BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Franc-Dąbrowska Justyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Porada-Rochoń Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Problematyka niewypłacalności małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach turbulentnego otoczenia
Insolvency of Small and Medium-sized Enterprises in a Turbulent Environment
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014, nr 15, s. 141-154, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Niewypłacalność przedsiębiorstwa, Finanse przedsiębiorstwa
Small business, Company insolvency, Enterprise finance
Uwagi
streszcz., summ., Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS4/05503.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę zebrania wyników badań dotyczących niewypłacalności, a także zaproponowano nieco szersze podejście do tego zagadnienia. Przeprowadzono analizy modelowe przedsiębiorstw, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, aby możliwe było ustalenie determinant niewypłacalności. Zwrócono uwagę na potrzebę szerszego podejścia do problemu badania niewypłacalności małych i średnich przedsiębiorstw, ze względu na turbulentność otoczenia i trudności z odpowiednio wczesnym identyfikowaniem zagrożenia, a zatem wynikające z krótkiego czasu (lub jego braku) na reakcję i wdrażanie działań naprawczych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a literature review of insolvency studies, proposing a broader approach. Model analyses were conducted for companies in financial difficulties to establish the determinants of insolvency. It has been found that it is necessary to develop a more comprehensive paradigm for studying insolvency in small and medium-sized enterprises due to the turbulent environment in which they function and because of the problems with early identification of threats, entailing a very short time, or indeed no time at all, for an appropriate reaction and implementation of remedial measures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonowicz P., Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce. Raport z badań, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce - Związek Pracodawców, Europejski Rejestr Informacji Finansowej - BIG SA, Kruk SA, Warszawa-Gdańsk 2010.
 2. Bruinshoofd A., Kool C., The Determinants of Corporate Liquidity in the Netherlands, 2002, http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=467 (data dostępu: 24.10.2013).
 3. Byczkowska M., Czyrka K., Faktoring jako niekonwencjonalna forma finansowania mikro i małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 637, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 62, Szczecin 2011.
 4. Campello M., Graham J.R., Harvey C.R., The Real Effects of Financial Constraints: Evidence from a Financial Crisis, "Journal of Financial Economics" 2010, vol. 97.
 5. Damodaran A., Valuing Distressed and Declining Companies, Stern School of Business, June 2009, http://ssrn.com/abstract=1428022 (data dostępu: 23.10.2013).
 6. Dembinski P.H., Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2011.
 7. Flejterski S., Metodologia finansów. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 8. Franc-Dąbrowska J., Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarowania zyskiem w przedsiębiorstwach rolniczych, Rozprawy Naukowe i Monografie, nr 365, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
 9. Gajda D., Jurkiewicz T., Ubezpieczenia w sektorze MSP w latach 2007-2010 (wyniki badań ankietowych), "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2010, nr 2.
 10. Gołębiowski G., Twórcza destrukcja jako koncepcja wpływająca na możliwości rozwoju przedsiębiorstw, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1152, red. W. Pluta, Wrocław 2007.
 11. Kantorowicz J., Żuk D., Raport: Jak uwolnić przedsiębiorczość w Polsce? red. W. Wojciechowski, Warszawa 2008.
 12. Lehmann M., Narzędzia wspomagające ocenę wiarygodności kredytowej podmiotów sektora MSP. Scoring behawioralny i scoring zysku, Zeszyty Studiów Doktoranckich - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, z. 46, Poznań 2009.
 13. Love I., Zaidi R., Trade Credit, Bank Credit and Financial Crisis, "International Review of Finance" 2010, vol. 10, nr 1.
 14. Mączyńska E., Dysfunkcje gospodarki w kontekście ekonomii kryzysu, http://www.pte.pl/250_artykuly_i_opinie.html, 2012 (data dostępu: 23.10.2013).
 15. Najlepszy E., Eskalacja nierównowagi zewnętrznej krajów zadłużonych w warunkach globalnej mobilności kapitału, "Ekonomista" 2013, nr 5.
 16. Okręglicka M., Kształtowanie należności przez mikroprzedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 637, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 62, Szczecin 2011.
 17. Sektor MSP a problemy z odzyskaniem należności. Raport z badania Integral Collections, Integral Collections. Obsługa Wierzytelności dla Firm, Warszawa 2011.
 18. Smolarek M., Dzieńdziora J., Wybrane zewnętrzne źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Zarządzanie, z. 2/2011, red. M. Smolarek, Sosnowiec 2011.
 19. Stawarczyk F.M., Rada w niemieckich firmach rodzinnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIII, z. 8, Firmy rodzinne - współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Determinanty rozwoju, red. A. Marjański, Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2012.
 20. Stieger K., Niemiecki sektor MSP wobec współczesnych problemów ekonomicznych [w:] Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, red. D. Kopycińska, Szczecin 2005.
 21. Stiglitz J.E., Szalone lata dziewięćdziesiąte, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 22. Urbanek P., Kryzys finansowy a polityka wynagradzania menedżerów, 2011, http://www.pte.pl/250_artykuly_i_opinie.html (data dostępu: 23.10.2013).
 23. Zawadzka D., Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 24. Zawadzki K.M., Praktyczne możliwości wykorzystania faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce, "Pieniądze i Więź" 2006, r. 9, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu