczeń historycznych prowadzi do katastrofy. "Koniec historii" w globalnej wiosce nie nastąpił, wręcz przeciwnie. Do przeszłości odwołują się i odwoływać się będą wszystkie siły i podmioty uczestniczące w grze politycznej w wymiarze regionalnym i geopolitycznym. (fragment tekstu)

The influence of historical background on contemporary security is undeniable. Numerous sources of both threats and opportunities are deeply rooted in history. Fukuyama's "The End of History", a thesis articulated at the turn of the 21st Century, has not yet found its true reflection in reality. The author displayed a great, although unjustified deal of optimism by pointing out "the crisis of authoritarianism and the worldwide democratic revolution". Reality verified these views. Various threats arose and emerged from conflicts over the course of centuries, such as territorial, religious, and cultural conflicts, and one of the most commonly used argument during these debates is historical background. In some cases it is difficult to distinguish an excuse from an actual historical background viewpoint regarding conflicts around the world. Faced with this problem are people who are especially bombarded with new media propaganda. The conflict in East Ukraine is a sad, but perfect example of this problem. In this "hybrid" warfare, the anti-Ukrainian side uses mostly the slogan of battle against Nazis and Banderivtsi. In this case the explicitly visible historical connotations are undeniable. The assumption that the drive for prosperity, or the will to maintain a certain lifestyle, will eliminate aggression in international relations turned out to be tragically wrong, because economic and diplomatic litigations can easily change into military operations of various levels of intensity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowski A., Kozub M., Niedźwiedzki R. (2010), Wprowadzenie do strategii bezpieczeństwa, SWSPiZ, Warszawa.
 2. Fukuyama F. (2009), Koniec historii, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 3. Jakubczak R. (2006), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Bellona, Warszawa.
 4. Jakubczak R., Wołejszo J. (2013), Obronność teoria i praktyka, Bellona, Warszawa.
 5. Lach Z., Łaszczuk A., Skrzyp J. (2008), Odporność układu polskiej przestrzeni na zakłócenia zewnętrzne - Przestrzenne i terytorialne uwarunkowania obronności i bezpieczeństwa państwa, AON.
 6. Lachowski Z. (2011) (red.), Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej na przełomie wieków: doświadczenia Biura Bezpieczeństwa Narodowego i strategiczne wyzwania: konferencja z okazji dwudziestolecia BBN 31 stycznia 2011 r., BBN, Warszawa.
 7. Marjański A., Włodarczyk M. (2009) (red.), Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - aktualne wyzwania, t. X, z. 6, SWSPiZ, Łódź.
 8. Marjański A., Sułkowski Ł. (2009) (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym, SWSPiZ, Łódź.
 9. Nowak E. (red) (1998), Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele, zastosowania, przykłady, Placet, Warszawa.
 10. Nowak E., Nowak M. (2011), Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa.
 11. Rzegocki A. (2008), Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce, OMP, Kraków.
 12. Sadowski W. (1981), Decyzje i prognozy, PWE, Warszawa.
 13. Sikorski W. (2010), Przyszła wojna. Jej możliwości i charakter oraz związane z nim zagadnienia obrony kraju, Universitas, Warszawa.
 14. Stryjski K.J. (2004), Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, WSSM, Łódź.
 15. Sułek M. (2010), Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Scholar, Warszawa.
 16. Sun Tsu (2003), Sztuka wojenna, tłum. R. Stiller, Etiuda, Kraków.
 17. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa (2008), Wydanie VI, AON, Warszawa.
 18. Toffler A. (1997), Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 19. Zarychta S. (2014), Doktryny i strategie NATO 1949-2013, Bellona, Warszawa.
 20. Konstytucja RP, 2 kwietnia 1997 r.
 21. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP (SBN RP) 2014.
 22. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP (SBN RP) 2007.
 23. Zarządzenie Prezydenta RP z 24 maja 2010 r. w sprawie trybu działania Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu