BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gwizdała Jerzy P. (University of Gdansk, Poland)
Tytuł
Risk in local government investment activities in Poland financed by EU structural funds
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Public risk management. T. 2, Wybrane zagadnienia, 2016, s. 107-119, rys., tab.
Słowa kluczowe
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko inwestycyjne, Fundusze strukturalne
Local government units, Risk management, Investment risk, Structural funds
Abstrakt
In order to function effectively in its economic environment, each local authority should develop. Investment projects are the best vehicle and marker of effective development. These activities, however, make the reality subject to changes and improvements and are, therefore, burdened with risk. It is necessary to identity threats to the success of our investment, the volume of their impact and the measures we can take to prevent adverse effects of the generated risk. However, is risk measurable? Is it possible to create a model, a specific instruction what to do when facing such a sensitive element of those activities? Such deliberations become even more complicated when they refer to entities from the public finance sector, operating upon detailed laws, highly bureaucratised, effecting investment projects with different priorities from those of private businesses. The purpose of this article is to present the interdependence of effective investment activities financed by the Structural Funds of the European Union and risk management in local government units. The study relates to public entities, since this sector is characterised by a large number of ongoing and often concurrent projects, fund disbursement discipline as well as the legal requirement of internal control, including risk management processes. Furthermore, the projects are often financed with external resources, coming in recent years from the European Union's Structural Funds. This presents an opportunity for the conduct of a greater number of more advanced projects, which generate new risks associated with the acquisition and disbursement of these funds. The article also defines relations occurring between the two factors and l Heir mutual impact. Moreover, the article presents guidelines which help to limit ihe investment activity risk. This allows the information to be used in practice, in order to minimise and mitigate the risks in projects of this type. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dylewski M., Filipiak B. (2013): Ryzyko w działalności jednostek samorządu terytorialnego w nowych uwarunkowaniach prawnych. "Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego", nr 7, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław.
 2. Gwizdała J. (2011): Ryzyko w działalności banku komercyjnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 3. Jajuga K. (red.) (2007): Zarządzanie ryzykiem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Jastrzębska M. (2014): Ryzyko w działalności jednostek samorządu terytorialnego. W: Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego. Red. M. Jastrzębska, M. Janowicz-Lomott, K. Łyskawa. Wolters Kluwer, Warszawa.
 5. Korenik D. (2006): Ryzyko w sektorze finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem finansów samorządowych - kwestie wybrane. W: Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej. Red. L. Patrzałek. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Malinowska U. (2011): Charakterystyka kluczowych koncepcji zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. W: Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce. Red. S. Kasiewicz. Wolters Kluwer, Warszawa.
 7. Nogalski B., Białas T., Czapiewski M. (1994): Zarządzanie w różnych formach własności. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 8. Olejniczak A. (2009): Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych - podstawy prawne, standardy i sposób efektywnego przeprowadzenia. "Skarbnik i Finanse Publiczne", nr 5.
 9. Poniatowicz M. (2010): Specyfika zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 26.
 10. Romaniuk P. (2012): Zarządzanie ryzykiem w kontroli zarządczej jako czynnik wspierający prawidłowe funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego. "Samorząd Terytorialny", nr 7.
 11. Szewczuk A. (2009): Ryzyko i niepewność w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego. W: Finanse lokalne. Wybrane zagadnienia. Red. L. Patrzałek. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 12. Wojtasiak-Terech A. (2010): Ryzyko w działalności jednostek samorządu terytorialnego. "Finanse Komunalne", nr 5.
 13. Zawicki M. (2011): Nowe zarządzanie publiczne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu