BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orzech Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Epistemologia zdarzeń wymagających doskonalenia systemu ratowniczo-gaśniczego ze względu na wielkość sił i środków użytych w zdarzeniu
Epistemology Events that Require Improvement of Rescue and Fire Fighting System Due to the Size of Forces and Means Used in the Operation
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 2, s. 131-147, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - nowe wyzwania bezpieczeństwa narodowego
Słowa kluczowe
Ratownictwo medyczne, Bezpieczeństwo
Emergency medical services, Security
Uwagi
summ.
Abstrakt
Publikacja ta ma na celu pokazanie specyfiki akcji ratowniczych, którymi kieruje Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Badania obejmują okres pięcioletni, od 1 stycznia 2010 roku do końca 2014 roku. (fragment tekstu)

Each system must be improved and meet the needs of the environment. The National Rescue and Fire Fighting System are the leading rescue organizations in the country what is presented in the publication of the study. This article shows how many rescue operations happen a year, involving firemen, and what is the source of forces and means used during the action. The study includes only events which involved forces of more than one company, and the research period is 2010-2015. In terms of emergency, services taken into account includes both elements KSRG and other rescue groups. An additional element is to show the participation of auxiliary formations in the form of various vehicles and groups of people who are not lifeguards. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burzyński E. (1979), Podejmowanie decyzji w działaniach taktycznych straży pożarnych, CRZZ Warszawa.
 2. Falencikowski T. (2012), Struktura modeli spójności biznesu [w:] R. Krupski (red.), Metody badań problemów zarządzania strategicznego, WWSZiP, Wałbrzych.
 3. Jagiełło M. (2002), Wołanie w górach, Iskry, Warszawa.
 4. Kwiatkowski A. (2010), Plan pomocy przy usuwaniu skutków powodzi, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 24 maja.
 5. Laprus M. (1979), Leksykon wiedzy wojskowej, MON Warszawa.
 6. Łepkowski W. (2002), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON Warszawa.
 7. Machaczek K., Machaczek J. (2008), Struktury organizacyjne w zarządzaniu wiedzą [w:] J. Stankiewicz (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy, TNOiK, Toruń.
 8. Orzech T. (2013), Bezgraniczne ratownictwo [w:] M. Kosman, W. Stach (red.), Bezpieczeństwo Współczesnego świata. Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego, WSHiU Poznań.
 9. Orzech T. (2014), Analiza systemów ratowniczych [w:] A. Krzysztofek (red.), Zarządzanie i marketing, ATW, Kraków.
 10. Schroeder M. (2005), Wprowadzenie [w:] M. Pulm, Błędy w taktyce-duże straty, Edura, Warszawa.
 11. Warmiński A. (2012), Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (zadania i organizacja), "Wiedza Obronna", nr 4/243.
 12. Zagorski J. (1990), Mały słownik pożarniczy, IWZZ, Warszawa.
 13. Informacja ze zdarzenia KP PSP Sandomierz nr 1310001-469/2010.
 14. Rozkaz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nr 10 z dnia 18 września 2007 roku W sprawie centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo gaśniczego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 luty 2011 w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, www.kgpsp.gov.pl [dostęp: 20.08.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu