BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzeszczyk Tadeusz A. (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Nowe metody oceny ryzyka w projektach publicznych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Public risk management. T. 2, Wybrane zagadnienia, 2016, s. 95-103, rys., tab.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Zarządzanie ryzykiem, Mienie komunalne
Insurances, Risk management, Municipal property
Abstrakt
W procesach zarządzania i oceny ryzyka największe znaczenie mają czynniki zewnętrzne, na które nie mają wpływu menedżerowie projektów. Z tego powodu poszukuje się nowych, kompleksowych metod i systemów oceny ryzyka w projektach publicznych dobrze sprawdzających się na różnych poziomach: makroekonomicznym, mezogospodarczym i mikroekonomicznym. Celem tego artykułu jest prezentacja nowych metod oceny ryzyka projektów publicznych, odpowiadającym wyzwaniom związanym z planowaniem i realizacją projektów finansowanych ze środków publicznych. Metody te mogą być wspierane systemami komputerowymi dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii in- formacyjno-komunikacyjnych. Przedstawione metody (łącznie z innymi) mogą służyć do zbudowania kompleksowego systemu metod oceny ryzyka w projekcie. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brandenburg H. (2011): Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  2. Chong Y.Y., Brown E.M. (2001): Zarządzanie ryzykiem projektu. Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  3. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010): Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości: zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania. Poltext, Warszawa.
  4. Hinde D. (2012): PRINCE2 Study Guide. Sybex.
  5. Kisielnicki J. (2011): Zarządzanie projektami. Ludzie - procedury - wyniki. Wolters Kluwer, Warszawa.
  6. Langbein L. (2012): Public Program Evaluation: A Statistical Guide. Routledge, London.
  7. Magdoń M. (2013): Techniki zarządzania ryzykiem w lokalnych projektach rozwojowych. W: Projekty lokalne i regionalne - współpraca: nauka - biznes - samorząd. Red. H. Brandenburg. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  8. Marcinek K., Tworek P. (2010): Ryzyko projektów inwestycyjnych. Zagadnienia ogólne. W: Ryzyko w finansowej ocenie projektów inwestycyjnych. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  9. Schuyler J.R. (2001 ): Risk and Decision Analysis in Projects. Project Management Institute.
  10. Trocki M. (red.) (2014): Nowoczesne zarządzanie projektami. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu